.41 Long Colt

Pistolová a revolverová ráže o průměru střely 9.86 mm s maximálním povoleným tlakem 900 bar

R 1.45 L3 28.70 L6 36.19 ⌀ P1 10.43 ⌀ H2 10.39 ⌀ R1 11.18 ⌀ G1 9.86
Průměr střely9.86 mm (.388")
Průměr základny10.43 mm
Průměr okraje11.18 mm
Tloušťka okraje1.45 mm
Délka nábojnice28.70 mm
Celková délka36.19 mm
Maximální tlak900 bar
Pro uváděné rozměry jsou v souladu s normou ČSN 39 5020 použity maximální rozměry nábojnice podle specifikace C.I.P. Skutečné rozměry některých nábojnic se mohou lišit.

U náboje 41 Long Colt byla mazaná část olověné střely skryta v prodlouženém těle nábojnice. Střela má o trochu menší průměr než u náboje s vnějším mazáním (41 Long Colt má G1 = 9,86 mm, 41 Long Colt (outs. lub.) má G1 = 10,46 mm). Proto byla střela na dně opatřena expanzní dutinou pro zajištění těsnění v hlavni. Náboj byl zavedený v USA roku 1896 pravděpodobně firmou U. M. C.

Náboje byly plněné černým, polodýmným nebo bezdýmným prachem. Olověné střely měly hmotnosti 12,64 g a 12,96 g. Střela o hmotnosti 12,96 g dosahovala Vo = 220 m/s a Eo = 314 J.

  • Podoba nábojnice

  • 3D model nábojnice

    načítání 3D objektu...

Parametry ráže

Pistolová a revolverová ráže S okrajem
Partneři serveru