Témata otázek

Seznam témat

Položit otázku
popularita abecedně
 1. 3D tisk (2 otázky)

  Teoretické otázky týkající se 3D tisku zbraní

 2. Krajní nouze (1 otázka)

  Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.

 3. LEX (žádné otázka)

  Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní.

 4. Podmínky a náležitosti koupě a prodeje zbraně mezi držiteli zbrojních průkazů.

 5. Nauka o zbraních (2 otázky)

  Otázky spojené s naukou o zbraních, vlastnostmi a charakteristikami palných zbraní

 6. Nutná obrana (2 otázky)

  Nutná obrana je takové jednání, kterým je odvracen přímo hrozící nebo trvající útok na zákonem chráněný zájem nebo na určité subjektivní právo.

 7. Střelnice (2 otázky)

  Otázky týkající se střelnic a pravidel provozu na nich.

 8. Zákon o střelných zbraních a střelivu.

 9. ZBRANĚ.cz (3 otázky)

  Otázky týkající se podoby stránek ZBRANĚ.cz

 10. Zbrojní průkaz (9 otázek)

  Zbrojní průkaz opravňuje fyzickou osobu k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní.

 11. Před podáním žádosti o vydání zbrojního průkazu prokazuje každý uchazeč o vydání zbrojního průkazu odbornou způsobilost formou zkoušky.

1 - 12 z 12 témat

Nadpis otázky formulujte tak, aby z ní bylo maximálně zřejmé téma, kterého se vaše otázka týká. Otázku pak můžete detailně rozvést v textu. Každá otázka musí být označena minimálně jedním, maximálně pěti tématy. Témata přidáváme postupně, pokud vám nějaké téma chybí, napište nám.