.44 S&W Special

Pistolová a revolverová ráže o průměru střely 10.98 mm s maximálním povoleným tlakem 1000 bar

β 35° f 0.40 R 1.52 L3 29.46 L6 41.02 ⌀ P1 11.60 ⌀ H2 11.60 ⌀ R1 13.06 ⌀ G1 10.98
Název.44 S&W Special
Další názvy .44 Special, .44 Spl, .44 Spc
Druhpistolová a revolverová
Průměr střely10.98 mm (.432")
Průměr základny11.6 mm (.457")
Průměr okraje13.06 mm (.514")
Tloušťka okraje1.52 mm (.060")
Délka nábojnice29.46 mm (1.160")
Celková délka41.02 mm (1.615")
Maximální tlak1000 bar
Pro uváděné rozměry jsou v souladu s normou ČSN 39 5020 použity maximální rozměry nábojnice podle specifikace C.I.P. Skutečné rozměry některých nábojnic se mohou lišit.

Začátek nového 20. století chtěla firma Smith & Wesson oslavit zavedením nového náboje, kterým se stal 44 Smith & Wesson Special, zavedený v roce 1907. Nový náboj byl výsledkem snahy zdokonalit již velmi oblíbený revolverový náboj 44 Smith & Wesson ruský. V době zavedení nového náboje neexistoval vhodný a uspokojivý bezdýmný prach do krátkých zbraní. Proto i nový náboj byl plněný černým prachem. Pro zvýšení výkonu byla prodloužena nábojnice a tím bylo možné zvýšit náplň prachu o 0,2 g.

Náboje byly plněny černým, polodýmným a bezdýmným prachem. Původní střela měla hmotnost 15,94 g. Po zavedení bezdýmného prachu měla střela počáteční rychlost Vo = 230 m.s-1. Později byla v USA po zavedení bezdýmných prachu sjednocena počáteční rychlost nábojů 44 S&W Special a 44 S&W ruský na Vo = 235 m/s. Se střelou LRN o hmotnosti 16 g (246 gr) dosahuje Vo = 230 m/s a EoVYP = 423 J.

S okrajem