Číselník zbraní - ZBRANE.cz edition

(promo)

Postup zmapování všech zbraní na světě v několika snadných krocích aneb náš plán na příštích pár desetiletí...

Databáze zbraní byla a je součástí naší stránky od jejího spuštění. Přišlo nám nemyslitelné, aby server o zbraních takovou databázi neobsahoval, protože právě tato databáze, spolu s databází ráží, je základním pojivem ZBRANE.cz. Databáze zbraní umožňuje ke každé střelnici přiřadit seznam zbraní k zapůjčení a naopak, umožňuje prohledávat zbraně podle toho, zda je lze na nějaké střelnici zapůjčit. Umožňuje slučovat položky v agregované nabídce prodeje zbraní a prohledávat tak sortiment všech propojených obchodů podle stejných parametrů. Za stejným účelem přiřazujeme položky z této databáze k inzerátům v našem bazaru zbraní a v neposlední řadě můžeme každou jednu prezentační akci v nově spuštěném kalendáři akcí obohatit o seznam zbraní a tuto vazbu zobrazit i obráceně - u každé jednotlivé zbraně zobrazit relevantní předváděcí akce, na kterých lze zbraň vyzkoušet. Příkladů takovéhoto propojení zbraní s ostaními položkami v naší databázi je celá řada, viz například Glock 42.

Při spuštění naší stránky před necelým rokem obsahovala naše databáze zbraní něco okolo 400 položek. Protože jsme od počátku věděli, že bude potřeba vytvořit závratné množství záznamů zbraní, nekoncipovali jsme tuto databázi jako encyklopedii zbraní, ale spíše jako jakýsi jednoduchý adresář či rozcestník - aby ale nešlo o pouhý textový seznam, obohacujeme každý záznam o vektorovou siluetu zbraně a (ručně vyráběné vektorové) logo výrobce v těch případech, kde je to alespoň trochu možné. To samozřejmě zakládá nutnost mít samostatou tabulku výrobců zbraní opět s propojením do databáze zbraní. Po ujasnění některých procesů a zrychlení výroby siluet jsme teď na cca 1.500 záznamech zbraní s nástroji na poměrně rychlé přidávání dalších a dalších záznamů - nepřidáváme přitom zbraně jen proto, že existují. Protože naše databáze nemá ambice být všeobjímající encyklopedií, přidáváme pouze takové zbraně, které jsou něčím relevantní k jiné položce v naší databázi.

Výroba této databáze zbraní sebou přináší jistá, řekněme, drobná úskalí. Pomineme-li časovou náročnost, neexistuje žádná jednotná metodika, která by nade vší pochybnost stanovila, co vlastně konstituuje samostatný záznam v takové databázi pro naše potřeby - myšleno pro potřeby Česke Republiky a stávajícího zákona 119/2002 Sb. a pro zjednodušení předpokládejme, že tímto záznamem je položka přibližně analogická se zápisem na průkazu zbraně, tedy: druh zbraně - výrobce - vzor/model - ráže. Co je v tom za problém, řeknete si možná, když takové záznamy už existují - stačí z nich jen udělat seznam a je to. Tak by se to mohlo zdát, ale namátkou:

A to je jen začátek. Je povrchová úprava pažby důvodem pro samostatný záznam? A co stoupání vývrtu hlavně? Délka hlavně u dlouhých zbraní? Délka hlavně u revolveru? Závit na hlavni krátkých zbraní? Pro naše potřeby je toto důležité, protože samostatný záznam = silueta = práce. Plus, čím více záznamů, byť by byly zcela precizně odlišené, tím větší chaos v seznamech a potřeba různé záznamy zase zpětně spojovat do nadřazených skupin, aby byly na jedné "kartě" zbraně viditelné i jiné její varianty na prodej - nejenom jiné ráže, ale například i jiné generace / verze (toto slučování máme zatím připravené teoreticky, ještě není zprovozněné).

Jedna věc je pak databáze a metodika, druhá věc potom implementace v praxi. Taková databáze nemá smysl v případě, že není možné v ní snadno a rychle vyhledat konkrétní zbraň a tu přiřadit podle potřeby. Ty potřeby jsou rozmanité - od přiřazování zbraní v rámci administrace našeho rezervačního systému (ano, náš rezervační systém pro střelnice umožňuje objednání konkrétní zbraně k zapůjčení), přes přiřazování konkrétních zbraní k inzerátům v bazaru po párování sortimentu obchodů s těmito záznamy a další funkce, které si ještě časem vymyslíme.

Nástroj pro přiřazování zbraní si můžete vyzkoušet právě v bzaru zbraní, a to při přidání zbraně do sekce zbraně na ZP Nástroj má dva módy, jeden "hledací", druhý "vybírací". V rámci přehlednosti probíhá vyhledávání v obou případech postupně - zadáním / vybráním předchozí položky jsou zpřístupněny položky následující. Byli bychom rádi, kdybyste se s námi podělili o zkušenosti s tímto nástrojem, zejména pokud jde o snadnost / nesnadnost rychlého nalezení konkrétní zbraně. A ano, víme že ještě nemáme podchycené všechny zbraně na světě, dokonce ani všechny zbraně v ČR, takže prosíme o trpělivost - v této fázi nám jde o funkci nástroje pro přiřazování, který po lehkém otestování nasadíme do bazaru zbraní, aby bylo možné propojit inzerát se zbraní již při jeho zadání.

Jakkoli se snaha o vytvoření takovéto komplexní databáze zbraní může zdát takřka sisyfovskou prací hraničící s bláznovstvím, není bez zajímavosti, že úmysl vytvořit takovouto databázi - číselník zbraní - je obsažen i v pracovní verzi návrhu nového zákona o zbraních, a to konkrétně v § 136, odstavec 1 a), kde je položka číselníku zbraní definována jako soubor údajů o "druhu, výrobci, vzoru nebo modelu, ráži a kategorii zbraně podléhající registraci nebo zbraně kategorie PO". V žádném případě nám zde nepřísluší polemizovat o aspektech registrace zbraní, zrušení průkazů zbraně ani dalších bodech obsažených v novém zákoně o zbraních (více o tom viz příslušná sekce rubriky dotazy věnovaná novému zákonu o zbraních), nicméně z věcného hlediska nelze než konstatovat blahodárnost (případné) existence takovéhoto číselníku - mimo jiné by například odpadly nejasnosti při vyřizování nákupních povolení (kulovnice vs puška, malorážka vs puška atd), nejasnosti ohledně kategorizace zbraní (bude moje zbraň XY od výrobce Z nově v kategorii R2 nebo R3?) sjednocení terminologie a metodiky atd.

Bohulibé úmysly stranou, nový zákon o zbraních v této chvíli není dosud schválen a číselník zbraní, do kterého by bylo možné nahlédnout (v souladu s ustanovením § 131 citovaného návrhu) neexistuje. A protože databázi potřebujeme z důvodů, které jsou zřejmé a byly vyjmenovány na začátku tohoto pojednání, nezbývá nám než pokračovat v mravenčí práci tvorby vlastní databáze zbraní ve víře, že se nám alespoň v hrubých obrysech podaří "trefit" do metodiky a struktury, aby naše databáze byla co nejbližší té (budoucí) oficiální a abychom ji byli posléze schopni co nejrychleji přizpůsobit a synchronizovat.