.41 Long Colt

Pistolová a revolverová ráže o průměru střely 9.86 mm s maximálním povoleným tlakem 900 bar

R 1.45 L3 28.70 L6 36.19 ⌀ P1 10.43 ⌀ H2 10.39 ⌀ R1 11.18 ⌀ G1 9.86
Název.41 Long Colt
Druhpistolová a revolverová
Průměr střely9.86 mm (.388")
Průměr základny10.43 mm (.411")
Průměr okraje11.18 mm (.440")
Tloušťka okraje1.45 mm (.057")
Délka nábojnice28.70 mm (1.130")
Celková délka36.19 mm (1.425")
Maximální tlak900 bar
Pro uváděné rozměry jsou v souladu s normou ČSN 39 5020 použity maximální rozměry nábojnice podle specifikace C.I.P. Skutečné rozměry některých nábojnic se mohou lišit.

U náboje 41 Long Colt byla mazaná část olověné střely skryta v prodlouženém těle nábojnice. Střela má o trochu menší průměr než u náboje s vnějším mazáním (41 Long Colt má G1 = 9,86 mm, 41 Long Colt (outs. lub.) má G1 = 10,46 mm). Proto byla střela na dně opatřena expanzní dutinou pro zajištění těsnění v hlavni. Náboj byl zavedený v USA roku 1896 pravděpodobně firmou U. M. C.

Náboje byly plněné černým, polodýmným nebo bezdýmným prachem. Olověné střely měly hmotnosti 12,64 g a 12,96 g. Střela o hmotnosti 12,96 g dosahovala Vo = 220 m/s a Eo = 314 J.

S okrajem