LEX Východní Čechy

Oblastní sdružení LEX Východní Čechy

Začátkem roku 2019 Jakub Engelmajer založil pobočku Sdružení na ochranu práv majitelů a držitelů zbraní Obs LEX pro Východní Čechy s cílem sdružovat střeleckou i nestřeleckou veřejnost v regionu, aktivizovat členskou základu LEX z.s., pořádat aktivity k tématu a současně být kontaktním bodem pro zájemce o zbrojní průkaz.

Sdružení LEX vzniklo v roce 1998 jako nezávislé sdružení, bránící zájmy všech legálních držitelů zbraní. Usilujeme o zachování práva každého řádného občana na držení zbraně pro účely sebeobrany, sportu, myslivosti, k výkonu povolání nebo zaměstnání či ke sběratelským účelům. Zasazujeme se o zachování práva na efektivní sebeobranu a zlepšení pozice obránce na úkor útočníka. Našimi aktivitami bráníme v rámci ČR opakování scénářů známých z ostatních zemí Evropy, kde došlo k výraznému omezení těchto práv.

Jsme respektovaným partnerem v rámci legislativního procesu, organizujeme přednášky i střelecké soutěže, spolupracujeme s obdobnými organizacemi v rámci Evropy.

K úspěšné obraně práva občanů na držení zbraní a sebeobranu však potřebujeme silnou členskou základnu - přidej se k nám!