Pojem "nakládání" dle návrhu zákona

1. Zahrnuje pojem nakládání také nošení tak jak je uvedeno §4 odst. 2 písm. a) 2. Zahrnuje tento pojem nakládání všechny tři…

1. Zahrnuje pojem nakládání také nošení tak jak je uvedeno §4 odst. 2 písm. a)

2. Zahrnuje tento pojem nakládání všechny tři použivané pojmy dle stávajícícho zákona (tj. vlastnit-držet-nosit)?

KOMINEK 21.01.2019 10:21:12
1 odpověď

Oproti současnému zákonu, kde jsou "držení" a "nošení" dva odlišné a vylučující se pojmy, návrh zavádí "nakládání" jako obecný pojem a "nošení" jako zvláštní, specificky definovanou situaci. Nošení je tak specifickou formou nakládání se zbraní, tedy osoba zbraň nosící je povinna dodržovat i veškeré povinnosti spojené s nakládáním.

Ohledně vlastnictví - MVČR již v minulosti ujasnilo (v souvislosti se zbraňovou amnestií), že vlastnické právo ve smyslu soukromoprávním není věc policie ani zákona o zbraních. Policie jakožto správní orgán dohlíží pouze na to, aby se zbraní nakládala osoba, která je s ní oprávněna fyzicky nakládat. Zbraň přitom z hlediska soukromoprávního klidně může patřit někomu jinému.

LEX 23.01.2019 18:52:19

Tzn. že pojem nakládání nezahrnuje vlastnictví zbraně. Jak je to uvedeno výše.
Pokud možnost nabytí vlastnického práva není věc policie ani zákona o zbraních (jak uvádíte), tak pak jak je možné, že policie rozhoduje o nabytí zbraně a vydává v rámci řízení Rozhodnutí povolení vlastnit, držet a nosit zbraň kategorie B. Státní moc je při svém výkonu povinna přeci jednat pouze na základě zákona. Tzn. NEMŮŽE vydávat rozhodnutí, pokud k tomu nemá "zmocnění". To je stejné jako by rozhodovala o tom, co si můžu dát k obědu. Tzn. policie od minulosti až do současnosti vydává povolení na něco, co není v její kompetenci? Tzn. že neplatí ustanovení §28 v části, kde se hovoří ...nabývat do vlastnictví...na kterou mu bylo vydáno povolení (myšleno zbraň).
Kdo tedy rozhoduje o tom, že můžu vlastnit zbraň (vlastnit samozřejmě můžu cokoliv, ale myslím tím vlastnit abych se nedopustil v tomto případě přestupku/trestného činu)??? A to ji tedy mohu vlastnit bez jakéhokoliv povolení když ji nebudu držet a nosit?
(KOMINEK - 23.01.2019 20:03:13)

Podle mne se tu trochu motají pojmy. Na jedné straně je fakt, že vlastnictví je dneska trochu někde jinde, ale to plyne asi spíš z nového občanského zákoníku (např. je možné platně nabýt vlastnictví k nelegální zbrani, třeba dědictvím, znám takový případ). Ale i v zákoně o zbraních jsou podmínky pro nabytí vlastnictví. To že je ale někdo poruší neznamená, že vlastnictví nenabyl (to je soukromoprávní věc), ale že spáchal přestupek (porušil podmínky podle zákona o zbraních, což je veřejnoprávní norma).

A ten pojem "nakládání" znamená v podstatě cokoli (držení, nošení, nabývání vlastnictví podle dnešního zákona), ale může do toho spadat i střelba, "manipulace", přeprava, svěřování, skladování, ale třeba i to, že flintu vezmu a hodím do žita :-))) atd. (HOBART - 24.01.2019 19:36:04)

Právě proto, že se tu motají pojmy stávající zákon versus návrh zákona, tak bych v tom měl rád jasno. Protože pojem nakládání má právnicky svůj význam. Dědění řeší §66 stávajícího zákona o zbraních, vč. postupu, který má dědic činit. Ano, stávající zákon vlastnictví nezpochybňuje, ale podmiňuje jeho vznik přeci vydáním povolení a v případě "problémů" umožňuje také vpodstatě tuto možnost "vlastnit" odejmout viz §64 stávajícího zákona.
Pokud čtu správně odpověď od LEXu, tak vlastnictví právě pod pojem "nakládání" nespadá.(KOMINEK - 24.01.2019 20:36:50)

Návrh do jisté míry mění samotnou filosofii povolování tím, že skutečně odděluje vlastnictví a oprávnění nakládat.
Dnes se žádá o povolení k "nabytí vlastnictví" a třeba v případě nabytí vlastnictví děděním má nezpůsobilý vlastník povinnost převést vlastnictví zbraně na oprávněnou osobu. Návrh takovou povinnost neobsahuje, tudíž vlastníkem zůstane, ale nebude oprávněn s ní nakládat.
Obdobně současný zákon zakazuje převést vlastnictví na neoprávněnou osobu, zatímco v návrhu je zakázáno převést zbraň. Rozumím tomu tak, že bude možné například zbraň takové osobě darovat s tím, že oprávnění s ní nakládat nebude převedeno. Vlastník pak bude mít právo rozhodnout třeba o jejím zcizení, znehodnocení či zničení, o čemž zase nebude smět rozhodnout oprávněný držitel.(PIGGY - 25.01.2019 12:33:00)

Já osobně jsem nezaznamenal, že směrnice požaduje měnit nějakou filosofii (tedy kromě filosofie my jim ty zbraně sebereme). Zatím máme 119/2002 a ta funguje. O tom, že je to dobrý zákon, jeden z nejlepších na světě bylo x-krát informováno. Tj. pokud něco funguje, není důvod to měnit a šťourat se v tom.
Dědění viz §66. Podle mne logické, není důvod měnit.
(KOMINEK - 26.01.2019 12:32:32)

> jak je možné, že (...) vydává v rámci řízení Rozhodnutí povolení vlastnit, držet a nosit zbraň kategorie B.

Rozsah žádosti vymezujete Vy. Nic Vám nebrání, abyste "vlastnit" vyškrtl a požádal pouze o držení a nošení.(TOMASGAWRON - 30.01.2019 23:26:36)

6 komentářů
1 odpověď

Pro zodpovězení otázky, hlasování o otázce i odpovědích a pro komentování příspěvků musíte být přihlášen do systému. Přihlašte se ke svému účtu na ZBRANĚ.cz anebo se zdarma zaregistrujte.

Otázku můžete buďto kladně nebo záporně ohodnotit, stejně tak můžete hodnotit i odpovědi. Čím lepší je poměr ve prospěch kladných hlasů, tím výše se otázka / odpověd dostane na stupnici popularity. Jednotlivé otázky i odpovědi můžete rovněž komentovat.

Navštivte také
Databáze zbraní Rostoucí databáze palných zbraní
Střelnice a střelecké areály Seznam střelnic a střeleckých areálů v ČR
Prodej zbraní Prodej zbraní a střeliva
Bazar zbraní Bazar zbraní a střeliva na ZP i volně prodejných
Zbraně na prodej Denně aktualizovaná nabídka zbraní na prodej
Prodej střeliva Srovnání nabídek a cen střeliva v prodeji