Ale ne, další web o zbraních...

(promo)

Krátké pojednání o tom, proč jsme se pustili do výroby nejdokonalejší stránky o zbraních na světě o plánech do budoucnosti.

Každý ví, že internet původně vznikl za jediným účelem, a tím bylo snadné sdílení obrovského množství pornografických materiálů mezi miliony uživatelů. Tohoto účelu bylo již dávno dosaženo, ale aby nemusel být internet zcela zrušen pro nepotřebnost, objevilo se nové poslání, a tím je sdílení fotografií a videí hrajících si koťátek, případně jiných mazlíčků. Prorazit v dnešní době s něčím jiným než s výše uvedeným se zdá jako nadlidský úkol. Proč tedy dále "zaplevelovat kyberprostor"?

Podle posledního průzkumu Centra pro studium zbytečných stránek na internetu existuje na světě přesně něco mezi 318.000.000 a 369.000.000 stránek o zbraních. Většina z nich je zcela zbytečná. Podle stejného průzkumu ale existuje cca 774.000.000 stránek o domácích mazlíčcích a průzkum říká, že všechny tyto stránky jsou nesmírně užitečné. Z toho plynou dvě věci. Zaprvé, nikdy nevěřit ničemu, co se píše na internetu. Zadruhé, pokud by to byla pravda (což není), měl by web o zbraních o trochu větší šanci na úspěch. Ale to není ten důvod, proč stránka ZBRANĚ.cz vznikla.

Nejdřív ale, co stránka ZBRANĚ.cz není. Není to diskusní fórum určené pro výměnu názorů. Na diskusních fórech určených pro výměnu názorů nic špatného není, naopak, jsou nesmírně užitečná. Ale taková fóra už existují. Není to ani obchod se zbraněmi, byť by se mohlo zdát, že doména by se na to hodila. Ale není. A není to ani místo pro výzvy k (nedovolenému, ale ani dovolenému) ozbrojování obyvatelstva či jakémukoli porušování zákona.

Stránka ZBRANĚ.cz je platforma, je to základ systému, na kterém bychom chtěli vybudovat informační a znalostní databázi všeho, co se zbraněmi souvisí. Samozřejmě zcela v souladu s platnými zákony České Republiky, zejména se zákonem 119/2002 Sb. Rádi bychom podávali informace o zbraních, ale také o střelivu, střelnicích, obchodech a všem souvisejícím formou precizních informací, které lze snadno dohledat a které jsou zpracovány formou vzájemně provázaných databázi. Nejenom pro stávající majitele zbrojních průkazů, ale i pro zájemce o jejich získání či zájemce o střelbu a střelecví.

Chceme, aby naše stránka dokázala snadno a rychle odpovědět na všechny otázky (týkající se zbraní samozřejmě, ne života, vesmíru a vůbec); od "kde si můžu v Praze vystřelit bez ZP" přes "na jaké venkovní střelnici můžu na 100m střílet ze zbraně v ráži 7,62x39" až po "jaký je balistický koeficient náboje SB .308 WIN 124 grs FMJ". Aby naše stránka mohla na tyto otázky odpovědět, věnovali jsme její přípravě skoro dva roky. A jsme teprve na začátku, čeká nás ještě spousta práce - doplnit data, vyladit způsob propojení jednotlivých položek mezi sebou, pořídit fotografie střelnic a střeleckých areálů atd.

A ten důvod, proč to všechno? Byli bychom rádi, kdyby zbraně v České Republice i nadále zůstaly v rukou bezúhonných a zodpovědných občanů. Byli bychom rádi, aby na zbraně a jejich legální držitele nebylo nahlíženo jako na hrozbu. Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo pomoci rozšířit členskou základnu Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní. Věříme, že se nám podaří k tomu alespoň trochu přispět tím, že budeme informace o zbraních prezentovat ve fakticky správné formě bez jakéhokoli politického či názorového podtextu tak, aby si každý mohl o věci udělat svojí představu.

Pokud se nám to podaří, bude stránka ZBRANĚ.cz jednou (možná) nejdokonalejší stránkou o zbraních na světě. Pokud ne, pořád jsou tady ta hrající si koťátka..