Zbraně a střelivo

Co se skrývá pod položkou střelivo na naší stánce a proč jsme si s tím vším dali tolik práce.

Nikdy jsme nechtěli dělat kompletní databázi všech ráží, střel a nábojů na světě. Chtěli jsme se stát dřevo... jenom precizně seskupovat palné zbraně podle různých parametrů, z nichž ráže je jenom jedním z mnoha. To nás ale přivedlo k otázce, jak vlastně problematiku ráži uchopit co nejdokonaleji.

V naší původní představě byly ráže pouze seznamem různých druhů nábojů tak, jak jsou běžně označovány (9mm Luger, .45 ACP, .223 Rem, .308 Win, .357 Magnum atd), přičemž každá zbraň by měla přiřazenu jednu konkrétní ráži z tohoto seznamu, pro kterou je ta která zbraň komorována. Nic složitého.

S tím, jak jsme začali řešit seznam střelnic, vyvstala další potřeba - umožnit snadno a rychle určit, s jakou zbraní (na základě užité ráže) lze na té které střelnici (ve skutečnosti na tom kterém střelišti v rámci střelnice, ale o tom až někdy jindy) střílet. Při té příležitosti se bolestivě ukázalo, že pouhý seznam ráží nestačí - druhy střelnic podle ČSN 39 5401 (o tom rovněž jindy) jsou vymezeny například podle použitelných zbraní a střeliva (krátké palné, dlouhé palné, malorážky, brokovnice, plynové zbraně, zbraně pro paintball) ale pro jednotlivá střeliště je často ustanovena maximální povolená energie. Toto omezení často zní - na této střelnici lze střílet se zbraněmi (náboji) o maximální energii 2000J (4000J, 5000J atd). Nebylo by proto dokonalé, kdybychom na tuto eventualitu nebyli řádně připraveni...

Připravit se na tuto eventualitu ale znamená mít pro každou ráži také seznam nábojů, aby bylo zřejmé, o jaké energii hovoříme, protože faktorů, které energii ovlivňují (teď hovoříme o energii úsťové E0) je celá řada - výrobcem, typem prachové náplně a hmotností střely počínaje, stoupáním vývrtu a délkou hlavně ani zdaleka nekonče. No a když už budeme mít seznam ráží, ke kterým budeme přiřazovat náboje a uvádět (a časem dopočítávat) energie a rychlosti, bude asi vhodné mít i seznam střel. A když už budeme mít ráže, střely a náboje v databázi, bylo by asi vhodné to všechno nějak vizualizovat pro názornost, aby to nebyl jen strohý textový a číselný seznam. A to už představuje určitou výzvu...

O několik měsíců vývoje později tedy máme v databázi seznam ráží palných zbraní. Pro puntíčkáře: Ráže palné zbaně pro kulový náboj je vyjádřena některými nebo všemi údaji: smluvní velikostí průměru vodicí části vývrtu hlavně, technickým popisem nábojové komory, technickým popisem použitelného náboje, doplňkovými označeními. Ke každé ráži samozřejmě příslušný nákres podle specifikace C.I.P. A ne, ten nákres jsme si "nestáhli" z internetu, nákresy generujeme v křivkách podle zadaných parametrů. A když už máme precizní rozměry, proč z nich nevyrobit schématickou podobu nábojnice. A když už máme tak nějak schématickou podobu nábojnice, proč neudělat 3D model, když už to dnešní technologie umožňuje bez nutnosti stahování speciálních pluginů jako tomu bylo ještě donedávna (Java, Flash, QuickTime).

Problém nastal s vizualizací nábojů. Náboj kulových zbraní se středovým zápalem tvoří nábojnice, zápalka, prachová náplň a střela. Nábojnice už máme vygenerované na základě ráží, k vizualizaci prachových náplní se později vrátíme (pokoušet se vizualizovat různé druhy prachových zrnek je i na naše dnešní poměry už mírně za hranicí šílenství), zápalky není asi v první fázi moc třeba řešit, ale se střelami je potíž. Jsou tvořeny různými materiály. Mají různé hmotnosti. A různé tvary. A balistické koeficienty. O dalších několik měsíců později tedy máme nástroje na vykreslování a modelování střel včetně ogiválních křivek (tangenciálních i sekantních) i editor materiálů povrchu. Pro začátek jsme zadali několik stovek komerčně dostupných střel (prozatím od firem Sellier & Bellot, Hornady a Sierra), ale další budou následovat, nástroje na to už máme.

Po tom všem už stačí jenom spojit nábojnice se střelami (samozřejmě je nutno dbát na správnou délku) a postupně zaplňovat i databázi nábojů. Trochu oříšek představuje dopočítávání balistických tabulek a křivek, ale i na to už jsme připraveni - bez toho bychom těžko mohli mluvit o dokonalosti. Od těchto výpočtů už je jen krůček k balistickým kalkulátorům a později i k vizualizacím anebo třeba k přebíjecím tabulkám. Ale všeho do času - prozatím máme základní tabulky a křivky u nábojů, u kterých je známý balistický koeficient (křivky jsou teď ale opravdu jen v základní verzi pro výšku osy miřidel 4cm, nástřlenou vzdálenost 100m a vykresleny pouze do 300m, všechny tyto parametry plus další půjdou později samozřejmě nastavovat), což je ale solidní základ, na kterém se dá stavět.

Na závěr se sluší poznamenat, že nic z toho samozřejmě není potřeba - na většině střelnic se normálně domluvíte a buďto vás tam s vaší zbraní (komorované pro tu kterou ráži) nechají nebo nenechají vystřelit, energie neenergie. To nás ale v naší cestě za dokonalostí nemůže ani náhodou zastavit..