Rána jistoty

Mám během praktické části zkoušky (na zbrojní průkaz) při závadě "slabá rána" provádět (v rámci vybití zbraně) ránu…

Mám během praktické části zkoušky (na zbrojní průkaz) při závadě "slabá rána" provádět (v rámci vybití zbraně) ránu jistoty? Je to správně nebo ne ?

JARMIL 04.11.2018 21:14:08
2 odpovědi
nejnovější populární

Názory na toto jsou občas různé. Aktuálně předpis hovoří, že v takovéto situaci "rána jistoty" chybou není. Z toho by bylo možno vyvodit, že chybou nebude ani její neprovedení - jistou logiku mají obě řešení. (výstřel při ucpané hlavni je nežádoucí ). Rovněž je vhodné zmínit, že u některých zbraní (např. GLOCK) by bez rány jistoty nebylo možno provést rozborku, jejíž provedení je však u tohoto druhu závady požadováno (resp. je požadována kontrola hlavně zda v ní nezůstala střela).

SKAGERAK 04.11.2018 22:38:48

Žádná zákonná norma provedení rány jistoty nenařizuje. O jejím použití a provedení při zkoušce rozhoduje zkušební komisař.

Obecně při ukončení střelby, případně přerušení střelby (nebude-li zbraň pouze zajištěna např. manuální pojistkou a odložena hlavní mířící do bezpečného prostoru), je vyžadována KONTROLA ZBRANĚ, jejíž součástí rána jistoty být může, ale nemusí. Co v jejím rámci být provedeno musí, je v případě samonabíjecí pistole vizuální kontrola zásobníkové šachty (vyjmutý zásobník) a nábojové komory při staženém závěru, zda neobsahuje náboj. Poté lze bicí mechanismus zbraně uvolnit buď ranou jistoty, nebo zařízením pro vypouštění kohoutu, nebo bezpečným manuálním spuštěním kohoutu.

Slabá rána při praktické části zkoušky je závadou a musí být jako závada ohlášena.

Viz Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 315/2011 Sb. (www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-315#f4379117)…

SKG 30.11.2018 20:23:24
2 odpovědi

Pro zodpovězení otázky, hlasování o otázce i odpovědích a pro komentování příspěvků musíte být přihlášen do systému. Přihlašte se ke svému účtu na ZBRANĚ.cz anebo se zdarma zaregistrujte.

Otázku můžete buďto kladně nebo záporně ohodnotit, stejně tak můžete hodnotit i odpovědi. Čím lepší je poměr ve prospěch kladných hlasů, tím výše se otázka / odpověd dostane na stupnici popularity. Jednotlivé otázky i odpovědi můžete rovněž komentovat.