Pistolové a revolverové ráže

(43)

Pistolové a revolverové ráže (handgun)

Název Průměr střely Délka nábojnice Popis
9 mm Luger 9 × 19 mm, 9 × 19 mm Para .356" 19.15 mm Tento legendární a nejznámější pistolový náboj, známý též pod názvem 9 mm Parabellum, byl a je stále vyráběn na celém světě v různých variantách a laboracích. Tyto varianty se liší konstrukcí, hmotností, druhem a tvarem střely. Liší se i materiál nábojnic. Jsou vyráběny náboje cvičné, s dřevěnou nebo papírovou střelou nebo s hvězdicově uzavřeným ústím nábojnice či s plastovou nábojnicí. Vedle střel plášťových s olověným jádrem se…
.45 ACP .45 Auto .452" 22.81 mm Americký vojenský pistolový náboj má spoustu synonym, z nichž nejpoužívanější je 45 ACP nebo 45 AUTO. Jeho původ je čistě americký. Na jaře 1904 byla firma Frankford Arsenal (FA) požádaná americkou vládou o úpravu některé již existující pistole na kalibr .45, aby mohla konkurovat používanému revolveru v této ráži. Firma FA předala tuto objednávku dále. Za pár měsíců vzešla ze spolupráce firem Winchester Repeating Arms Co. a Colt Mfg. Co. nová…
.38 Special .357" 29.34 mm Náboj vznikl z nábojů 38 Smith & Wesson a 38 Colt Special. Normalizačním sloučením těchto dvou nábojů vznikl v rámci norem SAAMI i C.I.P. jediný náboj – 38 Special. Laboruje se střelami o hmotnostech 7,04 g, 8,00 g, 10,11 g a 12,80 g. C. I. P. jeho výkon omezuje jen maximálním tlakem (SAAMI povoluje maximální tlaky 17 000 P.S.I.). V roce 1902 byl v USA zaveden jako oficiální střelivo do policejních a vojenských revolverů. Tuzemská firma Sellier & Bellot jej dodává…
.357 Magnum .359" 32.77 mm Americký náboj byl vyvinutý v roce 1934 firmou Smith & Wesson pro vlastní revolver model 27. Náboj se stal záhy populárním mezi americkými lovci, sportovními střelci a policisty a je stále v USA považován jako univerzální pro policejní, sportovní a lovecké použití. Pro tento náboj byla zkonstruována i pistole od izraelské firmy Desert Eagle. Náboj je vyráběn všemi americkými a většinou evropských výrobců. Firma Sellier & Bellot jej začala vyrábět od roku…
9 mm Browning .380 Auto, 9 × 17 mm, 9 mm Short, .380 ACP, 9 mm Kurz, 9 mm Browning Court .355" 17.27 mm Tento pistolový náboj je znám pod plejádou synonym – 9 mm krátký, 9 mm m. 34, 9 mm Browning Court, 9 mm Short Browning, 380 ACP, 380 Automatic Pistol, 380 Auto, Webley, 380 C. A. P. H., 380 Auto, 9 mm Auto. Náboj byl zavedený v roce 1908 v USA firmou Colt´s Patent Firearms Manufacturing Company v Hartfordu pod označením 380 Automatic Colt Pistol (380 ACP). V roce 1910 byl zaveden v Evropě společností Fabrique Nationale d´Armes de Guerre, Herstal v Belgii pro Browningovu…
.40 S&W .400" 21.59 mm Zástupci společnosti Smith & Wesson byl veřejnosti představen na výstavě Shot Show na jaře roku 1990 nový americký pistolový náboj 40 Smith & Wesson. Náboj vznikl v důsledku neúspěšného pokusu o zavedení náboje 10 mm Auto pro příslušníky FBI. S novým nábojem byla představena i nová pistole – S & W 4006. Záhy následovaly další pistole – Glock 22 a 23 aj. Ráže 40 S & W představuje vhodný kompromis mezi výkonem, velikostí náboje a kontrolovatelností…
7,65 Browning .32 Auto, .32 ACP .309" 17.20 mm Náboj byl vyvinutý v roce 1899 belgickou firmou Fabrique Nationale d´Armes de Guerre v Herstalu v Belgii a zavedený pro samonabíjecí pistoli model 1900 Johna M. Browninga. Americká firma Colt´s Patents Firearms převzala v roce 1903 náboj pro vlastní pistoli pod označením ráže 32 Automatic. Náboj se rozšířil po celém světě a byly pro něj komorovány pistole a samopaly. Nejznámější československé zbraně komorované na tento náboj – pistole vz. 27, vz. 50, vz. 83 a…
.44 Rem.Mag .44 Magnum .432" 32.64 mm Jedná se o moderní revolverový náboj vzniklý na základě spolupráce amerického odborníka Elmera Keitha s techniky firem Remington a Smith & Wesson. Náboj byl uveden na trh v roce 1955 pro revolver Smith & Wesson 44 Magnum. Byl příznivě přijat americkými lovci lovícími krátkou zbraní. Postupně byla tímto nábojem komorována celá řada revolverů, pistole Contender a některé kulovnice. Nábojnice náboje 44 Remington Magnum má o 3,18 mm delší nábojnici než náboj…
6,35 Browning .25 ACP, .25 Auto .251" 15.55 mm Náboj 6,35 mm Browning byl zavedený pro belgickou kapesní pistoli model 1906 systému Browning, nazývanou též „Baby Browning“. O dva roky později převzala náboj od FN v Herstalu americká firma Colt´s Patent Firearms Manufacturing Company v Hartfordu pro svou pistoli Vest Pocket Auto pod označením 25 Automatic. V průběhu dalších let byla na náboj zkonstruována dlouhá řada samonabíjecích pistolí a náboj se celosvětově rozšířil. Náboj vyrábí všichni významní…
7,62 × 25 Tokarev .308" 25.00 mm Náboj vycházel z náboje 7,63 mm Mauser, ale nebyl s ním totožný a zaměnitelný. 7,62 x 25 Tokarev byl laborovaný vyšší výkon. Náboj byl určený pro sovětskou pistoli Tokarev zkonstruovanou Fjodorem Vasiljevičem Tokarevem, přijatou do výzbroje v roce 1930. Náboje se během 2. světové války se také používaly v samopalech Špagin a Sudajev. Vedle standardní celoplášťové střely se za války vyráběly také střely svítící a průbojně zápalné. Vedle mosazné…
.45 Colt .45 Long Colt .456" 32.64 mm Náboje je též známý pod synonymem 45 Colt Long nebo 45 Long Colt. Byl zavedený v roce 1873 v americkém jezdectvu společně s revolverem Colt Single Action Army (SAA). Jako služební náboj se používal krátkou dobu. Již v roce 1875 byl nahrazen nábojem 45 Smith & Wesson Schofield. Komerčně se jedná o velmi populární náboj, který je vyráběný v celé řadě států. Náboj byl plněn černým, polodýmným a bezdýmným prachem. Laboruje se olověnou střelou s plochou…
10 mm Auto .400" 25.20 mm Cílem byla snaha zaplnit výkonovou mezeru mezi náboji 38 Super a 45 Auto. Jedná se o americký náboj s metrickým označením ráže. 10 mm Auto byl zaveden společně s pistolí Bren Ten firmy Dornaus & Dixon. Sériovou výrobu nábojů zavedla švédská firma Norma. Pistole Bren Ten se neosvědčila. Zůstalo značné množství nábojů. Na novou ráži byla rekonstruována pistoli M 1911 a na trh byla uvedená pod názvem Delta Elite. Ve spojení s touto zbraní se ráže 10 mm Auto…
.357 SIG .356" 21.97 mm Tento moderní americký pistolový náboj byl vyvinutý v roce 1993 konstruktéry firmy Sigarms. Náboj byl určený především pro americké policisty, kteří si při přechodu od revolverů k samonabíjecím pistolím přáli zachovat výkon revolveru v ráži 357 Magnum. Nábojnice vznikla stažením ústí nábojnice 40 S & W pro průměr střely 9 mm. Firma Sellier & Bellot jej dodává s celoplášťovou střelou o hmotnosti 9,0 g, která dosahuje Vo = 412 m/s a Eo = 764 J. Náboj…
9 mm Makarov 9 × 18 Makarov .365" 18.10 mm Náboj byl vyvinutý po 2. světové válce v Sovětském svazu pro pistoli Makarov a později pro samočinnou pistoli Stečkin. Náboj měl vyplnit mezeru mezi náboji 9 mm Browning krátký a 9 mm Luger. Postupně byl zaveden v ostatních zemích Varšavské smlouvy a byl používán výhradně jako služební náboj. Oproti ostatním pistolovým devítkám má maximální průměr střely 9,27 mm, tudíž mnohem větší. Po rozpadu východního bloku se dostaly pistole do USA, náboj se tam…
5,7 × 28 .224" 28.90 mm Velice moderní vojenský náboj. Byl vyvinutý belgickou zbrojovkou FN pro samočinnou obranou pušku P-90 a pistoli stejné firmy a začal se vyrábět v menších sériích již v roce 1992. Jsou známá nejstarší dnové značení nábojů „5,7x28 FNB 90“ a 5,7x28 FNB 91“ z doby, kdy se prováděly zkoušky nábojů a zbraní. Jako vojenský náboj je vyráběn v širokém spektru střel speciálního určení. OSTRÝ – byl laborován širokým okruhem střel – SS-190,…
.45 GAP .45 Glock .452" 19.30 mm Náboj 45 GAP má jedno synonymum – 45 Glock. Náboj byl vyvinutý v roce 2002 rakouskou firmou Glock a byl určený pro automatické pistole. Jedná se o modifikaci náboje 45 Auto zkrácenou na délku náboje 9 mm Luger. Rukojeti pistolí používající tento náboj mohou mít standardní šířku při zachování obvodu rukojeti. Náboj 45 GAP má oproti náboji 45 Auto kratší délku nábojnice L3 = 19,30 mm (45 Auto L3 = 22,81 mm) a průměr dna R1 = 11,94 (45 Auto R1 = 12,19 mm).…
.454 Casull .452" 35.50 mm D. Cassulem a Fulmerem byl v roce 1957 vyvinut náboj 454 Casull Magnum, jehož základem byla nábojnice 45 Colt prodloužená o 2,5 mm. Prodloužení nábojnice 454 Casull mělo zabránit použití tohoto velmi výkonného revolverového náboje v komorách revolverů ráže 45 Colt. Komorami tohoto nového amerického náboje byl opatřen revolver Casull Single Action s pěti komorami ve válci v provedení z nerazavějící oceli s délkami hlavní 4´´ a 6´´, vyrobený firmou Freedom…
.44 Colt .443" 27.94 mm Jeden z amerických nábojů, jehož existence neměla dlouhého trvání. Náboj byl zavedený v roce 1871 pro armádní revolver Colt, přestavěný z okrajového zápalu na zápal středový. Jako služební se používal krátce, neboť v roce 1873 byl nahrazený nábojem 45 Colt. Náboj je rozměrově příbuzný s nábojem 44 Remington. Komerčně byl vyráběný v USA a Kanadě až do 2. světové války. Mosazná nábojnice byla plněná černým, polodýmným nebo bezdýmným střelným…
.32 S&W Long .32 Colt New Police .315" 23.27 mm Náboj by vyvinutý firmou Smith & Wesson pro jejich revolver „Model 1 – Hand Ejector“ zavedený v roce 1896. Náboj se stejným rozměry byl ve stejném roce použit pro Coltův revolver model 32 New Police, později Police Positive. Náboj 32 Colt New Police se od náboje 32 Smith & Wesson Long liší pouze tvarem olověný střely, která má k dosažení většího zastavujícího účinku plochou špičku. C.I.P. oba náboje normalizuje pod společným označením ráže „32 Smith &…
.500 S&W Mag 12,7 × 41 mm SR .500" 41.28 mm Firma Cor-Bon ve spolupráci s konstruktérem Petrem Piem a firmou Smith & Wesson zkonstruovala lovecký revolverový náboj, který představila na výstavě Shot Show v roce 2003. Cílem bylo vytvořit co nejvýkonnější revolverový náboj. Na nový náboj byl komorovaný revolver Smith & Wesson model 500, několik dalších revolverů a jednoranová pistole Thompson Center a další kulovnice. Všechny revolvery mají pětikomorové válce. Náboj je dodáván se střelami JHP a JSP o…
.38 S&W Colt N.P. .361" 19.69 mm Náboj byl zkonstruován Danielem Wessonem pro revolver model čís. 2 Smith & Wesson Single Action a byl uvedený na trh v březnu 1876. V průběhu dalších let se stal nejpopulárnějším revolverovým nábojem na světě. Byl vyráběn a dosud je stále vyráběn, v řadě laborací a provedení. Koncem 20. let 20. stol. byl v USA se střelou o hmotnosti 12,8 g zaveden jako 38 Super Police. Ve Velké Británii byl přijat jako služební pod označením 380 – 200. Náboj měl ještě…
.50 AE .500" 32.64 mm Zkratka AE znamená „Action Expres“. Jiným názvem se náboj nazývá 50 Magnum. Jedná se o americký náboj jeden z nejvýkonnějších pistolových nábojů určených pro samonabíjecí pistole. Náboj vznikl koncem 80. let 20. stol. ve spolupráci firem Action Arms Ltd. s Bob Olsen Development Laboratories. Cílem bylo vytvořit pro samonabíjecí pistoli výkonnější náboj než je .44 Magnum. Průměr dna náboje .50 AE byl stejný jako u náboje .44 Magnum, což nevyžadovalo…
7,62 Nagant .308" 38.80 mm Patří mezi zajímavé revolverové náboje. Střela tohoto náboje je zcela utopena v krčku nábojnice a vůbec nepřečnívá přes její ústí. Před výstřelem je válec revolveru posunut do přechodového kuželu hlavně. Vzniká tak dokonalé utěsnění nábojnice při výstřelu. Náboj byl určený pro plynotěsný revolver zkonstruovaný E. Nagantem., zavedeným v ruské armádě v roce 1895. Ve výzbroji zůstal i v sovětské armádě, oficiálně do roku 1930. Používán byl i…
.460 S&W Mag .452" 45.72 mm Tento americký revolverový náboj byl uveden na trh v roce 2004. Představuje prodlouženou verzi náboje 45 Colt (460 S&W Magnum má L3 = 45,72 mm, 45 Colt má L3 = 32,64 mm). V USA se používá k lovu těžké zvěře revolverem. Poloplášťová střela o hmotnosti 13,0 g dosahuje Vo = 710 m/s a EoVYP = 3277 J.
1 - 24 z 43 ráží