Pistolové a revolverové ráže

(35)

Pistolové a revolverové ráže (handgun)

Název Průměr střely Délka nábojnice Popis
6,35 Browning .25 ACP, .25 Auto .251" 15.55 mm Náboj 6,35 mm Browning byl zavedený pro belgickou kapesní pistoli model 1906 systému Browning, nazývanou též „Baby Browning“. O dva roky později převzala náboj od FN v Herstalu americká firma Colt´s Patent Firearms Manufacturing Company v Hartfordu pro svou pistoli Vest Pocket Auto pod označením 25 Automatic. V průběhu dalších let byla na náboj zkonstruována dlouhá řada samonabíjecích pistolí a náboj se celosvětově rozšířil. Náboj vyrábí všichni významní…
7,65 Browning .32 Auto, .32 ACP .309" 17.20 mm Náboj byl vyvinutý v roce 1899 belgickou firmou Fabrique Nationale d´Armes de Guerre v Herstalu v Belgii a zavedený pro samonabíjecí pistoli model 1900 Johna M. Browninga. Americká firma Colt´s Patents Firearms převzala v roce 1903 náboj pro vlastní pistoli pod označením ráže 32 Automatic. Náboj se rozšířil po celém světě a byly pro něj komorovány pistole a samopaly. Nejznámější československé zbraně komorované na tento náboj – pistole vz. 27, vz. 50, vz. 83 a…
9 mm Browning .380 Auto, 9 × 17 mm, 9 mm Short, .380 ACP, 9 mm Kurz, 9 mm Browning Court .355" 17.27 mm Tento pistolový náboj je znám pod plejádou synonym – 9 mm krátký, 9 mm m. 34, 9 mm Browning Court, 9 mm Short Browning, 380 ACP, 380 Automatic Pistol, 380 Auto, Webley, 380 C. A. P. H., 380 Auto, 9 mm Auto. Náboj byl zavedený v roce 1908 v USA firmou Colt´s Patent Firearms Manufacturing Company v Hartfordu pod označením 380 Automatic Colt Pistol (380 ACP). V roce 1910 byl zaveden v Evropě společností Fabrique Nationale d´Armes de Guerre, Herstal v Belgii pro Browningovu…
9 mm Makarov 9 × 18 Makarov .365" 18.10 mm Náboj byl vyvinutý po 2. světové válce v Sovětském svazu pro pistoli Makarov a později pro samočinnou pistoli Stečkin. Náboj měl vyplnit mezeru mezi náboji 9 mm Browning krátký a 9 mm Luger. Postupně byl zaveden v ostatních zemích Varšavské smlouvy a byl používán výhradně jako služební náboj. Oproti ostatním pistolovým devítkám má maximální průměr střely 9,27 mm, tudíž mnohem větší. Po rozpadu východního bloku se dostaly pistole do USA, náboj se tam…
9 mm Luger 9 × 19 mm, 9 × 19 mm Para .356" 19.15 mm Tento legendární a nejznámější pistolový náboj, známý též pod názvem 9 mm Parabellum, byl a je stále vyráběn na celém světě v různých variantách a laboracích. Tyto varianty se liší konstrukcí, hmotností, druhem a tvarem střely. Liší se i materiál nábojnic. Jsou vyráběny náboje cvičné, s dřevěnou nebo papírovou střelou nebo s hvězdicově uzavřeným ústím nábojnice či s plastovou nábojnicí. Vedle střel plášťových s olověným jádrem se…
.45 GAP .45 Glock .452" 19.30 mm Náboj 45 GAP má jedno synonymum – 45 Glock. Náboj byl vyvinutý v roce 2002 rakouskou firmou Glock a byl určený pro automatické pistole. Jedná se o modifikaci náboje 45 Auto zkrácenou na délku náboje 9 mm Luger. Rukojeti pistolí používající tento náboj mohou mít standardní šířku při zachování obvodu rukojeti. Náboj 45 GAP má oproti náboji 45 Auto kratší délku nábojnice L3 = 19,30 mm (45 Auto L3 = 22,81 mm) a průměr dna R1 = 11,94 (45 Auto R1 = 12,19 mm).…
.38 S&W Colt N.P. .361" 19.69 mm Náboj byl zkonstruován Danielem Wessonem pro revolver model čís. 2 Smith & Wesson Single Action a byl uvedený na trh v březnu 1876. V průběhu dalších let se stal nejpopulárnějším revolverovým nábojem na světě. Byl vyráběn a dosud je stále vyráběn, v řadě laborací a provedení. Koncem 20. let 20. stol. byl v USA se střelou o hmotnosti 12,8 g zaveden jako 38 Super Police. Ve Velké Británii byl přijat jako služební pod označením 380 – 200. Náboj měl ještě…
7,65 Long .310" 19.80 mm Velkým bratrem známého náboje 7,65 Browning byl francouzský náboj 7,65 mm Long, který byl zkonstruován již v roce 1925. Teprve v roce 1935 byl komorován do francouzské služební samonabíjecí pistole označené MAS. Náboj má značné množství synonym např. 7,65 mm MAS, 7,65 L pro pistoli, 7,65x19,7, 7,65 francouzský dlouhý aj. Po zavedení do výzbroje armády byl náboj vyráběný většinou francouzských muniček. Byl plněný bezdýmným prachem a opatřen zápalkou…
9 mm Browning long 9 x 20mm SR .358" 20.20 mm Tento náboj má několik synonym – DWM 538, 9 mm armádní Browning, 9 mm dlouhý, 9 mm dlouhý Browning, 9 mm long Remington, 9 mm pro samonabíjecí pistoli, 9 mm švédský m/07. Náboje byl zavedený pravděpodobně kolem roku 1905 pro pistoli J. M. Browninga, vyráběnou firmou Fabrique Nationale d´Arms de Guerre, Herstal v Belgii. Náboj byl v následujících letech komorován do řady dalších samonabíjecích i samočinných pistolí. Vyráběli jen všichni významní evropští…
9 × 21 9 × 21 mm IMI .356" 21.15 mm Náboj 9 x 21 vznikl v 80. letech 20. století, jako naléhavá potřeba náboje do pistolí s podobným výkonem jako měl náboj 9 mm Luger. V Itálii a v některých dalších zemích jsou zakázané civilní pistole v ráži 9 mm Luger (služební náboj). Řešení se ujal Armando Pisceta od firmy Armi Jäger, který zkrátil nábojnici 9 mm Steyr na 21 mm a zkonstruoval nový náboj, který nemohl být používán ve služebních zbraních s komorou na 9 mm Luger. V Itálii se výroby…
.40 S&W .400" 21.59 mm Zástupci společnosti Smith & Wesson byl veřejnosti představen na výstavě Shot Show na jaře roku 1990 nový americký pistolový náboj 40 Smith & Wesson. Náboj vznikl v důsledku neúspěšného pokusu o zavedení náboje 10 mm Auto pro příslušníky FBI. S novým nábojem byla představena i nová pistole – S & W 4006. Záhy následovaly další pistole – Glock 22 a 23 aj. Ráže 40 S & W představuje vhodný kompromis mezi výkonem, velikostí náboje a kontrolovatelností…
.357 SIG .356" 21.97 mm Tento moderní americký pistolový náboj byl vyvinutý v roce 1993 konstruktéry firmy Sigarms. Náboj byl určený především pro americké policisty, kteří si při přechodu od revolverů k samonabíjecím pistolím přáli zachovat výkon revolveru v ráži 357 Magnum. Nábojnice vznikla stažením ústí nábojnice 40 S & W pro průměr střely 9 mm. Firma Sellier & Bellot jej dodává s celoplášťovou střelou o hmotnosti 9,0 g, která dosahuje Vo = 412 m/s a Eo = 764 J. Náboj…
7,5 Ord. Suisse 7,5 mm Ordnance Swisse .315" 22.80 mm Náboj měl celou řadu synonym – DWM 421, 7,5 mm Swiss M.82, 7,5 mm Swiss Schmidt M. 1882, 7,5 mm Nagant Swiss, 7,72 x 22,80 Swiss Ordnance, 7,5 mm Swiss Army aj. Byl určený pro služební revolver Nagant, zdokonalený švýcarským plukovníkem R. Schmidtem a zavedený ve švýcarské armádě v letech 1882 až 1903. Prvotní náboje měly olověnou střelu s papírovým límečkem a byly plněné černým prachem. Později se do nábojů laboroval bezdýmný střelný prach a…
.45 ACP .45 Auto .452" 22.81 mm Americký vojenský pistolový náboj má spoustu synonym, z nichž nejpoužívanější je 45 ACP nebo 45 AUTO. Jeho původ je čistě americký. Na jaře 1904 byla firma Frankford Arsenal (FA) požádaná americkou vládou o úpravu některé již existující pistole na kalibr .45, aby mohla konkurovat používanému revolveru v této ráži. Firma FA předala tuto objednávku dále. Za pár měsíců vzešla ze spolupráce firem Winchester Repeating Arms Co. a Colt Mfg. Co. nová…
.38 Super Auto .356" 22.86 mm Tento americký náboj byl zavedený v roce 1928 pro Coltovu samonabíjecí pistoli SUPER-AUTOMATIC. Svými rozměry odpovídá náboji 38 Automatic. Se zdokonaleným prachem je laborován na vyšší počáteční rychlost. Pro tento náboj byla vyrobena celá řada pistolí v USA, Evropě – především ve Španělsku. Náboj byl vyráběn s mosaznou poniklovanou nábojnicí. Celoplášťová střela o hmotnosti 8,42 g dosahovala Vo = 390 m/s a Eo = 640 J. Náboj 38 Automatic s…
9 mm Steyr .356" 23.20 mm Náboj 9 mm Steyr byl zkonstruován ve firmě Sellier & Bellot pro Rakousko-Uherskou pistoli Steyr Model 1911 a Model 1912. Náboj s válcovou nábojnicí o max. délce 23,2 mm dosahoval s celoplášťovou střelou o hmotnosti 7,5 g úsťové rychlosti 365 m/s (E0 = 499 J). Byl vyráběný celou řadou evropských muniček a italskou firmou Fiocchi je vyráběn doposud. Produkce náboje probíhala také v Americe. Jsou známé signatury výrobců z Chile „FAMAE“, Kanady „IMPERIAL“ a…
.32 S&W Long Wad Cut. .315" 23.27 mm Náboj má identickou nábojnici s nábojem 32 S & W Long New Police. Liší se pouze válcovou střelou s prosekávací hranou typu wad-cutter (WC). Je určen pro sportovní střelbu. Maximální tlak tohoto náboje je vyšší než u náboje 32 S & W Long New Police. Je nutné jej pokládat za zvláštní náboj. S olověnou střelou WC 6,5 g od Sellier & Bellot dosahuje Vo = 224 m/s a Eo = 163 J.
.32 Long Colt .314" 23.27 mm Náboj má několik synonym – DWM 262, 32 Colt, 32 Long Colt (Outside Lubricated), 32 Long Colt O. L., Revolver Kal. 32 lg. Název „Outside Lubricated“ znamená v překladu zvenčí namazaný. Olověná střela má zvenčí dvě rýhované mazací drážky. Střely měly hmotnost 5,50 až 5,80 g. Náboj vznikl ze staršího náboje s okrajovým zápalem 32 Long R. F. Byl zavedený v USA v roce 1875.
.32 S&W Long .32 Colt New Police .315" 23.27 mm Náboj by vyvinutý firmou Smith & Wesson pro jejich revolver „Model 1 – Hand Ejector“ zavedený v roce 1896. Náboj se stejným rozměry byl ve stejném roce použit pro Coltův revolver model 32 New Police, později Police Positive. Náboj 32 Colt New Police se od náboje 32 Smith & Wesson Long liší pouze tvarem olověný střely, která má k dosažení většího zastavujícího účinku plochou špičku. C.I.P. oba náboje normalizuje pod společným označením ráže „32 Smith &…
7,62 × 25 Tokarev .308" 25.00 mm Náboj vycházel z náboje 7,63 mm Mauser, ale nebyl s ním totožný a zaměnitelný. 7,62 x 25 Tokarev byl laborovaný vyšší výkon. Náboj byl určený pro sovětskou pistoli Tokarev zkonstruovanou Fjodorem Vasiljevičem Tokarevem, přijatou do výzbroje v roce 1930. Náboje se během 2. světové války se také používaly v samopalech Špagin a Sudajev. Vedle standardní celoplášťové střely se za války vyráběly také střely svítící a průbojně zápalné. Vedle mosazné…
7,63 Mauser .30 Mauser Automatic .309" 25.15 mm Náboj 7,63 mm Mauser byl zkonstruován pro Mauserovu pistoli model 1896. Svými rozměry je velmi podobný sovětskému náboji 7,62 mm Tokarev, ale má slabší výkon. Náboj byl vyráběn s různými typy střel – celoplášťovými, poloplášťovými o hmotnostech 5,0 až 5,95 g, s nábojnicí mosaznou, ale byl vyráběn i s nábojnicí ocelovou lakovanou se zápalkami typu Berdan i Boxer. Je uváděná počáteční rychlost střely kolem 445 m/s. Náboji 7,63 mm Mauser jsou velmi…
10 mm Auto .400" 25.20 mm Cílem byla snaha zaplnit výkonovou mezeru mezi náboji 38 Super a 45 Auto. Jedná se o americký náboj s metrickým označením ráže. 10 mm Auto byl zaveden společně s pistolí Bren Ten firmy Dornaus & Dixon. Sériovou výrobu nábojů zavedla švédská firma Norma. Pistole Bren Ten se neosvědčila. Zůstalo značné množství nábojů. Na novou ráži byla rekonstruována pistoli M 1911 a na trh byla uvedená pod názvem Delta Elite. Ve spojení s touto zbraní se ráže 10 mm Auto…
.38 Long Colt .359" 26.29 mm Náboj byl zavedený v USA v roce 1874 pro Coltův revolver New Line s vně maštěnou střelou. Má řadu synonym – 38 Long Colt (outs. lub.), DWM 263, 38 Colt Navy, 38 Long C. F., 38 Long Colt Navy, Colt revolver Kal. 38 lg., 38 L.C.F. V roce 1889 byl komorami na tento náboj opatřen revolver Colt New Navy Double Action, který byl přijatý jako služební zbraň v U. S. námořnictvu. V roce 1892 došlo k prodloužení jeho nábojnice, mazací drážky střely se skryly a vznikl náboj…
.44 Colt .443" 27.94 mm Jeden z amerických nábojů, jehož existence neměla dlouhého trvání. Náboj byl zavedený v roce 1871 pro armádní revolver Colt, přestavěný z okrajového zápalu na zápal středový. Jako služební se používal krátce, neboť v roce 1873 byl nahrazený nábojem 45 Colt. Náboj je rozměrově příbuzný s nábojem 44 Remington. Komerčně byl vyráběný v USA a Kanadě až do 2. světové války. Mosazná nábojnice byla plněná černým, polodýmným nebo bezdýmným střelným…
1 - 24 z 35 ráží