PLACY RIMFIRE SERIES

Neděle, 01.10.2023

Střelba z opakovacích malorážek s optikou - střelba na kovové terče ve vzdálenostech do 200 metrů z překážek.

StřelniceStřelnice Placy
MístoJablonná
DatumNeděle, 01.10.2023
Pořadatel Placy
Kontakty
Začátek07:45
Očekávaný konec17:00
Kapacita40
Typ akcezávod malorážkadynamickámířenálovecké disciplínylong range
800 Kč

PLACY RIMFIRE SERIES (dále jen P.R.S.) je seriál závodů ve střelbě z opakovacích malorážek v ráži .22 LR s puškohledy, z překážek v časovém limitu na cíle vzdálené až 300 metrů. Střelba je vždy vedena z polohy s oporou na překážce. 

Cílem seriálu  je systematicky rozvíjet střelecké dovednosti účastníků na poli náročné dynamické střelby tak, aby se mohli úspěšně účastnit domácích i mezinárodních střeleckých závodů v dynamické střelbě z opakovacích malorážek a kulovnic. Díky dvěma kategoriím se závodů mohou zúčastnit špičkoví střelci, ale také střelci – začátečníci, kteří chtějí s dynamickou střelbou začít. Závody jsou příležitosti k předávání střeleckých zkušeností mezi střelci, k čerpání inspirace ve střeleckých technikách či stavbách zbraní a v neposlední řadě jsou zdrojem zábavy.


TERMÍNY 2023:
III. kolo 18/6, IV. kolo 10/9, V. kolo 1/10, VI. kolo 19/11


ZAČÁTEK ZÁVODU: Registrace do závodu probíhá od 7.45 do 8.45 tak, aby byl samotný závod zahájen v 9.00 hodin. Po registraci do závodu mohou závodníci ověřit nástřel své zbraně na 100metrovém střelišti v čase od 8.00 do 8.45 tak, aby mohli včas nastoupit do závodu. Pro ověření nástřelu budou připraveny terčové rámy na vzdálenostech 50 m a 100 m s papírovými terči, pro nástřel budou k dispozici čtyři střelecké stoly.

ZBRANĚ A VYBAVENÍ: V seriálu jsou povolené opakovací malorážky v ráži .22 LR s libovolným puškohledem, s libovolnou pažbou, s libovolnou montáží, s libovolnými střeleckými vaky, s libovolnými bi-pody. Ke střelbě je možné používat i libovolné stativy s tím, že jejich použití může být upraveno v popisu jednotlivých překážek, např. stativ lze použít jako oporu zbraně, stativ lze použít jako oporu střelce apod. V závodu lze použít pouze zásobníky s maximální kapacitou 10 nábojů.

BEZPEČNOST NAPOMENUTÍ ROZHODČÍHO: Na bezpečnost je kladen mimořádný důraz. Střelec se postaví na start s malorážkou s otevřeným závěrem a zásobníkem mimo zbraň. Až na pokyn rozhodčího vyjme ze zbraně komorový výstražník a vkládá zásobník do zbraně. Střelec zavírá závěr až ve chvíli, kdy zaujal střeleckou polohu na střelecké pozici a v puškohledu vidí terč. Zbraň během změny střeleckých poloh musí mít otevřený závěr. Po dostřílení střelecké situace závodník vyjme zásobník ze zbraně, do komory vloží komorový výstražník a předloží zbraň rozhodčímu ke kontrole. Zbraně právě nestřílejících závodníků mají v komoře zasunutý komorový výstražník a jsou uloženy na určeném místě, kde jsou pod kontrolou, ale nelze s nimi jakkoliv manipulovat. Přenos zbraní mezi střeleckými situacemi probíhá hlavní vzhůru a s komorovým výstražníkem. Na střelnici je zřízená bezpečná zóna, kde je možné provádět údržbu zbraní a bezpečně odstraňovat případné závady. Případy porušení bezpečnostních pravidel posuzuje rozhodčí přítomný tomuto chování a rozhodne se, zda udělí závodníkovi napomenutí, nebo jej diskvalifikuje. Pokud je již jednou závodník napomenutý, při druhém napomenutí je závodník automaticky diskvalifikován.

STŘELECKÁ SITUACE Střelecká situace se skládá ze startovní pozice střelce, překážky s vyznačenými střeleckými pozicemi – oporami buď pro zbraň, nebo střelce a z terčů o různých velikostech umístěných na různých vzdálenostech. Popis střelecké situace obsahuje nákres překážky s vyznačením poloh opor, potřebný počet nábojů a velikosti a vzdálenosti terčů s přesně daným pořadím, ve kterém je třeba je odstřílet. Zásobník ve zbrani, se kterým závodník do situace startuje, může obsahovat nejvýše tolik nábojů, kolik je třeba zasáhnout na střelecké situaci terčů.  Může mít ovšem u sebe další zásobníky – náhradní, kde již může být libovolný počet nábojů. Střelecké situace zařazené do konkrétního jednoho závodu budou určené před začátkem závodu, určení může být provedeno losováním. V takovém případě losování provede osoba určená ředitelem závodu.

ZÓNY ZÁVODŮ: V červené zóně se smí nacházet pouze rozhodčí a právě střílející závodník. V oranžové zóně se smí nacházet pouze závodník, který se ke střelbě připravuje. Zároveň jsou v této zóně bezpečně odloženy zbraně všech závodníků. V zelené zóně se pohybují závodníci, kteří nestřílí, ani se ke střelbě nepřipravují, případně diváci.

HODNOCENÍ STŘELBY, PENALIZACE a ČASOVÝ LIMIT: Nejlepším střelcem je ten, který zasáhne nejvíce terčů v časovém limitu. Jako zasažený bude hodnocený každý terč, který závodník zasáhl ze správné pozice ve správném pořadí a zároveň před časovým limitem. Časový limit na každou střeleckou situaci je 180 sekund. Každému závodníkovi bude za pomoci timeru měřen čas na každé střelecké pozici a ve výsledkové listině bude uveden součet časů ze všech střeleckých pozic. Čas má pouze orientační význam a při sestavování pořadí ve výsledkové listině k němu nebude přihlíženo. V případě, že by některá z prvních tří pozic v kategorii vyšla na více než jednoho závodníka, bude následovat rozstřel.

DISKVALIFIKACE: Kdo hrubě poruší bezpečnostní pravidla závodu, ale také zásady bezpečné manipulace se zbraní, bude diskvalifikován, jeho střelba bude okamžitě ukončena. Diskvalifikován může být také závodník, který se dopustí nesportovního chování. V obou případech je rozhodnutí plně v kompetenci rozhodčího, který byl tomuto chování přítomen. K poradě si může přivolat ředitele závodu. Diskvalifikovaní závodníci budou ve výsledkové listině označeni zkratkou „DQ“.

STARTOVNÉ a PŘIHLÁŠENÍ DO ZÁVODU: Úhrada startovného musí být provedena bankovním převodem na účet pořadatele v dostatečném předstihu (tj. nejpozději 3 dny před konáním závodu). Zároveň je třeba pořadateli e-mailem doručit přihlášku do závodu – vyplněný formulář s údaji o závodníkovi a jeho vybavení. V přihlášce je třeba uvést i situaci, že více závodníků střílí jednou zbraní tak, aby organizátor závodu mohl tuto věc včas promítnout do sestavování jednotlivých „squadů“. Přihlášku si, prosím, stáhněte zde!!! 


Podobné a související akce

Název Datum Místo Kapacita
PLACY RIMFIRE SERIES PLACY RIMFIRE SERIES 19.11. Neděle Střelnice Placy 40 volných míst