3D virtuální střelnice

(promo)

Krátké povídání o dlouhé cestě k virtuální střelnici na ZBRANE.cz

Úmysl vytvořit "balistický simulátor" či "virtuální střelnici" jsme měli již od počátku existence naší stránky - nic si totiž neříká o cenu docenta Chocholouška, jako právě tento projekt, k jehož realizaci nakonec došlo zde. Původním impulsem bylo zkoumání možností využití vektorové grafiky (SVG) pro precizní vizualizace záměrných osnov a terčů, tento plán ale narazil na problém vizualizace prostředí - zasazovat přesnou grafiku osnov a terčů na pozadí zvětšovaných fotografií by bylo datově i technologicky náročné a ani při nejlepší snaze by to neplnilo účel. Nakonec jsme šli cestou kombinace vektorových prvků se stylizovanou vizualizací 3D scén stejnou technologií, jakou vizualizujeme střely a náboje v 3D vizualizaci je prostor pro zlepšení, ale mějte na paměti, že se přece jen jedná o webovou aplikaci, ne o počítačovou hru...

Samozřejmě víme, že balistických kalkulátorů je celá řada - jak čistě webové, tak v podobě aplikací ke stažení. Neděláme si iluze, že by naše simulace tyto profesionální kalkulátory nahradila a ani to nebylo naším cílem. Šlo nám o to zasadit (víceméně) přesná balistická data do realistického (byť stylizovaného) prostředí a vizualizovat je v reálném čase. Brali jsme a bereme to spíše jako výzvu - chceme dokázat, že se poměrně složité mechaniky dají znázornit snadno pochopitelným způsobem.

Co tedy ve stávající verzi náš simulátor umí? Především vypočítat a znázornit bod dopadu zvoleného náboje na danou vzdálenost. Tato funkcionalita může být zpočátku trochu matoucí, protože ve výchozím nastavení je nástřelná vzdálenost (u puškových nábojů) shodná s výchozí vzdáleností terčů ve výchozí scéně - 100 metrů. Po výstřelu se tedy bod dopadu objeví ve středu terče / ve středu optiky a to je všechno. I při zamíření jinam do terče / do jiného terče bod dopadu koresponduje se středem optiky - jediné, co se projeví, je doba letu (při zapnutém zvuku). Posuňte si terč do jiné vzdálenosti a stane se přesně to, co se stát má - bod dopadu bude jinde, samozřejmě v závislosti na parametrech daného náboje.

Samostatnou kapitolou je pak optika - u té jsme využili možnosti vizualizace záměrných osnov ve vektorové grafice, díky čemuž jsou záměrné kříže vždy jasné a ostré, bez ohledu na zvětšení (to je patrné zejména u FFP optik). Nejenom ostré, ale i přesné - při odpovídajícím zvětšení u SFP optik (nejčastěji je to to maximální možné) se můžete přesvědčit o tom, že osnovy skutečně odpovídají daným jednotkám MIL i MOA. Pro tyto účely jsou v první verzi dva terče - klasický 50/20 a nastřelovací terč v palcích. Pokud si tedy vyberte MIL osnovu, můžete se přesvědčit, že na 100m odpovidá 1 MIL 10cm. Analogicky, při volbě MOA osnovy a nastavení terče do vzdálenosti 100 yardů (tady je bohužel ještě prostor ke zlepšení, protože pro vše používáme metrický systém) odpovídá 1 MOA 1". Totéž platí pro kroky stranové a výškové korekce (informace o typu osnovy a velikosti kroků korekce jsou dostupné v rámci detailů každé optiky).

Tyto mechaniky jsou základem pro další rozšiřování funkcionality. Jsme teprve na začátku - aby byla simulace dokonalá (jinak to ani nemá cenu dělat), budeme muset ještě spoustu věcí přidat a vylepšit. Na stávajícím základu se už ale dá stavět - ať už zlepšováním 3D prostředí, možností vytvářet uživatelské "presety", přidáváním nejrůznějších "herních" módů, přidáním a vylepšením zvukových efektů, rozšiřováním funkcionality atd. Seznam plánovaných funkcí naleznete níže, o jejich implementaci vás budeme průběžně informovat. I když je naše virtuální střelnice vážně spíše webová aplikace než hra (zatím), vypůjčíme si termíny právě z herního světa - stávající verzi prosím berte tedy jako "early access", "road map" dalšího vývoje pak najdete níže, o změnách vás pak budeme průběžně infomovat v "patch notes". A předem děkujeme za jakýkoli "feedback".

A protože jsme od nedávného spuštění již nějakou tu zpětnou vazbu dostali, přinášíme několik "pro-tips" (abychom se drželi herní terminologie) v reakci na dostavadnáí dotazy a připomínky:

- zapněte si zvuk (klávesa V nebo ikonka vpravo nahoře), výchozí nastavení zvuku je "vypnuto"
- ve scéně se dá rozhlížet / mířit držením pravého tlačítka a pohybem myši (posouváním prstu po mobilním zařízení)
- měnit zvětšení optiky lze kolečkem myši anebo klávesami + / -
- stranovou / výškovou korekci optiky lze provádět klikáním přímo na odpovídající plochy v simulaci anebo nastavením vedle
- terče lze nastavovat do různé vzdálenosti od 10 do 300m, střílet lze do všech. Druh terče lze zvolit.
- body dopadu lze kdykoli vymazat (klávesa E nebo ikonka vpravo nahoře)
- informaci o zvoleném náboji lze zobrazit kliknutím na šipku u daného náboje, totéž platí u optiky

A teď ještě slibovaná "ROAD MAP":
- 'target camera'
- větší diverzifikace zvuků v závislosti na typu náboje / prostředí
- zvuky dopadu v závislosti na typu terče
- doplnění databáze o další optiky
- výběr z více střelnic
- výběr z více typů terčů
- gongy a poppery
- přepínání mezi metrickou / imperiální soustavou
- 'zeroing'
- zadávání vlastních údajů
- výběr střely
- zpřesnění vizualizace bodu dopadu
- uživatelská nastavení a jejich ukládání
- uživatelská editace střelnic
- ukládání presetů / kombinací náboj+optika+zbraň
- gamifikace