SSK Borovany

Střelnice sportovně střeleckého klubu pro kulové zbraně i brokovnice přístupná i pro veřejnost.

Sportovně střelecký klub Borovany má dlouholetou tradici. Naše střelnice vznikla v roce 1998 a je zde možnost střílet na kulové či brokové části. Střelnice je 1x v týdnu otevřena i pro nečleny. Odborný dozor provádějí členové klubu. Střelnice má v roce 2014 nový posudek o bezpečnosti od certifikovaného balistika, platné povolení PCR a plní hygienické normy. Noví členové jsou přibíráni se zkušební dobou jednoho roku.

Kulová střelnice má délku max 50m a je zde možno střílet na vzdálenost 25m a 50m všemi rážemi ručních zbraní, ať dlouhých či krátkých. Je zde 20 stavů pro střelce. Pro nastřelení zbraně je možno zapůjčit nastřelovací stolici. Máte standardně 2 hlavní druhy terčů, a to pistolový terč 50/20 a nekrytě ležící figuru.

Broková střelnice je situovaná pod parkovištěm a je možné vypouštět asfaltové holuby z malé a velké věže, případně i z betonového bunkru. Je zde kompletní lovecké kolo. Dopadová oblast broků leží v polích a křoviscích v okolí říčky Stropnice.
Otevírací doba (01.11. – 31.03.)
Pondělípro členy
Úterýpro členy
Středapro členy
Čtvrtekpro členy
Pátekpro členy
Sobotapro členy
Neděle14:00 – 16:00
pro kulové zbraně pro brokovnice venkovní

Fotografie střelnice

Přehled střelišť

  1. kulové - 50m (20 stavů)
  2. brokové - lovecké kolo