Puškové ráže

(85)

Puškové ráže

Název Průměr střely Délka nábojnice Popis
7,5 × 54 MAS .309" 54.00 mm Ve Francii byl od roku 1886 zavedený do výzbroje puškový náboj 8 x 50 R Lebel, který sloužil celou I. světovou válku. Náboj pro svůj tvar těla nábojnice, který tvořil dvojitý kužel, byl nevhodný pro samočinné zbraně. V roce 1920 byl vyvinutý ve Francii pro kulomety nový náboj 7,5 x 58 (s drážkou místo okraje, náboj 8 x 50 R Lebel měl okraj), který byl zaveden v roce 1924, ale již v roce 1929 nahrazen nábojem s kratší nábojnicí 7,5 x 54. Náboj 7,5 x 58…
.45-60 Win. .459" 48.01 mm Pro kulovnici Winchester model 1876 byl zkonstruován náboj 45-60 Winchester. Byl zaveden v roce 1879. Podařilo se mu přečkat až do éry bezdýmných prachů. Firma Winchester výrobu náboje ukončila v roce 1935. Jedná se o lovecký náboj určený k lovu veškeré zvěře střední hmotnosti. Pro těžkou zvěř nemá dostatečný výkon. Tovární náboj firmy Winchester s olovenou střelou o hmotnosti 19,44 g dosahoval počáteční rychlosti Vo = 400 m/s a Eo = 1555 J.
.300 H & H Mag. 300 H&H Belt. Riml. N.E., 30 Super Belt. Riml. H&H .308" 72.39 mm Náboj 30 H & H Magnum je svými rozměry hodně podobný náboji 30 Super Belted Rimless Holland & Holland. C. I. P. oba náboje normalizuje odděleně, s nepatrnými rozměrovými odchylkami. Liší se v hodnotě G1, a setinové rozdíly jsou u rozměrů L1, L2, E1, e, f. Rozměry vývrtu hlavně jsou u obou ráží stejné, rozměry komory a Pmax nejsou u náboje 30 Super Belted Rimless H & H uváděné. Předpoklad je, že budou stejné. Náboje jsou vhodné pro lov veškeré i velké…
8 × 60 S .324" 60.00 mm Poměrně výkonný lovecký náboj, který měl několik synonym ( 8x60 Magnum, 8x60 S Bombe, 8y60 S Magnum, 8x60 S Magnum Bombe, 8x60 S Mauser). Po I. světové válce spojenci omezili v Německu používání tzv. vojenských ráží. Všechny zbraně s těmito komorami podléhaly přísné registraci. Proto byly zbraně s těmito komorami přestruženy na nově zavedené lovecké ráže. Pušky a kulovnice s komorou 8x57 JS byly přestruženy na ráži s nábojnicí o 3 mm delší. Tento…
.375 Rem. Ultra Mag. .375 RUM .376" 72.39 mm Moderní výkonný náboj třídy Magnum má dvě synonyma – 375 RUM a 375 Ultra Mag. Nábojnice je bez nákružku. Náboj byl uvedený na trh firmou Remington v roce 2002. Vyhází z nábojnice 300 Remington Ultra Magnum roztažením krčku pro střelu o průměru 9,55 mm. Je vhodný pro lov tlustokožců i na větší loveckou vzdálenost. Střela o hmotnosti 19,45 g dosahuje Vo = 840 m/s a Eo = 6862 J.
5,6 × 50 R Magnum .224" 50.00 mm Náboj zkonstruoval v roce 1968 německý konstruktér Gűnter Fréres u firmy DWM. Cílem vývoje byl náboj malé ráže svým výkonem umožňující lov srnčí zvěře a škodné zbraněmi s lůžkovým závěrem. Na trh byl náboj uveden v roce 1970 a velice brzy získal popularitu v řadě evropských zemí. Náboj vycházel z náboje 222 Remington Magnum prodloužením nábojnice. V roce 1978 byl náboj zařazen do výrobního programu Blanických strojíren ve Vlašimi a zbrojovka Brno…
.450 Bushmaster .452" 43.18 mm Tento lovecký náboj byl zavedený v USA v roce 2007. Komorují se pro něj samonabíjecí kulovnice typu AR-15. Náboj je prací pana Tima LeGendera z firmy LeMag International. Náboj sériově vyrábí firma Horandy. Náboj vznikl z nábojnice 284 Winchester, kterému byla uříznutá nábojnice pod dosedacím kuželem. Je vhodný k lovu veškeré severoamerické zvěře. Náboj má do vzdálenosti 200 m poměrně plochou dráhu letu. Střela s plastovou špičkou o hmotnosti 16,2 g dosahuje…
.300 Rem. Ultra Mag. .300 RUM .309" 72.39 mm Náboj byl vyvinutý firmou Remington v roce 1999. Vychází z náboje 404 Jeffery. Má nábojnice bez nákružku a okraj menší než je průměr dna. Je vhodný pro lov nejtěžší severoamerické zvěře a hodí se pro střelbu na velké vzdálenosti. Remington pro zvýšení univerzálnosti vyrábí tento náboj ve třech výkonnostních stupních: 1. Odpovídá náboji 30-06 2. Odpovídá náboji 300 Winchester Magnum 3. Uděluje střele o hmotnosti 13 g počáteční rychlost 960…
.300 Norma Mag .304" 63.30 mm Náboj 300 Norma Magnum si získává popularitu ve střelbě na dlouhé vzdálenosti. Náboj byl normalizován do C.I.P v roce 2012 s uvedeným maximálním tlakem 440 MPa. Nábojnice vznikla z nábojnice 338 Norma Magnum stažením na průměr střely .308. 300 Norma Magnum se liší od náboje 308 Norma Magnum, protože nemá nákružek. Se střelou o hmotnosti 14,25 g dosahuje Vo = 915 m/s a Eo = 5971 J.
6,5 × 47 Lapua .264" 47.00 mm Náboj byl vyvinutý speciální firmou Lapua pro sportovní střelbu disciplíny bench rest na dlouhé vzdálenosti pro kulovnici firmy Grűnig & Elmiger AG ze Švýcarska. Vysokou rychlost střely a velmi plochou dráhu letu střely umožňuje vysoký maximální tlak dosahující až 435 MPa a optimalizované množství prachu. Náboje jsou osazovány střelami o hmotnosti 6,7 až 9,0 g. Střela o hmotnosti 9,0 g dosahuje Vo = 820 m/s a Eo = 3026 J.
6,5 - 284 Norma .264" 55.12 mm Stažením krčku nábojnice 284 Winchester vznikl wildcat, který v roce 1999 přihlásila firma Norma k mezinárodní normalizaci a začala jej vyrábět. Náboje kromě Normy vyrábí Lapua a Hornady. Náboj patří v současné době mezi nejúspěšnější sportovní a terčové náboje pro střelbu disciplíny benchrest na 1000 yardů (914,4 m), ale také pro další sportovní disciplíny. Kromě světových sportovních rekordů se jedná o úspěšný lovecký náboj. Střela o…
.260 Rem. .265" 51.69 mm Náboje má dvě synonyma – 6,5 mm – 08 A-Square a 6,5 mm-08. Náboj byl vyvinutý v roce 1996 v USA firmami Remington a A-Square, stažením krčku nábojnice 308 Winchester. Je určen pro terčovou střelbu na velké vzdálenosti nebo k lovu. Náboj má velice podobnou balistiku jako náboj 6,5x55 SE. Je osazován střelami o hmotnosti 7,8 až 9,1 g. Se střelou 9,0 g dosahuje Vo = 870 m/s (Eo = 3406 J).
.30 R Blaser .309" 68.00 mm V roce 1991 byla uvedena na trh nová ráže 30 R Blaser (7,62 x 68 R). Náboj byl vyvinutý ve spolupráci německého výrobce kulovnic Blaser a německé muničky Dynamit Nobel. Zcela netypické je označení ráže v kombinaci palcové angloamerické (30) a metrické soustavy (R). Náboje jsou určené pro zlamovací zbraně s lůžkovým závěrem. Po firmě Blaser začali nábojem osazovat své zbraně i ostatní evropští výrobci zbraní. 30 R Blaser je určený do kulových jednušek,…
.338 Blaser Mag. .338" 63.70 mm Tento moderní lovecký náboj byl vyvinutý v roce 2009. Vznikl ve spolupráci firem Ruger a Norma. Komoroval se pro něj kulovnice Blaser R 8, která má výměnné hlavně pro všechny náboje Blaser. Jedná se o výkonný, přesný náboj třídy Magnum bez nákružku. Vyrábí jej firma Norma. Střela o hmotnosti 13,6 g má Vo = 967 m/s a Eo = 6358 J.
.300 Win. Short Mag. .300 WSM .309" 53.34 mm Americká firma Winchester založila na počátku 21. století navou řadu krátkých a silných nábojů magnum bez nákružku, umožňující dosáhnout vysokého výkonu z kulovnic s krátkým závěrem (délka nábojnice náboje L3 = 53,34 mm). Náboj 300 WSM byl zaveden v roce 2000. Poskytuje výkon náboje 300 Winchester Magnum množstvím výmetné náplně přibližně sníženým o 10%. Osazuje se střelami od 9,7 až 11,7 g. Střela o hmotnosti 11,7 g dosahuje Vo = 900 m/s a Eo = 4738…
6,5 × 52 Carcano .268" 52.50 mm
.408 Chey Tac .408" 77.21 mm
8 × 56 R M30 .331" 55.75 mm
.222 Remington .224" 43.18 mm Náboj .222 Remington (5,6 x 43) byl vyvinutý firmou Remington počátkem 50. let 20. století. Jedná se o původní konstrukci, která nevychází ze žádného staršího vzoru. Je poměrně rozšířená v USA, ale i v Evropě. Sellier & Bellot jej zařadil do výrobního programu v roce 1965. Je laborován střelami o hmotnostech 3 až 4 g. Se střelou o hmotnosti 3,24 g v loveckém provedení dosahuje Vo = 970 m.s-1. Sportovní střely od RWS se stejně hmotnou střelou dosahují…
.257 Weatherby Magnum .257" 64.74 mm Nábojnice .257 Weatherby Magnum vznikla z nábojnice 300 Holland & Holland Magnum stažením krčku a úpravou dosedacího kuželu. Byl vyvinut v roce 1944, ale jeho sériová výroba započala až o čtyři roky později. Jedná se o velmi výkonný náboj se střelou o průměru 6,5 mm. Je velice přesný i na větší vzdálenosti díky vysoké počáteční rychlosti a velmi ploché dráze letu střely. Je univerzálním loveckým nábojem, ale není doporučován pro lov velké zvěře. Je…
.204 Ruger .204" 46.99 mm Náboj byl uvedený na trh v roce 2004. Vznikl ve spolupráci firem Hornady a Ruger. Byl vytvořen z náboje .222 Remington Magnum stažením krčku pro střelu o průměru 5,18 mm. Osazuje se střelami o hmotnosti 1,7 – 3,25 g. Tovární laborace od Hornadyho se střelou o hmotnosti 2,10 g dosahuje Vo = 1288 m/s. Komorují se pro něj kulovnice s válcovým závěrem a také klony AR-15. Je velmi přesný a vhodný pro lov drobné zvěře. Předností je velmi plochá dráha letu.
6,5 × 52 R .25-35 Winchester .256" 51.90 mm Jedná se o původně americký náboj vzniklý v roce 1895 pod označením 25 – 35 Winchester, určeným pro kulovnici Winchester model 94. Na začátku 20. století se náboj objevil v katalozích evropských výrobců střeliva. Jeho obliba v USA poklesla, ale v Německu a v celé střední Evropě popularita vzrůstala. Byl oblíbeným nábojem pro lov srnčí zvěře ze zbraní s lůžkovým závěrem. C.I.P. zavedla pro náboj 6,5 x 52 R odlišné rozměry vývrtu hlavně mírně se…
6,8 mm Rem. SPC .278" 42.84 mm Náboj vyvinuly v letech 2002 – 2004 americké vojenské složky ve snaze získat kompromis mezi náboji 5,56 x 45 a 7,62 x 51. Jako základ posloužil náboj 30 Remington. Při zkouškách se zjistilo, že nejlepšího účinku v cíli dosahuje střela o průměru 7,06 mm. Komorují se pro něj zbraně typu AR-15, ale i kulovnice s válcovým závěrem. Lovecké provedení se střelou 7,1 g má Vo = 777 m/s (Eovyp = 2143 J)
9,3 × 72 R .377" 72.00 mm Náboj vznikl v 80. letech 19. stol. Vyráběl se ve třech tvarově příbuzných, ale rozměrově odlišných provedení. Teprve německá normalizační komise sjednotila v roce 1909 všechna tato provedení v současný 9,3 x 72 R. Před 1. světovou válkou a mezi válkami patřil tento náboj mezi nejpopulárnější německé náboje. Byl oblíbený především u profesionálních myslivců. Výrobci náboj komorovali do kombinovaných zbraní – obojetnic a trojáků. Výhodou byla…
49 - 72 z 85 ráží