Klávesové zkratky

Klávesové zkratky na ZBRANĚ.cz

Za necelých pět let existence ZBRANE.cz se z našeho původně pet-projectu, který vznikl, vedle mnoha jiných důvodů, jako přímá reakce na Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní, stalo monstrum (hodné a přátelské monstrum samozřejmě), pokrývající vše, co se v oblasti (legálního) civilního držení zbraní dá pokrýt.

S ohledem na šířku záběru našeho webu a na potřebu různě zpracovat různé sekce se web podobá spíše aplikaci než "moderním" webům, jejichž modernost spočívá často v tom, že jimi člověk scrolluje odshora do nekonečna. To u nás není možné - každá sekce má jiná kritéria pro filtraci, hledání, řazení, každá vyžaduje jiný způsob zobrazení pro přehlednější orientaci - jinak budete chtít zobrazovat a řadit seznam střelnic, jinak střely jinak inzeráty v bazaru.

Pro všechny sekce, respektive pro všechny seznamy, fungují ale stejné ovládací prvky a klávesové zkratky (na stolních počítačích, pochopitelně). Trochu jsme teď sjednotili všechny seznamy a přidali extra funkcionalitu, která v sobě pojí jak jednoduchý vzhled, tak volitelnou mega-složitost pokročilé filtrace. A klávesové zkratky - většina z nich funguje na ZBRANE.cz už od začátku, teď jsme je jen ještět trochu poladili. Klávesové zkratky ve všech seznamech na ZBRANE.cz fungují takto:

S - aktivace políčka s vyhledáváním
Esc - zrušení vyhledávání
E - rozbalení / zabalení filtru a prvků řazení
R - reset vyhledávání / filtrace
1 | 2 | 3 - těmito klávesami můžete přepínat módy zobrazení seznamu mezi tabulkou / mřížkou / seznamem tam, kde je více módů
směrové šipky - následující / předchozí stránka
space - načtení dalších položek

Věříme, že tato funkcionalita je užitečná a pomůže vám lépe se zorientovat jak na naší stránce, tak ve světě zbraní, ráží, nábojů, střel, diametrů, optiky, střelnic, obchodů, použitých zbraní, poukazů, kurzů, střeleckách akcí a tak...