Reklama
ProArms ProArms Outdoor Center
Hard Task Rangers Sportovně střelecký klub
Trainshot.com Chytrý elektronický terč

Novinky a články o zbraních

Zbraň vyrovnává šance (GunLEX.cz) 20.04.2019
Když Zdeňka K. jela jednoho prosincového večera tramvají domů z nákupu, hádky probíhající před ní si moc nevšímala. Když ale konflikt přerostl v napadení a brutalita útočníka se stupňovala, řekla si, že musí něco udělat.
Austrálie je často médii dávána za příklad úspěšného zavedení zákazů a omezení civilního držení zbraní. V této souvislosti je často zmiňováno, že díky zavedení zákazů došlo k zásadnímu zlepšení bezpečnosti v zemi. Podobná tvrzení naposledy byla slyšet ze všech…
Generální advokátka Evropského soudního dvora Eleanor Sharpston 11. dubna 2019 přednesla své stanovisko, kterým navrhla zamítnout žalobu České republiky na zrušení zbraňové směrnice. Závěr advokátky je jasný, můžete si přečíst jak plný text, tak i shrnutí LEX. Níže…
Partneři serveru