Virtuální střelnice

Sestava
Nástřelná vzdálenost
m
Výška osy miřidel
cm
Kamera terče 1100m
Kamera bodu dopadu
Stranová kor. ()
Výšková kor. ()
zvětšení
nasvícení
Směr větru
Síla větru
bezvětří
orkán
Model
Typ scény
CSM (render stínů)
Elevace
Azimut
Barva
Intenzita
Ambientní barva
Ambientní intenzita
Skybox
Barva pozadí
bezvětří
orkán
Směr větru
svítilna
Počet
Rozteč
Pro zobrazení balistické křivky vyberte náboj nebo střelu
Pro zobrazení balistické tabulky vyberte náboj nebo střelu
Pro spuštění simulace vyberte optiku
Ovládání módu mířené střelby
+
- míření
Esc - zavřít fullscreen
- zobrazit bod dopadu
- zvětšení
- výstřel / výběr náboje
X - zobrazit / skrýt optiku
I O - stranová korekce
P L - výšková korekce
J K - nasvícení osnovy
U - reset nastavení korekce
V - zapnout / vypnout zvuk
B - smazat body dopadu
Nápověda dynamické střelby
W A S D - chůze
+
- rozhlížení
- zvětšení
- výstřel / výběr náboje
X - zobrazit / skrýt optiku
C - podřep
Z - leh
Nápověda editace
W A S D - chůze
Q E - levitace
B - návrat na zem
G - skok na souřadnice (pointer)
Home - návrat na stanoviště
+
- rozhlížení
- vybrat / umístit objekt
- rotace vybraného objektu
1 2 3 - osa rotace
4 - fixovat rotaci
X - zrušit umístění objektu
Z - smazat vybraný objekt
C - duplikovat vybraný objekt
R F - velikost objektu
Y - svítilna
T - přepnout "tweak"
rychlost pohybu fps polygons rendered:
D U L R