Témata otázek

Seznam tématických okruhů otázek a odpovědí na ně. Témata můžete řadit podle abecedy anebo podle popularity, kde jsou upřednostněna témata s největším množstvím otázek.

Položit otázku
popularita abecedně
 1. Podmínky a náležitosti koupě a prodeje zbraně mezi držiteli zbrojních průkazů.

 2. Nauka o zbraních (12 otázek)

  Otázky spojené s naukou o zbraních, vlastnostmi a charakteristikami palných zbraní

 3. Otázky a odpovědi týkající se připravovaného zákona o zbraních - odpovědi připravujeme ve spolupráci se sdružením LEX a zbrojnice.com a průběžně je aktualizujeme podle toho, jak se návrh zákona vyvíjí.

 4. Nutná obrana je takové jednání, kterým je odvracen přímo hrozící nebo trvající útok na zákonem chráněný zájem nebo na určité subjektivní právo, krajní nouze je čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.

 5. Otázky a odpovědi týkající se rezervačního systému ZBRANĚ.cz

 6. Sportovní střelba, soutěže, závody, střelecké disciplíny

 7. Střelnice (15 otázek)

  Otázky týkající se střelnic a pravidel provozu na nich.

 8. Terminologie (14 otázek)

  Výklad a definice některých pojmů souvisejících se zbraněmi, ve kterých se často chybuje

 9. Zákon 119/2002 Sb. (14 otázek)

  Zákon o střelných zbraních a střelivu.

 10. ZBRANĚ.cz (21 otázek)

  Otázky týkající se podoby stránek ZBRANĚ.cz

 11. Zbrojní průkaz (22 otázek)

  Zbrojní průkaz opravňuje fyzickou osobu k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní.

 12. Před podáním žádosti o vydání zbrojního průkazu prokazuje každý uchazeč o vydání zbrojního průkazu odbornou způsobilost formou zkoušky.

12 témat

Nadpis otázky formulujte tak, aby z ní bylo maximálně zřejmé téma, kterého se vaše otázka týká. Otázku pak můžete detailně rozvést v textu. Každá otázka musí být označena minimálně jedním, maximálně pěti tématy. Témata přidáváme postupně, pokud vám nějaké téma chybí, napište nám.