Pojem "oprávněný držitel zbraně" podle návrhu zákona

1. Jaké konkrétní oprávnění má "oprávněný držitel zbraně podle tohoto zákona" (cituji z návrhu: "považuje za oprávněného…

1. Jaké konkrétní oprávnění má "oprávněný držitel zbraně podle tohoto zákona" (cituji z návrhu: "považuje za oprávněného držitele této zbraně") uvedený v odst. 6 §161 podle návrhu zákona?
Tzn. co konkrétně tento oprávněný držitel může nebo nemůže. Jeho právní postavení v rámci návrhu zákona.
2. Je tento oprávněný držitel zbraně i automaticky vlastníkem zbraně?

KOMINEK 23.01.2019 19:26:04

§161 jsou přechodná ustanovení. Specifikujte prosím, co konkrétně myslíte.(LEX - 23.01.2019 18:55:37)

1 komentář
1 odpověď

Myslím si, že to znamená jenom to, že jde o osobu, která danou zbraň drží ("nakládá s ní") v souladu se zákonem. V těch přechodných ustanoveních to bude vesměs znamenat, že jde o osobu, která danou zbraň držela legálně podle zákona 119.

HOBART 24.01.2019 19:48:11

Poprosím o nezaměňování pojmů vlastnit-držet-nosit dle stávajícího zákona s pojmem nakládání dle návrhu zákona.
Viz §161 odst. 6 návrhu zákona:
Osoba, která oprávněně držela zbraň nebo střelivo podle zákona č. 119/2002 Sb......
Já tomu rozumím takto:
Oprávněně=na základě platného povolení
Držela (a protože v zákonu č. 119/2002Sb. je přímo pojem držet) = tak se jedná o osobu splňující podmínku §2, písmeno a)
Rád bych se vyhnul termínům "to bude vesměs znamenat". Buď to tak je nebo není. Pokud je to jen "vesměs", znamená to, že právní názory se mohou různit a rozhodnutí zůstane na soudu. Já si nemohu dovolit v případě zbraní "to bude vesměs znamenat". To bych taky o ně mohl "vesměs" třeba přijít pokud to není jednoznačně v přechodných ustanoveních řešeno.(KOMINEK - 24.01.2019 20:46:51)

Za důležité považuji právě nezaměňovat pojmy stávajícího zákona a návrhu. Návrh totiž pojem "držení" nedefinuje, tudíž podmínka §2, písmeno a) stávajícího zákona nebude existovat. Pojmy jako "držitel" a "držení" tudíž nutno chápat v obecném významu.
Technická: pojem "vesměs" v této souvislosti chápu jako "ve všech případech".
Oprávněný držitel nemusí být vlastníkem. Vymezení jeho konkrétních oprávnění tvoří velkou část diskutovaného návrhu.(PIGGY - 25.01.2019 12:12:45)

Domnívám se, že jde pouze o Váš názor. Návrh sice pojem držení nedefinuje, ale jasně říká:
Osoba, která oprávněně držela zbraň nebo střelivo podle zákona č. 119/2002 Sb. A ve 119/2002 přeci máte jasně napsáno, co je držení zbraně. A Vy máte jistotu, že tyto pojmy bude "nutně chápat v obecném významu" i třeba policie.
Jak jsem psal 3právníci=5názorů. Takže rozuzlení je třeba nechat na soudu.
"Vesměs" - dle Slovníku spisovné češtiny z r. 2013 má následující významy:
1. bez výjimky, všeobecně, veskrze
2. až na malé výjimky, převážně
Tzn. že to neznamená jednoznačně to "ve všech případech". A znovu opakuji, pokud není v zákoně něco jednoznačně, tak o tom v případě sporu rozhoduje na konci soud. Nikdo jiný.
Poprosím, napište konkrétní ustanovení návrhu, kde je napsáno. " Oprávněný držitel může: a), b), c). Nebo oprávněný držitel=osoba oprávněná nakládat se zbraní.
(KOMINEK - 26.01.2019 12:22:57)

3 komentáře
1 odpověď

Pro zodpovězení otázky, hlasování o otázce i odpovědích a pro komentování příspěvků musíte být přihlášen do systému. Přihlašte se ke svému účtu na ZBRANĚ.cz anebo se zdarma zaregistrujte.

Otázku můžete buďto kladně nebo záporně ohodnotit, stejně tak můžete hodnotit i odpovědi. Čím lepší je poměr ve prospěch kladných hlasů, tím výše se otázka / odpověd dostane na stupnici popularity. Jednotlivé otázky i odpovědi můžete rovněž komentovat.