Prosím o váš názor . Chci nakoupit PPSh -41 špain (SEMI)

Problém vidím v tom a asi i zákonodárci (hlavně z EU), že s implementací nové směrnice , tyto zbraně (střílející z…

0
0 0
Pro hodnocení otázek a odpovědí se přihlašte ke svému účtu.
Problém vidím v tom a asi i zákonodárci (hlavně z EU), že s implementací nové směrnice , tyto zbraně (střílející z otevřeného závěru), chtějí úplně zakázat (info od policie)
Tak nevím ,jestli investovat 7.200 plus další náklady na to abych měl zbraň tak na rok ,max. dva ??? I když bych o válečného Špagina moc chtěl. díky za názory.
Nový zákon o zbraních
ADAMM 20.11.2019 07:39:47

Současný návrh nové zbraňové legislativy rozděluje zbraně kat. B na dvě kategorie R2 a R3, přičemž nabývání zbraní v obou kategoriích bude v případě schválení nárokové, byť pod mírně odlišným formálně uváděným důvodem.

Důvodů, proč jsou mezi zbraně kategorie R2 zařazeny zbraně střílející z otevřeného závěru, je vícero. Zejména jde o fakt, že jinak by ta kategorie zůstala de facto prázdná, což by hodně bilo do očí při přezkumu implementace. Navíc je umožnění tohoto druhu konverzí v evropském srovnání poměrně unikátní, tedy zařazení do R2 výrazně ulehčí budoucí tlak na českou legislativu, který by mohl souviset s jejich případným vývozem jako R3 (tedy současná B). Technicky navíc na trhu dostupná provedení nevedou k zajištění výhradně samonabíjecího cyklu, zejm. k zachycení závěru v případě použití náboje se slabší prachovou náplní. Blíže k tomu zde Návrh nového zákona o zbraních I: implementace, zásobníky, tlumiče a expanzní střely | zbrojnice.com

Pokud jde o budoucí podmínky nabývání a držení těchto zbraní, je to vysvětleno zde: Návrh nového zákona o zbraních III: nabývání zbraní a nakládání s nimi | zbrojnice.com

Současný návrh doznal menších změn oproti verzi, kterou popisují články, co do odpovědi na Vaši otázku jsou nicméně články stále aktuální.

TOMASGAWRON 21.11.2019 15:21:29
1 komentář
3 odpovědi
1
1 0
Pro hodnocení otázek a odpovědí se přihlašte ke svému účtu.
Pokud je mi známo, tak to, že jsou v "novém zákoně" zmíněny zbraně střílející z otevřeného závěru je spíš tuzemská zásluha než zásluha ze strany orgánů EU ( ale viz níže - nejspíš by byly ve stejné kategorii z jiného titulu )

návrh (resp jedna jeho verze) k tomu uvádí :
"(3) Zbraně kategorie R2 zahrnují
a) samonabíjecí zbraně, které byly upraveny na samonabíjecí zbraně ze zbraní samočinných,
b) samonabíjecí zbraně střílející z otevřeného závěru a
c) dlouhé samonabíjecí zbraně konstruované pro střelbu s použitím ramenní opěry, které lze sklopením, zasunutím nebo obdobnou manipulací s ramenní opěrou zkrátit na délku kratší než 600 mm.
"
tedy jak vidno, tak zbraně kt. střílí z otevřeného závěru, jsou ve stejné kategorii z dalšími

k tomu návrh dále uvádí : "...Osobou oprávněnou nakládat za podmínek stanovených tímto zákonem se zbraněmi je v případě zbraní kategorie.....R2 nebo R3...
2. držitel zbrojního oprávnění nebo držitel zbrojní licence skupiny ZL2, kterému bylo vydáno pro nabytí každé takové zbraně povolení příslušné kategorie,..."

návrh zákona pak dále stanoví kdy žadateli police povolení vydá ...

a ještě poznámka - je to PPŠ - 41 (Špagin )

EDIT /POKRAČOVÁNÍ
Držiteli zbrojního oprávnění nebo držiteli zbrojní licence skupiny ZL2 odborný útvar policie povolení kategorie R2 vydá, uvede-li žadatel v žádosti řádný důvod
spočívající ve sportovně-střelecké činnosti, nebo
spočívající v rekonstruování historických bitev nebo obdobných událostí.
nebo důvod *
(2) Odborný útvar policie vydá povolení kategorie R2 pro účely sportovně-střelecké činnosti držiteli zbrojního oprávnění na základě žádosti, v níž držitel zbrojní licence potvrdil, že
a) žadatel během posledních 12 měsíců jako jeho zaměstnanec, člen nebo osoba v obdobném postavení aktivně trénoval nebo se účastnil jím organizovaných soutěží ve střelbě a
b) zbraň kategorie R2 uvedená v žádosti splňuje specifikace požadované pro mezinárodně uznanou střeleckou disciplínu, kterou se tento držitel zbrojní licence v rámci své činnosti zabývá.

* a) ochrana života, zdraví nebo majetku v citlivých prostorách; citlivými prostorami se rozumí prostory, jejichž nedotknutelnost je zaručena jiným právním předpisem, nebo místa, kde se zpravidla nacházejí snadno zranitelné cíle,
b) zabezpečení nebo ochrana kritické infrastruktury, objektů mimořádné důležitosti, objektů důležitých pro obranu státu, majetku mimořádné hodnoty nebo mimořádně nebezpečných nebo cenných zásilek,
c) sběratelská činnost nebo provozování muzea ,
d) filmová nebo divadelní činnost nebo jiná kulturní činnost,
e) výuka nebo výcvik v nakládání se zbraněmi nebo střelivem, nebo
f) plnění úkolů podle jiného právního předpisu.

závěrem je ještě na místě zdůraznit, že "nový zákon" stále není hotová věc, a výše uvedené v sobě obsahuje určité množství spekulací a dohadů
SKAGERAK 20.11.2019 14:35:06
0
0 0
Pro hodnocení otázek a odpovědí se přihlašte ke svému účtu.
Tak nevím s tím nákupem (PPŠ-41) , policajti mi řekli , že to bude dost problém (zásobník) ,potom ,že po nabytí už zbraň nepůjde ani znehodnotit ani prodat ani převést (chtěl jsem do budoucna na syna).. do nákupu mi zbývá 10 dnů a tak se stále dost rozmýšlím . ...Dost jsem o tuto zbraň stál ale když vidím tu spoustu problémů ...
ADAMM 21.11.2019 08:31:22
0
0 0
Pro hodnocení otázek a odpovědí se přihlašte ke svému účtu.
Díky , u toho Špagina , jsem se upsal a už to nešlo opravit . Ale z toho všeho nejsem moc moudrý ... tak tyto zbraně zakážou ? nebo ne ? , dalšímu problému (délka zbraně) vlastním Sa-26 (sklopka ) , která by tu délku 60cm ,po sklopení pažby nesplnila ...taky zakážou a budu muset odevzdat ? díky
ADAMM 20.11.2019 12:38:44

viz dále v odpovědi

SKAGERAK 20.11.2019 14:35:28
1 komentář

Opovědět za otázku

Tato funkcionalita vyžaduje přihlášení k vašemu účtu na ZBRANĚ.

Přihlašte ke svému účtu v systému ZBRANE.cz. Pokud účet ještě nemáte, můžete se zdarma zaregistrovat. Pro obnovení hesla klikněte sem.