Pistolové a revolverové ráže

Pistolové a revolverové ráže (handgun)

32 ráží
 1. Průměr střely
 2. 5,7 × 28 pistole/revolver
  5.70 mm (.224")28.90 mm (1,138")
 3. Náboj 6,35 mm Browning byl zavedený pro belgickou kapesní pistoli model 1906 systému Browning, nazývanou též „Baby Browning“. O dva roky později převzala náboj od FN v Herstalu americká firma Colt´s Patent Firearms Manufacturing Company v Hartfordu pro svou pistoli Vest Pocket Auto pod označením 25 Automatic. V průběhu dalších let byla na náboj zkonstruována dlouhá řada samonabíjecích pistolí a náboj se celosvětově rozšířil. Náboj vyrábí všichni významní…

  6,35 Browning pistole/revolver
  6.38 mm (.251")15.55 mm (0,612")
 4. Patří mezi zajímavé revolverové náboje. Střela tohoto náboje je zcela utopena v krčku nábojnice a vůbec nepřečnívá přes její ústí. Před výstřelem je válec revolveru posunut do přechodového kuželu hlavně. Vzniká tak dokonalé utěsnění nábojnice při výstřelu. Náboj byl určený pro plynotěsný revolver zkonstruovaný E. Nagantem., zavedeným v ruské armádě v roce 1895. Ve výzbroji zůstal i v sovětské armádě, oficiálně do roku 1930. Používán byl i…

  7,62 Nagant pistole/revolver
  7.82 mm (.308")38.80 mm (1,528")
 5. Náboj vycházel z náboje 7,63 mm Mauser, ale nebyl s ním totožný a zaměnitelný. 7,62 x 25 Tokarev byl laborovaný vyšší výkon. Náboj byl určený pro sovětskou pistoli Tokarev zkonstruovanou Fjodorem Vasiljevičem Tokarevem, přijatou do výzbroje v roce 1930. Náboje se během 2. světové války se také používaly v samopalech Špagin a Sudajev. Vedle standardní celoplášťové střely se za války vyráběly také střely svítící a průbojně zápalné. Vedle mosazné…

  7,62 × 25 Tokarev pistole/revolver
  7.83 mm (.308")25.00 mm (0,984")
 6. Náboj byl vyvinutý v roce 1899 belgickou firmou Fabrique Nationale d´Armes de Guerre v Herstalu v Belgii a zavedený pro samonabíjecí pistoli model 1900 Johna M. Browninga. Americká firma Colt´s Patents Firearms převzala v roce 1903 náboj pro vlastní pistoli pod označením ráže 32 Automatic. Náboj se rozšířil po celém světě a byly pro něj komorovány pistole a samopaly. Nejznámější československé zbraně komorované na tento náboj – pistole vz. 27, vz. 50, vz. 83 a…

  7,65 Browning pistole/revolver
  7.85 mm (.309")17.20 mm (0,677")
 7. 7,65 Long pistole/revolver
  7.88 mm (.310")19.80 mm (0,780")
 8. Náboj má několik synonym – DWM 262, 32 Colt, 32 Long Colt (Outside Lubricated), 32 Long Colt O. L., Revolver Kal. 32 lg. Název „Outside Lubricated“ znamená v překladu zvenčí namazaný. Olověná střela má zvenčí dvě rýhované mazací drážky. Střely měly hmotnost 5,50 až 5,80 g. Náboj vznikl ze staršího náboje s okrajovým zápalem 32 Long R. F. Byl zavedený v USA v roce 1875.

  .32 Long Colt pistole/revolver
  7.97 mm (.314")23.27 mm (0,916")
 9. Náboj má identickou nábojnici s nábojem 32 S & W Long New Police. Liší se pouze válcovou střelou s prosekávací hranou typu wad-cutter (WC). Je určen pro sportovní střelbu. Maximální tlak tohoto náboje je vyšší než u náboje 32 S & W Long New Police. Je nutné jej pokládat za zvláštní náboj. S olověnou střelou WC 6,5 g od Sellier & Bellot dosahuje Vo = 224 m/s a Eo = 163 J.

  .32 S&W Long Wad Cut. pistole/revolver
  8.00 mm (.315")23.27 mm (0,916")
 10. Náboj by vyvinutý firmou Smith & Wesson pro jejich revolver „Model 1 – Hand Ejector“ zavedený v roce 1896. Náboj se stejným rozměry byl ve stejném roce použit pro Coltův revolver model 32 New Police, později Police Positive. Náboj 32 Colt New Police se od náboje 32 Smith & Wesson Long liší pouze tvarem olověný střely, která má k dosažení většího zastavujícího účinku plochou špičku. C.I.P. oba náboje normalizuje pod společným označením ráže „32 Smith &…

  .32 S&W Long pistole/revolver
  8.00 mm (.315")23.27 mm (0,916")
 11. Tento pistolový náboj je znám pod plejádou synonym – 9 mm krátký, 9 mm m. 34, 9 mm Browning Court, 9 mm Short Browning, 380 ACP, 380 Automatic Pistol, 380 Auto, Webley, 380 C. A. P. H., 380 Auto, 9 mm Auto. Náboj byl zavedený v roce 1908 v USA firmou Colt´s Patent Firearms Manufacturing Company v Hartfordu pod označením 380 Automatic Colt Pistol (380 ACP). V roce 1910 byl zaveden v Evropě společností Fabrique Nationale d´Armes de Guerre, Herstal v Belgii pro Browningovu…

  9 mm Browning pistole/revolver
  9.02 mm (.355")17.27 mm (0,680")
 12. Tento legendární a nejznámější pistolový náboj, známý též pod názvem 9 mm Parabellum, byl a je stále vyráběn na celém světě v různých variantách a laboracích. Tyto varianty se liší konstrukcí, hmotností, druhem a tvarem střely. Liší se i materiál nábojnic. Jsou vyráběny náboje cvičné, s dřevěnou nebo papírovou střelou nebo s hvězdicově uzavřeným ústím nábojnice či s plastovou nábojnicí. Vedle střel plášťových s olověným jádrem se…

  9 mm Luger pistole/revolver
  9.03 mm (.356")19.15 mm (0,754")
 13. Náboj 9 x 21 vznikl v 80. letech 20. století, jako naléhavá potřeba náboje do pistolí s podobným výkonem jako měl náboj 9 mm Luger. V Itálii a v některých dalších zemích jsou zakázané civilní pistole v ráži 9 mm Luger (služební náboj). Řešení se ujal Armando Pisceta od firmy Armi Jäger, který zkrátil nábojnici 9 mm Steyr na 21 mm a zkonstruoval nový náboj, který nemohl být používán ve služebních zbraních s komorou na 9 mm Luger. V Itálii se výroby…

  9 × 21 pistole/revolver
  9.03 mm (.356")21.15 mm (0,833")
 14. Tento moderní americký pistolový náboj byl vyvinutý v roce 1993 konstruktéry firmy Sigarms. Náboj byl určený především pro americké policisty, kteří si při přechodu od revolverů k samonabíjecím pistolím přáli zachovat výkon revolveru v ráži 357 Magnum. Nábojnice vznikla stažením ústí nábojnice 40 S & W pro průměr střely 9 mm. Firma Sellier & Bellot jej dodává s celoplášťovou střelou o hmotnosti 9,0 g, která dosahuje Vo = 412 m/s a…

  .357 SIG pistole/revolver
  9.03 mm (.356")21.97 mm (0,865")
 15. Tento americký náboj byl zavedený v roce 1928 pro Coltovu samonabíjecí pistoli SUPER-AUTOMATIC. Svými rozměry odpovídá náboji 38 Automatic. Se zdokonaleným prachem je laborován na vyšší počáteční rychlost. Pro tento náboj byla vyrobena celá řada pistolí v USA, Evropě – především ve Španělsku.

  Náboj byl vyráběn s mosaznou poniklovanou nábojnicí. Celoplášťová střela o hmotnosti 8,42 g dosahovala Vo = 390 m/s a Eo = 640…

  .38 Super Auto pistole/revolver
  9.04 mm (.356")22.86 mm (0,900")
 16. Náboj vznikl z nábojů 38 Smith & Wesson a 38 Colt Special. Normalizačním sloučením těchto dvou nábojů vznikl v rámci norem SAAMI i C.I.P. jediný náboj – 38 Special. Laboruje se střelami o hmotnostech 7,04 g, 8,00 g, 10,11 g a 12,80 g. C. I. P. jeho výkon omezuje jen maximálním tlakem (SAAMI povoluje maximální tlaky 17 000 P.S.I.). V roce 1902 byl v USA zaveden jako oficiální střelivo do policejních a vojenských revolverů. Tuzemská firma Sellier & Bellot jej dodává…

  .38 Special pistole/revolver
  9.07 mm (.357")29.34 mm (1,155")
 17. Tento náboj má několik synonym – DWM 538, 9 mm armádní Browning, 9 mm dlouhý, 9 mm dlouhý Browning, 9 mm long Remington, 9 mm pro samonabíjecí pistoli, 9 mm švédský m/07. Náboje byl zavedený pravděpodobně kolem roku 1905 pro pistoli J. M. Browninga, vyráběnou firmou Fabrique Nationale d´Arms de Guerre, Herstal v Belgii. Náboj byl v následujících letech komorován do řady dalších samonabíjecích i samočinných pistolí. Vyráběli jen všichni významní evropští…

  9 mm Browning long pistole/revolver
  9.09 mm (.358")20.20 mm (0,795")
 18. Náboj byl zavedený v USA v roce 1874 pro Coltův revolver New Line s vně maštěnou střelou. Má řadu synonym – 38 Long Colt (outs. lub.), DWM 263, 38 Colt Navy, 38 Long C. F., 38 Long Colt Navy, Colt revolver Kal. 38 lg., 38 L.C.F. V roce 1889 byl komorami na tento náboj opatřen revolver Colt New Navy Double Action, který byl přijatý jako služební zbraň v U. S. námořnictvu. V roce 1892 došlo k prodloužení jeho nábojnice, mazací drážky střely se skryly a vznikl náboj…

  .38 Long Colt pistole/revolver
  9.12 mm (.359")26.29 mm (1,035")
 19. Americký náboj byl vyvinutý v roce 1934 firmou Smith & Wesson pro vlastní revolver model 27. Náboj se stal záhy populárním mezi americkými lovci, sportovními střelci a policisty a je stále v USA považován jako univerzální pro policejní, sportovní a lovecké použití. Pro tento náboj byla zkonstruována i pistole od izraelské firmy Desert Eagle. Náboj je vyráběn všemi americkými a většinou evropských výrobců. Firma Sellier & Bellot jej začala vyrábět od roku…

  .357 Magnum pistole/revolver
  9.12 mm (.359")32.77 mm (1,290")
 20. Náboj byl zkonstruován Danielem Wessonem pro revolver model čís. 2 Smith & Wesson Single Action a byl uvedený na trh v březnu 1876. V průběhu dalších let se stal nejpopulárnějším revolverovým nábojem na světě. Byl vyráběn a dosud je stále vyráběn, v řadě laborací a provedení. Koncem 20. let 20. stol. byl v USA se střelou o hmotnosti 12,8 g zaveden jako 38 Super Police. Ve Velké Británii byl přijat jako služební pod označením 380 – 200. Náboj měl ještě…

  .38 S&W pistole/revolver
  9.17 mm (.361")19.69 mm (0,775")
 21. Náboj byl vyvinutý po 2. světové válce v Sovětském svazu pro pistoli Makarov a později pro samočinnou pistoli Stečkin. Náboj měl vyplnit mezeru mezi náboji 9 mm Browning krátký a 9 mm Luger. Postupně byl zaveden v ostatních zemích Varšavské smlouvy a byl používán výhradně jako služební náboj. Oproti ostatním pistolovým devítkám má maximální průměr střely 9,27 mm, tudíž mnohem větší. Po rozpadu východního bloku se dostaly pistole do USA, náboj se tam…

  9 mm Makarov pistole/revolver
  9.27 mm (.365")18.10 mm (0,713")
 22. U náboje 41 Long Colt byla mazaná část olověné střely skryta v prodlouženém těle nábojnice. Střela má o trochu menší průměr než u náboje s vnějším mazáním (41 Long Colt má G1 = 9,86 mm, 41 Long Colt (outs. lub.) má G1 = 10,46 mm). Proto byla střela na dně opatřena expanzní dutinou pro zajištění těsnění v hlavni. Náboj byl zavedený v USA roku 1896 pravděpodobně firmou U. M. C.

  Náboje byly plněné černým, polodýmným nebo bezdýmným…

  .41 Long Colt pistole/revolver
  9.86 mm (.388")28.70 mm (1,130")
 23. Zástupci společnosti Smith & Wesson byl veřejnosti představen na výstavě Shot Show na jaře roku 1990 nový americký pistolový náboj 40 Smith & Wesson. Náboj vznikl v důsledku neúspěšného pokusu o zavedení náboje 10 mm Auto pro příslušníky FBI. S novým nábojem byla představena i nová pistole – S & W 4006. Záhy následovaly další pistole – Glock 22 a 23 aj. Ráže 40 S & W představuje vhodný kompromis mezi výkonem, velikostí náboje a kontrolovatelností…

  .40 S&W pistole/revolver
  10.17 mm (.400")21.59 mm (0,850")
 24. Cílem byla snaha zaplnit výkonovou mezeru mezi náboji 38 Super a 45 Auto. Jedná se o americký náboj s metrickým označením ráže. 10 mm Auto byl zaveden společně s pistolí Bren Ten firmy Dornaus & Dixon. Sériovou výrobu nábojů zavedla švédská firma Norma. Pistole Bren Ten se neosvědčila. Zůstalo značné množství nábojů. Na novou ráži byla rekonstruována pistoli M 1911 a na trh byla uvedená pod názvem Delta Elite. Ve spojení s touto zbraní se ráže 10 mm Auto…

  10 mm Auto pistole/revolver
  10.17 mm (.400")25.20 mm (0,992")
 25. Jedná se o moderní revolverový náboj vzniklý na základě spolupráce amerického odborníka Elmera Keitha s techniky firem Remington a Smith & Wesson. Náboj byl uveden na trh v roce 1955 pro revolver Smith & Wesson 44 Magnum. Byl příznivě přijat americkými lovci lovícími krátkou zbraní. Postupně byla tímto nábojem komorována celá řada revolverů, pistole Contender a některé kulovnice.

  Nábojnice náboje 44 Remington Magnum má o 3,18 mm delší nábojnici…

  .44 Rem.Mag pistole/revolver
  10.97 mm (.432")32.64 mm (1,285")
1 - 24 z 32 ráží
12
Reklama
LEX Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní
Luxusní pera Kaweco Na ničem se nešetřilo
Zbrojnice.com Praktické aspekty civilního držení zbraní