Nošení zbraně v kostele

Prosím, považuje se účast na bohoslužbách v kostele za účast na veřejném shromáždění podle § 60 zák.119/2002 Sb.? Lze tedy v…

Prosím, považuje se účast na bohoslužbách v kostele za účast na veřejném shromáždění podle § 60 zák.119/2002 Sb.? Lze tedy v kostele nosit zbraň?

JURKA 12.05.2019 20:52:56
3 odpovědi
nejnovější populární

Dle zákona 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, § 1 (2), je bohoslužba veřejným shromážděním ve smyslu naplnění ústavních práv a svobod, konkrétně svobody vyznání.

Rozhodující je, zda se shromáždění aktivně účastníte, anebo jste náhodným účastníkem, který pouze prochází okolo. Jelikož nelze předpokládat, že by vás něco nutilo do kostela vcházet, s největší pravděpodobností by bylo předpokládáno, že bez ohledu na své vyznání a účel pobytu v kostele jste aktivně vyjádřil vůli se veřejného shromáždění v kostele účastnit.

S ohledem na výše uvedené mám za to, že byste se přestupku dopustil.

SKG 25.06.2019 10:45:23

Podle zákona 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím:
§ 1 (2) Výkon tohoto práva slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se považují též průvody, slouží-li k účelu uvedenému ve větě první.
§ 2 Za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se nepovažují:
c) jiná shromáždění nesloužící účelu uvedenému v § 1 odst. 2.
Jakožto neznaboh netuším, do jaké míry by bohoslužby mohly naplnit podmínku § 1, odst. 2

PIGGY 19.05.2019 18:45:28

Omylem jsem odklikli, takže pokračování: laicky se domníván, že nikoliv. Tolik právní stránka věci.
Z věcného hlediska na základě nejčerstvějších informací ze světa rozhodně doporučuji chodit do kostelů, synagog či mešit ozbrojen.(PIGGY - 19.05.2019 18:48:42)

1 komentář

Piggy: Já si tím právním výkladem tak jistý nejsem. Také jsem o tom přemýšlel (jako agnostik :). Z pohledu věřících je bohoslužba jednoznačně "slavností", a teď babo raď. Logický význam § 60 zákona 119/2002 Sb. je, podle mě, zabránit tomu, aby lidé nosili zbraně, nebo je používali v místech s vysokou koncentrací civilních osob (předcházení nechtěnému zranění v případě střelby). Touhle logikou mše jasně spadá do § 60, zatímco, když se půjde člověk pomodlit do poloprázdného kostela, tak nic neporuší, neb tam není žádné shromáždění lidí. Alespoň takhle to vidím já. Nejjistější způsob, jak si to ověřit, je napsat oficiální mail na MV, ale tím se zase zbytečně na tuto problematiku upozorní.
Každopádně, kdyby došlo k teroristickému útoku v kostele, nosič úspěšně použil zbraň, tak se dopustil max. přestupku (stejné to je s použitím nedovoleného střeliva - HP) = pokuta. A to je furt lepší než dřevěný futrál (rakev). Ale ta šance tohoto scénáře u nás je naprosto mizivá.

RADHAGUPTA 20.06.2019 14:35:08
3 odpovědi

Pro zodpovězení otázky, hlasování o otázce i odpovědích a pro komentování příspěvků musíte být přihlášen do systému. Přihlašte se ke svému účtu na ZBRANĚ.cz anebo se zdarma zaregistrujte.

Otázku můžete buďto kladně nebo záporně ohodnotit, stejně tak můžete hodnotit i odpovědi. Čím lepší je poměr ve prospěch kladných hlasů, tím výše se otázka / odpověd dostane na stupnici popularity. Jednotlivé otázky i odpovědi můžete rovněž komentovat.