Pistolové a revolverové ráže

(14)

Pistolové a revolverové ráže (handgun)

Název Průměr střely Délka nábojnice Popis
.38 Special .357" 29.34 mm Náboj vznikl z nábojů 38 Smith & Wesson a 38 Colt Special. Normalizačním sloučením těchto dvou nábojů vznikl v rámci norem SAAMI i C.I.P. jediný náboj – 38 Special. Laboruje se střelami o hmotnostech 7,04 g, 8,00 g, 10,11 g a 12,80 g. C. I. P. jeho výkon omezuje jen maximálním tlakem (SAAMI povoluje maximální tlaky 17 000 P.S.I.). V roce 1902 byl v USA zaveden jako oficiální střelivo do policejních a vojenských revolverů. Tuzemská firma Sellier & Bellot jej dodává…
.357 Magnum .359" 32.77 mm Americký náboj byl vyvinutý v roce 1934 firmou Smith & Wesson pro vlastní revolver model 27. Náboj se stal záhy populárním mezi americkými lovci, sportovními střelci a policisty a je stále v USA považován jako univerzální pro policejní, sportovní a lovecké použití. Pro tento náboj byla zkonstruována i pistole od izraelské firmy Desert Eagle. Náboj je vyráběn všemi americkými a většinou evropských výrobců. Firma Sellier & Bellot jej začala vyrábět od roku…
7,65 Browning .32 Auto, .32 ACP .309" 17.20 mm Náboj byl vyvinutý v roce 1899 belgickou firmou Fabrique Nationale d´Armes de Guerre v Herstalu v Belgii a zavedený pro samonabíjecí pistoli model 1900 Johna M. Browninga. Americká firma Colt´s Patents Firearms převzala v roce 1903 náboj pro vlastní pistoli pod označením ráže 32 Automatic. Náboj se rozšířil po celém světě a byly pro něj komorovány pistole a samopaly. Nejznámější československé zbraně komorované na tento náboj – pistole vz. 27, vz. 50, vz. 83 a…
.44 Rem.Mag .44 Magnum .432" 32.64 mm Jedná se o moderní revolverový náboj vzniklý na základě spolupráce amerického odborníka Elmera Keitha s techniky firem Remington a Smith & Wesson. Náboj byl uveden na trh v roce 1955 pro revolver Smith & Wesson 44 Magnum. Byl příznivě přijat americkými lovci lovícími krátkou zbraní. Postupně byla tímto nábojem komorována celá řada revolverů, pistole Contender a některé kulovnice. Nábojnice náboje 44 Remington Magnum má o 3,18 mm delší nábojnici než náboj…
6,35 Browning .25 ACP, .25 Auto .251" 15.55 mm Náboj 6,35 mm Browning byl zavedený pro belgickou kapesní pistoli model 1906 systému Browning, nazývanou též „Baby Browning“. O dva roky později převzala náboj od FN v Herstalu americká firma Colt´s Patent Firearms Manufacturing Company v Hartfordu pro svou pistoli Vest Pocket Auto pod označením 25 Automatic. V průběhu dalších let byla na náboj zkonstruována dlouhá řada samonabíjecích pistolí a náboj se celosvětově rozšířil. Náboj vyrábí všichni významní…
.45 Colt .45 Long Colt .456" 32.64 mm Náboje je též známý pod synonymem 45 Colt Long nebo 45 Long Colt. Byl zavedený v roce 1873 v americkém jezdectvu společně s revolverem Colt Single Action Army (SAA). Jako služební náboj se používal krátkou dobu. Již v roce 1875 byl nahrazen nábojem 45 Smith & Wesson Schofield. Komerčně se jedná o velmi populární náboj, který je vyráběný v celé řadě států. Náboj byl plněn černým, polodýmným a bezdýmným prachem. Laboruje se olověnou střelou s plochou…
.32 S&W Long .32 Colt New Police .315" 23.27 mm Náboj by vyvinutý firmou Smith & Wesson pro jejich revolver „Model 1 – Hand Ejector“ zavedený v roce 1896. Náboj se stejným rozměry byl ve stejném roce použit pro Coltův revolver model 32 New Police, později Police Positive. Náboj 32 Colt New Police se od náboje 32 Smith & Wesson Long liší pouze tvarem olověný střely, která má k dosažení většího zastavujícího účinku plochou špičku. C.I.P. oba náboje normalizuje pod společným označením ráže „32 Smith &…
.500 S&W Mag 12,7 × 41 mm SR .500" 41.28 mm Firma Cor-Bon ve spolupráci s konstruktérem Petrem Piem a firmou Smith & Wesson zkonstruovala lovecký revolverový náboj, který představila na výstavě Shot Show v roce 2003. Cílem bylo vytvořit co nejvýkonnější revolverový náboj. Na nový náboj byl komorovaný revolver Smith & Wesson model 500, několik dalších revolverů a jednoranová pistole Thompson Center a další kulovnice. Všechny revolvery mají pětikomorové válce. Náboj je dodáván se střelami JHP a JSP o…
.38 S&W Colt N.P. .361" 19.69 mm Náboj byl zkonstruován Danielem Wessonem pro revolver model čís. 2 Smith & Wesson Single Action a byl uvedený na trh v březnu 1876. V průběhu dalších let se stal nejpopulárnějším revolverovým nábojem na světě. Byl vyráběn a dosud je stále vyráběn, v řadě laborací a provedení. Koncem 20. let 20. stol. byl v USA se střelou o hmotnosti 12,8 g zaveden jako 38 Super Police. Ve Velké Británii byl přijat jako služební pod označením 380 – 200. Náboj měl ještě…
7,5 Ord. Suisse 7,5 mm Ordnance Swisse .315" 22.80 mm Náboj měl celou řadu synonym – DWM 421, 7,5 mm Swiss M.82, 7,5 mm Swiss Schmidt M. 1882, 7,5 mm Nagant Swiss, 7,72 x 22,80 Swiss Ordnance, 7,5 mm Swiss Army aj. Byl určený pro služební revolver Nagant, zdokonalený švýcarským plukovníkem R. Schmidtem a zavedený ve švýcarské armádě v letech 1882 až 1903. Prvotní náboje měly olověnou střelu s papírovým límečkem a byly plněné černým prachem. Později se do nábojů laboroval bezdýmný střelný prach a…
.32 S&W Long Wad Cut. .315" 23.27 mm Náboj má identickou nábojnici s nábojem 32 S & W Long New Police. Liší se pouze válcovou střelou s prosekávací hranou typu wad-cutter (WC). Je určen pro sportovní střelbu. Maximální tlak tohoto náboje je vyšší než u náboje 32 S & W Long New Police. Je nutné jej pokládat za zvláštní náboj. S olověnou střelou WC 6,5 g od Sellier & Bellot dosahuje Vo = 224 m/s a Eo = 163 J.
.38 Long Colt .359" 26.29 mm Náboj byl zavedený v USA v roce 1874 pro Coltův revolver New Line s vně maštěnou střelou. Má řadu synonym – 38 Long Colt (outs. lub.), DWM 263, 38 Colt Navy, 38 Long C. F., 38 Long Colt Navy, Colt revolver Kal. 38 lg., 38 L.C.F. V roce 1889 byl komorami na tento náboj opatřen revolver Colt New Navy Double Action, který byl přijatý jako služební zbraň v U. S. námořnictvu. V roce 1892 došlo k prodloužení jeho nábojnice, mazací drážky střely se skryly a vznikl náboj…
.32 Long Colt .314" 23.27 mm Náboj má několik synonym – DWM 262, 32 Colt, 32 Long Colt (Outside Lubricated), 32 Long Colt O. L., Revolver Kal. 32 lg. Název „Outside Lubricated“ znamená v překladu zvenčí namazaný. Olověná střela má zvenčí dvě rýhované mazací drážky. Střely měly hmotnost 5,50 až 5,80 g. Náboj vznikl ze staršího náboje s okrajovým zápalem 32 Long R. F. Byl zavedený v USA v roce 1875.
.41 Long Colt .388" 28.70 mm U náboje 41 Long Colt byla mazaná část olověné střely skryta v prodlouženém těle nábojnice. Střela má o trochu menší průměr než u náboje s vnějším mazáním (41 Long Colt má G1 = 9,86 mm, 41 Long Colt (outs. lub.) má G1 = 10,46 mm). Proto byla střela na dně opatřena expanzní dutinou pro zajištění těsnění v hlavni. Náboj byl zavedený v USA roku 1896 pravděpodobně firmou U. M. C. Náboje byly plněné černým, polodýmným nebo bezdýmným prachem.…
14 ráží