Virtuální střelnice

Sestava
Nástřelná vzdálenost
m
Výška osy miřidel
cm
Velikost zásobníku, mód střelby
s
Kamera terče 1100m
Kamera bodu dopadu
Stranová kor. ()
Výšková kor. ()
zvětšení
nasvícení
vizualizace
Model
typ modelu
Sirka streliste
Delka streliste
Bounding box start
Nastavení terénu a barev
barva plochy
barva valu
barva okolí
koncová výška valu
m
výška valu počáteční výška valu
m
šířka valu
m
úhel
noise strength
noise frequency
resolution
roundness
Světelné a povětrnostní podmínky
Elevace
Azimut
Barva
Intenzita
Ambientní barva
Ambientní intenzita
Skybox
Barva pozadí
bezvětří
orkán
Směr větru
svítilna
Počet
Rozteč
Min vzdálenost
Sirka streliste
Delka streliste
Bounding box start
Typ scény
vychozi pozice
Pro zobrazení balistické křivky vyberte náboj nebo střelu
Pro zobrazení balistické tabulky vyberte náboj nebo střelu
Inicializuji inicializaci
Pro spuštění simulace vyberte optiku
Ovládání módu mířené střelby
+
- míření
Esc - zavřít fullscreen
- zobrazit bod dopadu
- zvětšení
- výstřel / výběr náboje
X - zobrazit / skrýt optiku
R - přebít (při velikosti zásobníku)
I O - stranová korekce
P L - výšková korekce
J K - nasvícení osnovy
U - reset nastavení korekce
V - zapnout / vypnout zvuk
B - smazat body dopadu
Nápověda dynamické střelby
W A S D - chůze
+
- rozhlížení
- zvětšení
- výstřel / výběr náboje
X - zobrazit / skrýt optiku
R - přebít (při velikosti zásobníku)
C - podřep
Z - leh
Q / E - vyklánění
SHIFT - běh
Nápověda editace
W A S D - chůze
Q E - levitace
B - návrat na zem
G - skok na souřadnice (pointer)
Home - návrat na stanoviště
+
- rozhlížení
- vybrat / umístit objekt
- rotace vybraného objektu
1 2 3 - osa rotace
4 - fixovat rotaci
X - zrušit umístění objektu
Z - smazat vybraný objekt
C - duplikovat vybraný objekt
R F - velikost objektu
Y - svítilna
T - přepnout "tweak"
Nápověda nákresu
+
- posun
- vybrat / umístit objekt
- zoom / rotace vybraného objektu
X - zrušit umístění objektu
Z - smazat vybraný objekt
C - duplikovat vybraný objekt
rychlost pohybu fps polygons rendered:
D U L R