Kdo má právo fyzicky kontrolovat zbraň kromě odboru zbraní a střeliva Policie ČR ???

Má příšlušník Policie ČR právo zkontrolovat zbraň při silniční kontrole nebo stačí jen předložit Zbrojní průkaz a Průkaz…

Má příšlušník Policie ČR právo zkontrolovat zbraň při silniční kontrole nebo stačí jen předložit Zbrojní průkaz a Průkaz zbraně???

JARDA58 25.08.2018 20:50:26
2 odpovědi
nejnovější populární

Na tuto otázku je poměrně složitá odpověď.

V prvé řadě máte povinnost zbraň, ZP, PZ předložit příslušnému útvaru policie (tj. dle místa bydliště) na výzvu dle § 29 odst. 1 písm. e) zákona o zbraních. To je nicméně zvláštní případ, se kterým se většina držitelů zbraní asi nikdy nesetká (a už vůbec ne během běžné silniční kontroly).

Mimo onen základní případ výše se nabízejí tři hlavní možné situace zastavení ze strany policie:

1) Zastavení policistou ve stejnokroji při běžné silniční kontrole (dle zákona o provozu na pozemních komunikacích, zejm § 124 odst. 12),

2) Zastavení policistou v rámci pátrací akce (§ 42 odst. 3 zákona o policii),

3) Zastavení policistou v rámci trestního řízení, včetně přípravných úkonů (dle trestního řádu).

V prvním případě - čistě právně - je Vaše zbraň pro provádění silniční kontroly bezpředmětná. V praktické rovině bude samozřejmě patrně záležet na tom, zda-li ji máte ve vozidle viditelně, či nikoliv. Pokud ano tak se může činnost policisty změnit z činnosti dle zákona o pozemních komunikacích na činnost dle zákona o policii. Čistě právně, pokud máte zbraň skrytou, tak nemáte povinnost na ni policistu upozornit, a ten by tedy neměl mít důvod ji dále kontrolovat.

V druhém případě zákon o policii dává policistovi právo provést kontrolu vozidla (soulad zákonné úpravy s Ústavou je pak na delší povídání, ale omezme se na to, že prohlídku neodmítnete a vozidlo nezamknete). Budeme-li vycházet z toho, že má policista právo prohlédnout vozidlo za účelem nalezení zbraně, tak tomu koresponduje Vaše povinnost prokázat legálnost držení a nošení zbraně, kterou takto u Vás nalezne. Podle zákona o zbraních máte povinnost mít u sebe také průkaz zbraně, a v něm je uvedeno také sériové číslo. Tj. při tomto druhu kontroly - pokud odhlédneme od otázky toho, zda-li vůbec může kontrolovat vozidlo a Vás - byste měl vyhovět požadavku na prokázání toho, že Vaše zbraň odpovídá té uvedené v průkazu zbraně.

V třetím případě už policista patrně půjde najisto a bude mít také příslušný příkaz k prohlídce vozidla. Takže dále nekomentuji.

Pravomoci obodobné příkladu v bodě 2 mají také jiné orgány, například celní správa.

Speciální oblastí je pak oprávnění odebrat zbraň dle § 35 z. o policii a § 33 z. o celní správě.

Já osobně při zastavení rovnou policistu upozorním na to, že jsem ozbrojen. Přece jen bych nerad vylekal člověka se zbraní. Kontrolu zbraně chtěli jen jednou (pražská PMJ), když jsem je upozornil na to, že mám náboj v komoře, a zeptal se na bezpečný prostor a způsob vybití, tak si to rozmysleli.

Mgr. Tomáš Gawron, advokát, LL.M.

TOMASGAWRON 12.09.2018 14:28:55

Děkuji za odpověď, setkal jsem se ještě s jinou situací, že jsem byl telefonicky požádán policií o předložení zbraně na balistickou zkoušku, bylo to naprosto korektní jednání mezi držitelem zbraně a policií a cením si přístupu policie že dala přednost telefonickému kontaktu před písemným předvoláním.

JARDA58 13.09.2018 22:41:29
2 odpovědi

Pro zodpovězení otázky, hlasování o otázce i odpovědích a pro komentování příspěvků musíte být přihlášen do systému. Přihlašte se ke svému účtu na ZBRANĚ.cz anebo se zdarma zaregistrujte.

Otázku můžete buďto kladně nebo záporně ohodnotit, stejně tak můžete hodnotit i odpovědi. Čím lepší je poměr ve prospěch kladných hlasů, tím výše se otázka / odpověd dostane na stupnici popularity. Jednotlivé otázky i odpovědi můžete rovněž komentovat.