Pojem "nakládání" dle návrhu zákona

1. Zahrnuje pojem nakládání také nošení tak jak je uvedeno §4 odst. 2 písm. a) 2. Zahrnuje tento pojem nakládání všechny tři…

0
0 0
Pro hodnocení otázek a odpovědí se přihlašte ke svému účtu.
1. Zahrnuje pojem nakládání také nošení tak jak je uvedeno §4 odst. 2 písm. a)

2. Zahrnuje tento pojem nakládání všechny tři použivané pojmy dle stávajícícho zákona (tj. vlastnit-držet-nosit)?
Nový zákon o zbraních
KOMINEK 21.01.2019 10:21:12
1 odpověď
0
0 0
Pro hodnocení otázek a odpovědí se přihlašte ke svému účtu.
Oproti současnému zákonu, kde jsou "držení" a "nošení" dva odlišné a vylučující se pojmy, návrh zavádí "nakládání" jako obecný pojem a "nošení" jako zvláštní, specificky definovanou situaci. Nošení je tak specifickou formou nakládání se zbraní, tedy osoba zbraň nosící je povinna dodržovat i veškeré povinnosti spojené s nakládáním.

Ohledně vlastnictví - MVČR již v minulosti ujasnilo (v souvislosti se zbraňovou amnestií), že vlastnické právo ve smyslu soukromoprávním není věc policie ani zákona o zbraních. Policie jakožto správní orgán dohlíží pouze na to, aby se zbraní nakládala osoba, která je s ní oprávněna fyzicky nakládat. Zbraň přitom z hlediska soukromoprávního klidně může patřit někomu jinému.
LEX 23.01.2019 18:52:19

Tzn. že pojem nakládání nezahrnuje vlastnictví zbraně. Jak je to uvedeno výše.
Pokud možnost nabytí vlastnického práva není věc policie ani zákona o zbraních (jak uvádíte), tak pak jak je možné, že policie rozhoduje o nabytí zbraně a vydává v rámci řízení Rozhodnutí povolení vlastnit, držet a nosit zbraň kategorie B. Státní moc je při svém výkonu povinna přeci jednat pouze na základě zákona. Tzn. NEMŮŽE vydávat rozhodnutí, pokud k tomu nemá "zmocnění". To je stejné jako by rozhodovala o tom, co si můžu dát k obědu. Tzn. policie od minulosti až do současnosti vydává povolení na něco, co není v její kompetenci? Tzn. že neplatí ustanovení §28 v části, kde se hovoří ...nabývat do vlastnictví...na kterou mu bylo vydáno povolení (myšleno zbraň).
Kdo tedy rozhoduje o tom, že můžu vlastnit zbraň (vlastnit samozřejmě můžu cokoliv, ale myslím tím vlastnit abych se nedopustil v tomto případě přestupku/trestného činu)??? A to ji tedy mohu vlastnit bez jakéhokoliv povolení když ji nebudu držet a nosit?

KOMINEK 23.01.2019 20:03:13

Podle mne se tu trochu motají pojmy. Na jedné straně je fakt, že vlastnictví je dneska trochu někde jinde, ale to plyne asi spíš z nového občanského zákoníku (např. je možné platně nabýt vlastnictví k nelegální zbrani, třeba dědictvím, znám takový případ). Ale i v zákoně o zbraních jsou podmínky pro nabytí vlastnictví. To že je ale někdo poruší neznamená, že vlastnictví nenabyl (to je soukromoprávní věc), ale že spáchal přestupek (porušil podmínky podle zákona o zbraních, což je veřejnoprávní norma).

A ten pojem "nakládání" znamená v podstatě cokoli (držení, nošení, nabývání vlastnictví podle dnešního zákona), ale může do toho spadat i střelba, "manipulace", přeprava, svěřování, skladování, ale třeba i to, že flintu vezmu a hodím do žita :-))) atd.

HOBART 24.01.2019 19:36:04

Právě proto, že se tu motají pojmy stávající zákon versus návrh zákona, tak bych v tom měl rád jasno. Protože pojem nakládání má právnicky svůj význam. Dědění řeší §66 stávajícího zákona o zbraních, vč. postupu, který má dědic činit. Ano, stávající zákon vlastnictví nezpochybňuje, ale podmiňuje jeho vznik přeci vydáním povolení a v případě "problémů" umožňuje také vpodstatě tuto možnost "vlastnit" odejmout viz §64 stávajícího zákona.
Pokud čtu správně odpověď od LEXu, tak vlastnictví právě pod pojem "nakládání" nespadá.

KOMINEK 24.01.2019 20:36:50

Návrh do jisté míry mění samotnou filosofii povolování tím, že skutečně odděluje vlastnictví a oprávnění nakládat.
Dnes se žádá o povolení k "nabytí vlastnictví" a třeba v případě nabytí vlastnictví děděním má nezpůsobilý vlastník povinnost převést vlastnictví zbraně na oprávněnou osobu. Návrh takovou povinnost neobsahuje, tudíž vlastníkem zůstane, ale nebude oprávněn s ní nakládat.
Obdobně současný zákon zakazuje převést vlastnictví na neoprávněnou osobu, zatímco v návrhu je zakázáno převést zbraň. Rozumím tomu tak, že bude možné například zbraň takové osobě darovat s tím, že oprávnění s ní nakládat nebude převedeno. Vlastník pak bude mít právo rozhodnout třeba o jejím zcizení, znehodnocení či zničení, o čemž zase nebude smět rozhodnout oprávněný držitel.

PIGGY 25.01.2019 12:33:00

Já osobně jsem nezaznamenal, že směrnice požaduje měnit nějakou filosofii (tedy kromě filosofie my jim ty zbraně sebereme). Zatím máme 119/2002 a ta funguje. O tom, že je to dobrý zákon, jeden z nejlepších na světě bylo x-krát informováno. Tj. pokud něco funguje, není důvod to měnit a šťourat se v tom.
Dědění viz §66. Podle mne logické, není důvod měnit.

KOMINEK 26.01.2019 12:32:32

> jak je možné, že (...) vydává v rámci řízení Rozhodnutí povolení vlastnit, držet a nosit zbraň kategorie B.

Rozsah žádosti vymezujete Vy. Nic Vám nebrání, abyste "vlastnit" vyškrtl a požádal pouze o držení a nošení.

TOMASGAWRON 30.01.2019 23:26:36

Tak to je geniální, protože zákazem se zbraní nakládat (prakticky s ní jakkoliv zacházet) tím pádem nedochází k zásahu do vlastnických práv :) Vlastně se tak dají škrtnout celé skupiny držitelů zbrojních oprávnění, aniž by tak státu vznikaly jakékoliv náklady či rizika prohraných sporů. Vlastnit zbraň pak bude něco jako vlastnit pozemek na Měsíci. Sice by vám byl naprosto k ničemu, ale můžete, proč ne :D

SKG 04.10.2019 17:37:09
7 komentářů

Opovědět za otázku

Tato funkcionalita vyžaduje přihlášení k vašemu účtu na ZBRANĚ.

Přihlašte ke svému účtu v systému ZBRANE.cz. Pokud účet ještě nemáte, můžete se zdarma zaregistrovat. Pro obnovení hesla klikněte sem.