Je 'bump stock' zakázaným doplňkem?

Pokud je odpověď na otázku v titulku záporná mám další dotazy: Upravuje nějak nový návrh ZoZ 'problematiku' bump stocks, tak že…

Pokud je odpověď na otázku v titulku záporná mám další dotazy:
Upravuje nějak nový návrh ZoZ 'problematiku' bump stocks, tak že by je bylo obtížné/nemožné vlastnit a užívat?
Je, nebo bude podle nového ZoZ, domácí výroba (3D tiskem) ilegální?

DOOK97 14.08.2019 18:16:41
1 odpověď

Pokud bychom brali současný zákon doslova, tak ten mmj. uvádí," zbraněmi kategorie A jsou ...zbraně... samočinné", přičemž sám zbraň samočinnou definuje jako palnou zbraň" u níž se opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště."

Princip zařízení zde označeného jako "bump stock", pokud je mi známo spočívá mmj. v tom, že dochází díky zpětnému rázu a vzájemnému pohybu zbraně a pažby k rychlému stlačování spouště, což má za následek efekt do určité míry podobný střelbě dávkou...

Jak by se použití tohoto "doplňku" u nás v praxi konkrétně posuzovalo zde rozebírat nebudu, byť čistě jazykově je to relativně zjevné...
současný zákon výslovně nepočítá s takovou pažbou

nicméně aktuální verze návrhu "budoucího" zákona již obsahuje pojem "dynamická (bump-fire) pažba"(§6)
za zmínku stojí i použitý obrat : " ... pro samočinnou střelbu nebo pro střelbu obdobnou střelbě
samočinné..."

SKAGERAK 14.08.2019 23:12:36

Díky za rychlou odpověď.
Mně se právě z definice zdá, že v současnosti by to mělo projít. Pohybuje se sice zbraň, ale každý jednotlivý výstřel je stále iniciován stiskem spouště. Krom toho není pravdou, že by k stisku došlo výhradně samovolným pohybem zbraně. Zbraň vlivem zpětného rázu sice sama putuje vzad, ale zpět dopředu ji znovu tlačí střelec druhou rukou na předpažbí a je to právě v této druhé fázi pohybu, kdy dojde k opětovnému stisku.

K druhé části odpovědi: Díky vám vím, že se s dynamickou pažbou (abych použil budoucí legální termín) v zákoně počítá, ale nevím, jestli bude povolená, regulovaná nebo zcela verboten. Jak to tedy je?(DOOK97 - 14.08.2019 23:51:19)

Toto téma je dopodrobna a velmi precizně rozebrané v důvodové zprávě k NZoZ, bod 2.2, viz: www.mvcr.cz/soubor/duvodova-zprava-k-navrhu-zakona… - varianty jsou zde nastíněny 3 a víceméně se kryjí s těmi, které popisujete. Navrhovaná implamentace pak viz NZoZ $ 15 (2) - "S polotovarem hlavní části zbraně podléhající registraci a se samostatnou součástí zbraně umožňující samočinnou střelbu je oprávněn nakládat pouze držitel zbrojní licence." viz www.mvcr.cz/soubor/osnova-k-navrhu-zakona-o-zbrani… (ICE - 20.08.2019 16:01:51)

2 komentáře
1 odpověď

Pro zodpovězení otázky, hlasování o otázce i odpovědích a pro komentování příspěvků musíte být přihlášen do systému. Přihlašte se ke svému účtu na ZBRANĚ.cz anebo se zdarma zaregistrujte.

Otázku můžete buďto kladně nebo záporně ohodnotit, stejně tak můžete hodnotit i odpovědi. Čím lepší je poměr ve prospěch kladných hlasů, tím výše se otázka / odpověd dostane na stupnici popularity. Jednotlivé otázky i odpovědi můžete rovněž komentovat.