ZBRANĚ.cz - rok 1

Dnes je tomu přesně rok od spuštění stránky ZBRANĚ.cz. Zbraně jsou pořád ještě legální, takže důvod k malé oslavičce to určitě je

Před rokem jsme po měsících příprav spustili stánku ZBRANĚ.cz v základní podobě, protože jednou jsme to už spustit museli. Při spuštění obsahovala naše databáze zbraní cca 400 položek, databáze ráží cca 50 záznamů plus několi set střel a nábojů. Základem databáze střelnic bylo něco okolo 30 položek a náš bazar zbraní zel prázdnotou - všechno naprosto v souladu s naším očekáváním..

O rok později je situace následující: databáze zbraní roste díky propojení s exporty celé řady obchodů a obsahuje již 1.500 položek, včetně vektorových siluet. Tato databáze zbraní má již velice praktické uplatnění, a to v podobě tohoto propojení v agregované nabídce zbraní na prodej. Díky tomu je možné prohledávat sortiment všech obchodů podle identických parametrů - například ráže nebo výrobce zbraně. Tady máme již přes 2.000 zbraní a díky rostoucímu počtu zapojených obchodů jejich počet stále roste. Ano, věříme, že se postupem času z tohoto místa stane TO místo, kde bude praktické hledat zbraně. Totéž platí o seznamu komerčně dostupných nábojů - tady je dnes již přes 1.000 položek, každá propojená s databázovým záznamem náboje včetně parametrů a vizualizací a opět - toto propojení umožňuje prohledávat sortiment střeliva všech propojených obchodů podle idtentických parametrů, které v některých případech odpovídající e-shopy ani neumožňují (ráže, typ střely)

Naše databáze střelnic nikdy nebyla koncipována jako seznam všech existujících střelnic - střelnice sem zařazujeme pouze v případě, že jsou veřejné a komerční, a to za předpokladu, že o nějakou formu prezentace u nás stojí. Střelnic u nás prezentovaných je teď cca 60, nové přidáváme postupně, ale pomaleji. Co jsme původně neplánovali ani při ani po spuštění, je náš rezervační systém. Potřeba takového systému nicméně vyvstala z praxe a vývoj tohoto systému se ukázal z dlouhodobého hlediska jako velmi užitečný (za vnuknutí této myšlenky děkujeme tímto autorovi tohoto vnuknutí). Dnes je do našeho rezervačího systému zapojeno již 10 střelnic, což nám jednak umožňuje tento systém neustále zdokonalovat a vylepšovat na základě podnětů a zpětné vazby, jednak to umožňuje snadné zadávání a jednotou správu rezervací všem, kteří se tento systém rozhodnou využívat.

Při spuštění vůbec neexistovala sekce obchodů - tu budujeme od nuly stejným přístupem jako střelnice. Součástí prezentace je pak nejenom již zmíněná možnost napojení sortimentu na naše databáze, ale vedle samozřejmého zařazení na mapu obchodů také propojení s databází značek výrobců, kterých už máme okolo 300. To se možná může zdát jako nedůležité, ale jen do chvíle, kdy pocítíte potřebu zjistit "jaký nejbližší obchod dováží / prodává zboží značky XY". Díky tomuto propojení nalezente odpověď na tuto otázku pomocí dvou kliků...

Další zcela novou sekcí, která je dosud v zárodku, ale na jejímž vylepšování neustále pracujeme, je náš kalendář akcí. Vstupy do tohoto kalendáře jsou rozmanité - od administrátorsky zadávaných akcí přes automatizované importy termínů a obsazeností (analogicky s exporty z obchodů) až po propojení s administrací vlastních stránek střelnic. Budování a plnění této sekce ještě nějakou dobu potrvá, o tom není sporu. Ale ano, ve finále má i toto místo potenciál stát se TÍM místem, kde najdete agregovaný seznam všech akcí, které se zbraněmi souvisejí - nejenom závody a soutěže, ale i výstavy, prezentace zbraní a samozřejmě kurzy a školení. Opět s možností vše snadno filtrovat a prohledávat.

Pokud jde o náš bazar zbraní, ten se plní rychlostí, která není sice úplně raketová, ale je víceméně uspokojivá. I v tomto případě věříme, že to nakonec bude snadnost zadávání inzerátů, přehlednost procházení a vyhledávání, snadné úpravy a mazání vlastních inzerátů, propojení s naší databází zbraní a přehledné zobrazení na všech druzích zařízení, které spolu s poměrně dobrou viditelností a indexací na vyhledavačích časem přivedou do našeho bazaru více uživatelů. Ale to bezesporu potrvá roky, což je rovněž v souladu s naším očekáváním.

V rámci rekapitulace uplynulého roku stojí za okrajovou zmínku i sekce věnovaná zbrojnímu průkazu a přípravě na něj, včetně elementárních odkazů na aktuální zdroje informací a formulářů a samozřejmě nezbytného procházení a procvičování testových otázek. Tato sekce je prozatím pouze v základní podobě - nemá smysl vymýšlet vymyšlené a snažit se překonat něco, co dost dobře překonat nejde a ani by to nebylo účelné. NiIcméně i tuto sekci jsme během roku přidali pro úplnost. A jakkoli jsme se nikdy nesnažili vyrábět další diskusní fórum o zbraních, jsme rádi, že se naší sekci věnovanou dotazům daří držet ve věcné a technické rovině jako zdroj přesných a praktických informací, jak se ukázalo například v souvislosti s dotazy na téma nového zákona o zbraních.

Tolik tedy první rok ZBRANĚ.cz v kostce - zatím se zdá, že vše jde podle plánu a někdy i nad rámec tohoto plánu. Velké poděkování za to patří Sdružení LEX a zbrojnice.com za podporu, naději, odhodlání a vizi o budoucnosti, ve které bude legální držení zbraní u nás věcí naprosto běžnou a bezproblémovou, jako tomu ostatně vždy bylo ("s vyjímkou doby nesvobody", jak správně uvádí zbrojnice.com). A poděkování patří i všem našim partnerům, klientům a inzerentům. A samozřejmě také všem, kteří naše stránky navštěvují a využívají a pomáhají s jejich tvorbou.

ZBRANĚ.cz nejsou místem senzačních zpráv, hesel a proklamací. Není to místo pro politiku a pro politické názory. Není to místo pro boj s žádným nepřítelem - ať už skutečným, nebo domnělým. Jakkoli je náš záměr zcela jednoznačný - pokusit se přispět k tomu, aby civilní držení zbraní zůstalo zachováno a aby naše země zůstala dnes již skutečně "oázou" rozumu a racionality v poušti... "jiného přístupu" - jako náš příspěvek k tomuto cíli jsme zvolili jinou cestu. Kam nás tato cesta dovede dlouhodobě se teprve uvidí. Zatím nás dovedla na konec roku 1. A to není zase tak málo.