Odevzdávání (zabavování) zbraní

Hrozí (v případě nabytí účinnosti a schválení nového ZoZ v podobě, jak byla zveřejněna ke dni 14.1.2019) povinné…

Hrozí (v případě nabytí účinnosti a schválení nového ZoZ v podobě, jak byla zveřejněna ke dni 14.1.2019) povinné odevzdávání, případně vyvlastňování či jiná forma zabavování zbraní (kategorie B, případně C) legálně nabytých a v současnosti držených v souladu se zákonem 119/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů?

ADMIN 14.01.2019 22:05:40

Doporučuji nenechat se ukolébat tím, že se nic nemění a přečíst si daný návrh ve všech souvislostech. A to zejména čl. 4 §161. Protože jakou kategorii zbraně (nyní např. B) budete mít podle tohoto návrhu? R2 nebo R3? A jaké podmínky se tedy na vás budou vztahovat?(KOMINEK - 17.01.2019 23:17:31)

1 komentář
1 odpověď

Žádná taková hrozba ze zveřejněného textu neplyne. Naopak v § 161, odst. (6) stojí "osoba, která oprávněně držela zbraň nebo střelivo podle zákona č. 119/2002 Sb., se považuje za oprávněného držitele této zbraně nebo střeliva podle tohoto zákona, pokud jde o držitele zbraně podléhající registraci, na kterou měla taková osoba vydán průkaz zbraně, nebo pokud požádala o její registraci a řízení bylo dokončeno podle odst. 1".

IWARP 15.01.2019 09:44:27
1 odpověď

Pro zodpovězení otázky, hlasování o otázce i odpovědích a pro komentování příspěvků musíte být přihlášen do systému. Přihlašte se ke svému účtu na ZBRANĚ.cz anebo se zdarma zaregistrujte.

Otázku můžete buďto kladně nebo záporně ohodnotit, stejně tak můžete hodnotit i odpovědi. Čím lepší je poměr ve prospěch kladných hlasů, tím výše se otázka / odpověd dostane na stupnici popularity. Jednotlivé otázky i odpovědi můžete rovněž komentovat.