7,62 Nagant

Pistolová a revolverová ráže o průměru střely 7.82 mm s maximálním povoleným tlakem 2000 bar

β 30° f 0.44 R 1.25 L3 38.80 L6 37.30 ⌀ P1 9.06 ⌀ H2 8.42 ⌀ R1 10.30 ⌀ G1 7.82
Název7,62 Nagant
Druhpistolová a revolverová
Průměr střely7.82 mm (.308")
Průměr základny9.06 mm (.357")
Průměr okraje10.3 mm (.406")
Tloušťka okraje1.25 mm (.049")
Délka nábojnice38.80 mm (1.528")
Celková délka37.3 mm (1.469")
Maximální tlak2000 bar
Pro uváděné rozměry jsou v souladu s normou ČSN 39 5020 použity maximální rozměry nábojnice podle specifikace C.I.P. Skutečné rozměry některých nábojnic se mohou lišit.

Patří mezi zajímavé revolverové náboje. Střela tohoto náboje je zcela utopena v krčku nábojnice a vůbec nepřečnívá přes její ústí. Před výstřelem je válec revolveru posunut do přechodového kuželu hlavně. Vzniká tak dokonalé utěsnění nábojnice při výstřelu. Náboj byl určený pro plynotěsný revolver zkonstruovaný E. Nagantem., zavedeným v ruské armádě v roce 1895. Ve výzbroji zůstal i v sovětské armádě, oficiálně do roku 1930. Používán byl i později během 2. světové války a po ní už jen k sportovním účelům. Doposud náboj vyrábí Prvi Partizán v Srbsku (PPU) a Fiocchi v Itálii (GFL). Náboje byly laborované střelami od 6,5 do 7,15 g. Dosahují průměrné počáteční rychlosti Vo = 290 m/s. Náboj lze přebíjet, ale není to jednoduché.

Náboj má několik synonym:
GR 684,
7,5 mm ruský Nagant,
7,62 Nagant,
7,62 mm Nagant – ruský model
7,62 mm polský Nagant
7,62 mm řecký Nagant 95
7,62 mm řecký nagant 1912
8 mm ruský Nagant
8x36 (G.R. 684)

Zbraně komorované pro tuto ráži