Výroba střeliva - přebíjení nábojů

Chtěl bych se jen zeptat, jak moc složité může být založení živnosti na výrobu střeliva (prodej přebíjených nábojů), co vše…

Chtěl bych se jen zeptat, jak moc složité může být založení živnosti na výrobu střeliva (prodej přebíjených nábojů), co vše je k tomu potřeba, jaké podmínky splnit, jaké se vyžaduje vzdělání a praxe, co vyřídit např. u ČÚZZS, atd. Na internetu jsem nemohl nic najít. Děkuji.

JAM 05.11.2019 00:20:47
2 odpovědi
nejnovější populární

Licence a koncese
také asi bude co dočinění s cuzzs

koncese viz Zákon č. 455/1991 Sb.
licence viz Zákon 119/2002 Sb.

např k otázce "vzděání a praxe"
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na technické vědy nebo technologie a 3 roky praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na technické vědy nebo technologie a 3 roky praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání s technickým zaměřením a 3 roky praxe v oboru, nebo
d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání puškař nebo nástrojař a 3 roky praxe v oboru, nebo e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru;

SKAGERAK 05.11.2019 19:23:38

výše uvedená praxe se vztahuje k jinému - pro vývoj, výrobu, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení zbraní.

pro výrobu, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení střeliva:
odborná způsobilost stanovená pro vývoj, výrobu, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení zbraní, oprávnění nebo průkaz pyrotechnika a věk nejméně 21 let;
Tohle sem našel a nejsem si úplně jistý, co se myslí tou odbornou způsobilostí, jestli mít ZP nějakou určitou dobu nebo co vlastně.

JAM 05.11.2019 21:55:20

předpis u střeliva zjevně odkazuje na to co jsem již uvedl (proto jsem to uvedl)(SKAGERAK - 06.11.2019 08:03:51)

1 komentář
2 odpovědi

Pro zodpovězení otázky, hlasování o otázce i odpovědích a pro komentování příspěvků musíte být přihlášen do systému. Přihlašte se ke svému účtu na ZBRANĚ.cz anebo se zdarma zaregistrujte.

Otázku můžete buďto kladně nebo záporně ohodnotit, stejně tak můžete hodnotit i odpovědi. Čím lepší je poměr ve prospěch kladných hlasů, tím výše se otázka / odpověd dostane na stupnici popularity. Jednotlivé otázky i odpovědi můžete rovněž komentovat.