Z čeho lze (legálně) střílet "na Silvestra" ?

Z čeho lze (legálně) střílet "na Silvestra" ? - podobné téma jsem občas řešil i jinde, a i když jsem přesvědčen, že…

Z čeho lze (legálně) střílet "na Silvestra" ?

- podobné téma jsem občas řešil i jinde, a i když jsem přesvědčen, že průměrně informovanému držiteli ZP následující text nepřinese žádné "šokující poznatky", snad nebude vadit, když pár postřehů přidám i sem.

Otázku z čeho lze střílet na Silvestra pro daný účel v tuto chvíli přetransformuji na otázku : Z čeho (efektního) lze střílet mimo střelnici?

SKAGERAK 29.12.2018 17:31:24
2 odpovědi
nejnovější populární

Jak víme, tak zákon 119/2002Sb. (dále jen "zákon") rozděluje zbraně do kategorií A,B,C,D, kdy u těchto krom jiného určuje kde lze těmito zbraněmi střílet. Pomineme li použití v rámci nutné obrany, krajní nouze,lovu,nebo oprávněného použití zbraně, tak je to u zbraní kategorie B, a C pouze střelnice (kategorií A se zabývat s pochopitelných důvodů nebudu). Do těchto kategorií, patří např. samonabíjecí pistole a pušky, revolvery,brokovnice, opakovací pušky atd... V některých částech světa je běžné, že se při slavnostních příležitostech z takových (a někde i plně samočinných) zbraní střílí do vzduchu. Pomineme li právní překážky v ČR, tak je nutno mít na paměti, že vystřelený projektil musí také někam dopadnout. (takovéto chování by snadno mohlo způsobit závažné následky a tím pádem dalece přesáhnout rovinu porušení "zákona o zbraních")

Tímto se dostávám ke střelbě ze zbraní kat. B či C za použití střeliva které neobsahuje střelu.( - Střelba jako při rekonstrukci některých historických bitev atp.)

I když zde z podstatné části odpadá nebezpečí pro život zdraví a majetek, tak ani tato možnost nebude po právní stránce připadat v úvahu. Zákon i takovouto střelbu připouští pouze na střelnici (i v rámci zmíněných rekonstrukcí bitev - řešeno např. jako dočasná střelnice).

Zvláštní pozornost si zaslouží i signální zbraně. Signální zbraně ráže 26,5 mm jsou v ČR dostupné, a dostupné je i střelivo do nich. Přestože se svou povahou mohou jevit jako vhodný kandidát na "silvestrovské střílení", přinejmenším po právní stránce tomu tak není. Tyto zbraně jsou zbraněmi kategorie B, a zákon u nich nestanoví nějakou zvláštní výjimku, a tak lze z těchto zbraní v zásadě možno střílet jen na střelnici ( další otázka je pak které střelnice by toto připouštěly).

Tuto část lze uzavřít tak, že ze zbraní kategorie B a C mimo střelnici krom uvedených případů(NO,KN..) střílet legálně nelze.

SKAGERAK 29.12.2018 17:31:50

A co možnost střílet ze zbraní sk. B,C, střelivem neobsahující střelu, tzn. střelivem slepým? Takovéto střílení je vlastně střílení na úrovni sk. D. Je to legálně možné?(RADUCO69 - 31.12.2018 17:35:11)

Tímto se zabývám v cca čtvrtém odstavci - legálně je toto možno jen na střelnici(SKAGERAK - 31.12.2018 18:49:22)

2 komentáře

U zbraní kategorie D už je to poněkud jinak.

Z výčtu zbraní zahrnutých do kategorie D zmíním v tento moment zbraně historické a zbraně na principech doutnákových kolečkových křesadlových a perkusních zámkových systémů. Zákon u těchto zbraní uvádí, že z nich " ...lze střílet jen na střelnici, s výjimkou divadelních představení, rekonstrukcí historických bitev a jiných kulturních akcí, při nichž se ze zbraní nevystřelují střely...". Tedy v případě těchto zbraní(D) na rozdíl od zbraní kategorie B a C již zákon rozlišuje, a tam kde se při střelbě nevystřelují střely již střelbu mimo střelnici připouští. (Do jaké míry např. kulturní akce může být provozována na Silvestra ponechávám k úvaze..).

Z výčtu uvažovaných zbraní kategorie D zbývají zejména expanzní zbraně ( někdy nazývané "plynovky" či "signálky", "startovací" či "poplašné" zbraně) případně zbraně na náboje typu flobert. Ke střelbě z těchto zbraní zákon uvádí, že "... je zakázána na místě, kde by střelbou mohl být ohrožen život nebo zdraví osoby nebo způsobena škoda na majetku...". Ze znění zákona tedy vyplývá, že střelba mimo střelnici je z těchto zbraní přípustná, pokud tím není ohrožen život, zdraví, majetek.

Závěrem je vhodné připomenout, že i u zbraní kategorie D je zakázáno"... zbraň nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci..." Stejně jako je vhodné upozornit i na případné porušení jiných předpisů.

SKAGERAK 29.12.2018 17:32:10
2 odpovědi

Pro zodpovězení otázky, hlasování o otázce i odpovědích a pro komentování příspěvků musíte být přihlášen do systému. Přihlašte se ke svému účtu na ZBRANĚ.cz anebo se zdarma zaregistrujte.

Otázku můžete buďto kladně nebo záporně ohodnotit, stejně tak můžete hodnotit i odpovědi. Čím lepší je poměr ve prospěch kladných hlasů, tím výše se otázka / odpověd dostane na stupnici popularity. Jednotlivé otázky i odpovědi můžete rovněž komentovat.