Je možné splnit zkoušku odborné způsobilosti před dosažením 18 roku?

Vizte titulek. V místě kde žiji se budou příští ZkOdZp odehrávat 27.11. přičemž 18. výročí mého narození je jen o pár dní…

Vizte titulek. V místě kde žiji se budou příští ZkOdZp odehrávat 27.11. přičemž 18. výročí mého narození je jen o pár dní později. Na ZP se zapisuje datum vydání a v tu dobu už mi 18 jistě bude. Přijme mě policie ke zkouškám když v jejich termínu budu již téměř plnoletý, nebo si budu muset počkat o něco déle na další termín zkoušek?
Žádná z podmínek které by mi umožňovaly získat výjimku z věkového limitu pro mě není splněna.

DOOK97 20.10.2019 15:22:23
1 odpověď

Zákon 119/2002Sb upravuje jak známo požadavky na věk u jednotlivých skupin ZP (15,16,18,21 let) . Ani tento zákon, ani podzákonné normy které upravují "obsah či průběh" zkoušky odborné způsobilosti se věkem žadatele nezabývají. (věk hraje roli pro vydání ZP)

Tedy v tomto světle lze konstatovat, že by mělo by být možné absolvovat zkoušku i v nižším věku (než věk předepsaný pro tu kterou skupinu). V praxi však tato situace asi příliš často nenastává, a tak je možno, že požadavek na vykonání zkoušky před dosažením tohoto věku může narazit například na neznalost nepochopení atd.

Pokud má tazatel zájem o vykonání zkoušky v "mladším věku" nezbývá než to zkusit, a pokusit se to v případě potřeby za pomocí argumentů vysvětlit, případně využít další instituty...

V podstatě by PČR s vydáním ZP čekala až se "sejdou" všechny podmínky, jen oproti běžné praxi by byla odobrná způsobilost prokázána dříve než by byl dosažen předepsaný věk... (obvykle je napřed dosažen věk..)

SKAGERAK 21.10.2019 21:35:56
1 odpověď

Pro zodpovězení otázky, hlasování o otázce i odpovědích a pro komentování příspěvků musíte být přihlášen do systému. Přihlašte se ke svému účtu na ZBRANĚ.cz anebo se zdarma zaregistrujte.

Otázku můžete buďto kladně nebo záporně ohodnotit, stejně tak můžete hodnotit i odpovědi. Čím lepší je poměr ve prospěch kladných hlasů, tím výše se otázka / odpověd dostane na stupnici popularity. Jednotlivé otázky i odpovědi můžete rovněž komentovat.