Nadlimitní zásobníky do palných zbraní

Jak bude v novém zákoně o zbraních (bude-li přijat v navržené podobě) naloženo s "nadlimitními" zásobníky (nadlimitním…

2
2 0
Pro hodnocení otázek a odpovědí se přihlašte ke svému účtu.
Jak bude v novém zákoně o zbraních (bude-li přijat v navržené podobě) naloženo s "nadlimitními" zásobníky (nadlimitním zásobníkem se rozumí zásobník nebo sestava nábojové schránky s kapacitou vyšší než 20 nábojů v případě krátkých palných zbraní nebo s kapacitou vyšší než 10 nábojů v případě dlouhých palných zbraní). Jak to ovlivní stávající majitele těchto zásobníků (pro stávající zbraně kategorie B) a jak bude ošetřeno jejich nabývání a držení do budoucna (v případě, že bude zákon přijat ve stávající podobě) ?
Nový zákon o zbraních
ADMIN 15.01.2019 12:02:11
1 odpověď
2
2 0
Pro hodnocení otázek a odpovědí se přihlašte ke svému účtu.
Pro nabývání nadlimitních zásobníků návrh předpokládá vydání zvláštního povolení podobného povolení na zbraň kat. R2. Narozdíl od povolení pro zbraň kat. R2 však povolení k nabývání nadlimitních zásobníků nemá být vydáváno pro každý zásobník zvlášť, ale má jít o trvalé paušální povolení k nabývání těchto doplňků. S registrací zásobníků se nepočítá.

Pro dosavadní držitele těchto zásobníků se nic nemění, neboť nutnost mít povolení se vztahuje pouze na nabývání, nikoli na držení či používání těchto zásobníků. Dosavadní držitelé nadlimitních zásobníků je tedy mohou držet a používat dále, pouze je nesmí prodat či jinak převést na osobu, která není držitelem povolení k jejich nabývání.

Pro úplnost připomeňme, že podle principu presumpce neviny v případě pochybností leží důkazní břemeno na straně státu (občan není povinen dokazovat, že zákon dodržel, naopak stát musí prokázat, že jej porušil). Pokud tedy držitel nadlimitního zásobníku není držitelem povolení a nemá jak prokázat, že tento zásobník držel již před účinností nového zákona, je povinností policie prokázat, že jej nabyl až po účinnosti, a tedy v rozporu se zákonem. To lze prokázat například svědectvím nebo skutečností, že předmětný typ zásobníku se před účinností zákona nevyráběl.
LEX 15.01.2019 17:40:43

Dovolím si zareagovat. V návrhu není nikde přesně uvedeno, zda bude potřeba povolení na každý zásobník nebo na neomezený počet zásobníků vč. toho zda toto povolení pokryje nadlimitní zásobníky pro více zbraní. To, že se nic pro stávající držitele nemění a mohou je držet si nejsem jist, protože toto v přechodných ustanoveních zákon neřeší. Naopak prodat jej mohou podle návrhu komukoliv (i osobě bez ZP/ZL).
Stát na vás vždy pohlíží jako na sprostého podezřelého nebo alespoň na podezřelého. Naopak vy budete muset některé skutečnosti prokazovat. Se svědectvím moc nepočítejte (kdo bude chodit po policii a odpovídat na otázky: a kdy přesně jste u něj uvedený zásobník viděl, jste si jistý, že je to přesně tento zásobník, nemohl to být zásobník menší apod.) A to kdy byl předmětný zásobník vyroben nehraje podle návrhu vůbec žádnou roli. Ten mluví o nabytí nikoliv o datu výroby.

KOMINEK 17.01.2019 23:11:33
1 komentář

Opovědět za otázku

Tato funkcionalita vyžaduje přihlášení k vašemu účtu na ZBRANĚ.

Přihlašte ke svému účtu v systému ZBRANE.cz. Pokud účet ještě nemáte, můžete se zdarma zaregistrovat. Pro obnovení hesla klikněte sem.