Střelivo s řízenou deformaci.

Dobrý den. Při žadani o výjimku na toto střelivo musím zduvodnovat zda je má žádost oprávněná nebo mi ji dají bez nějakých…

0
0 0
Pro hodnocení otázek a odpovědí se přihlašte ke svému účtu.
Dobrý den.
Při žadani o výjimku na toto střelivo musím zduvodnovat zda je má žádost oprávněná nebo mi ji dají bez nějakých průtahů.
Děkuji.
Novela zákona 119/2002 Sb
ACE 01.02.2021 14:37:46
1 odpověď
2
2 0
Pro hodnocení otázek a odpovědí se přihlašte ke svému účtu.
Uvedete jeden z důvodů níže, do kterého se vejdete:

Na nákup střeliva A-I se použije ustanovení:
§ 11a
(1) Policie udělí výjimku pro nabytí vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie A-I, pokud to neodporuje veřejnému pořádku a bezpečnosti, držiteli
a) zbrojního průkazu skupiny A nebo držiteli zbrojní licence skupiny I nebo J za účelem sběratelské nebo muzejní činnosti,
b) zbrojního průkazu skupiny B nebo E anebo držiteli zbrojní licence skupiny F, G, H nebo J z důvodu
1. ochrany života, zdraví nebo majetku v citlivých prostorách; citlivými prostorami se rozumí prostory, jejichž nedotknutelnost je zaručena jiným právním předpisem, nebo místa, kde se zpravidla nacházejí snadno zranitelné cíle, nebo
2. výcviku k zajišťování nebo podílení se na zajišťování zabezpečení nebo ochrana kritické infrastruktury, objektů mimořádné důležitosti, objektů důležitých pro obranu státu, majetku mimořádné hodnoty nebo mimořádně nebezpečných nebo cenných zásilek,
c) zbrojního průkazu anebo zbrojní licence skupiny F, H, I nebo J pro vzdělávací, kulturní, výzkumné a historické účely, nebo
d) zbrojního průkazu skupiny B nebo E nebo držiteli zbrojní licence skupiny F, G, H, I nebo J z důvodu uvedeného v § 12 odst. 5, jde-li o zbraň, na níž byl vydán průkaz zbraně nejpozději ke dni 13. června 2017.

(2) V žádosti o udělení výjimky pro nabytí vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie A-I žadatel kromě náležitostí žádosti podle správního řádu uvede
a) zvláštní důvod pro její vydání uvedený v odstavci 1,
b) zda má být výjimka vydána pro zbraň uvedenou v § 4a písm. a), v takovém případě žadatel uvede údaje o zbrani, jsou-li žadateli známé, nebo pro střelivo uvedené v § 4a písm. b).

(3) Policie udělí výjimku, jde-li o zbraň uvedenou v § 4a písm. a) nebo b), také držiteli zbrojního průkazu skupiny B, C nebo E, který předloží potvrzení vydané držitelem zbrojní licence, který se v rámci své činnosti zabývá sportovní střelbou, ze kterého vyplývá, že
a) tento držitel během posledních 12 měsíců aktivně trénoval nebo se účastnil soutěží ve střelbě a
b) zbraň splňuje specifikace požadované pro příslušnou sportovní střeleckou disciplínu.

(4) Udělení výjimky podle odstavce 1 neodporuje veřejnému pořádku a bezpečnosti, pokud žadatel splňuje podmínku bezúhonnosti podle § 22 a spolehlivosti podle § 23.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví vzor tiskopisu žádosti o vydání výjimky pro nabytí vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie A-I.

Důvody dle §12, odst 5:
Příslušný útvar policie vydá povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B, pokud má k tomu žadatel řádný důvod. Za řádný důvod se považuje
a) provozování muzejnictví nebo sběratelské činnosti,
b) uskutečňování sportovní, lovecké, kulturní nebo jiné zájmové činnosti nebo příprava na povolání,
c) provozování koncesovaných živností v oboru zbraní a střeliva,
d) zajišťování ostrahy majetku a osob,
e) zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu,10) nebo
f) ochrana života, zdraví nebo majetku.
LEX 01.02.2021 15:44:51

Opovědět za otázku

Tato funkcionalita vyžaduje přihlášení k vašemu účtu na ZBRANĚ.

Přihlašte ke svému účtu v systému ZBRANE.cz. Pokud účet ještě nemáte, můžete se zdarma zaregistrovat. Pro obnovení hesla klikněte sem.