Zákaz vnášení zbraní

Jsem povinen při skrytém nošení respektovat zákazy vnášení zbraní do prostor přístupných veřejnosti, jako jsou obchodní domy,…

Jsem povinen při skrytém nošení respektovat zákazy vnášení zbraní do prostor přístupných veřejnosti, jako jsou obchodní domy, finanční instituce, ubytovací a stravovací zařízení, případně jiná místa, na základě provozních řádů či označení piktogramy?

(Příslušný chlívek na tento typ dotazu zde není, např. "legislativa", tudíž označeno jako 119/2002)

SKG 30.11.2018 21:47:55
2 odpovědi
nejnovější populární

Poměrně často diskutovaná otázka. Zákon 119/2002 Sb. s takovým zákazem nepočítá, a tím pádem ani neuvádí porušení takového zákazu jako přestupek. Je pochopitelně vhodné pečlivě dodržovat požadavek na skryté nošení (už jen pro předcházení konfliktům)

Ač to s dotazem přímo nesouvisí, zmíním ještě omezení nošení zbraně osobou, která se účastní veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav.

SKAGERAK 30.11.2018 22:51:33

Je zde údajné stanovisko MVČR, ze kterého, bohužel, vyplývá opak: www.heartwarrior.cz/legislativa/stanovisko-mv-cr-t…

V odpovědi na jednu z otázek (ale nepodařilo se mi stanovisko nalézt nikde jinde než na těchto stránkách) se uvádí: "... Jedním z velice často stanovených zákazů bývá právě zákaz vnášení zbraní (nejenom střelných) do prostor těchto zařízení.

Držitel zbrojního průkazu by se tak měl vždy předem informovat, zda provozovatel příslušného ubytovacího nebo sportovního zařízení podobné opatření v rámci svého interního předpisu stanovil. Pokud ano, je držitel zbrojního průkazu povinen tento zákaz respektovat, jelikož zákaz tohoto druhu nelze s ohledem na objektivní důvody jeho zavedení chápat jako opatření porušující obecný zákaz diskriminace spotřebitele při prodeji výrobků nebo poskytování služeb dle § 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

V teoretickém případě udělení souhlasu ze strany provozovatele ubytovacího nebo sportovně rekreačního zařízení s dočasným výskytem zbraní a příslušného střeliva uvnitř tohoto zařízení je přijímání odpovídajícího bezpečnostního opatření dle ustanovení § 58 odst. 2 zákona o zbraních vždy osobní povinností držitele zbrojního průkazu."

To ovšem záležitost staví do postatně jiného světla. Otázkou pak je, jaká by tedy byla sankce. Zda pouze vykázání (teoreticky vás při podezření - boule u boku, oblečení, apod., může ve spolupráci s PČR prohledat bezpečnostní agentura), anebo i jiná. (SKG - 01.12.2018 14:50:32)

1 komentář

Ono je tu poněkud více sporných věcí.

Především není pravda, že vás může ochranka prohledat, byť ve spolupráci s PČR. I když vás ochranka vyzve, abyste jí ukázali obsah tašky, kapes a třeba tělních dutin, tak na to prostě nemá právo a vy byste to měli odmítnout. Ochranka vás může maximálně vyzvat, abyste vyčkali do příjezdu PČR (a to byste ve vlastním zájmu měli, protože předpokládám, že jste nic neukradli a že si rádi vychutnáte ten opruz, jaký z toho ta ochranka bude mít), která vás pak prohledat může. A to udělá, pokud k tomu má zákonný důvod, čili alespoň podezření (na základě sdělení ochranky), že u sebe máte důkaz nebo jiný předmět, který je důležitý pro trestní řízení. Rozdíl tedy bude při podezření na krádež kostky másla za 40 Kč (přestupek) a šperku za 20 000 (trestný čin). V případě toho másla se vás policista zeptá, kde ho máte, nebo vás vyzve, abyste ho vydali (odnětí věci podle zákona o policii), ale šacovat vás kvůli tomu nebude. Tolik k tomu "prohledávání".

Otázka druhá je, co vlastně ty piktogramy na dveřích znamenají. Znamená přeškrtnutý mobil, že se do prostoru takto označenho nesmí mobil vnášet, nebo že se tam jen nesmí volat? Přeškrtnutý fotoaparát znamená zákaz vnášení fotoaparátů, nebo jen zákaz focení? A co tedy symbol přeškrtnuté zbraně? To je ještě problematičtější. Pokud by to znamenalo, že ji mohu vnášet, ale nesmím ji použít, pak je tu zjevný konflikt se zákonem, který definuje právo použít střelnou zbraň v případě nutné obrany nebo krajní nouze, a takové případy jistě mohou i na takto označených místech nastat. Pak jednoznačně zákon převládá nad nějakou režimní úpravou vlastníka nebo provozovatele.
Pokud (a to předpokládám) se tím deklaruje zákaz zbraně vnášet, je to jasné: Vstupuji do veřejného nebo veřejnosti přístupného soukromého prostoru, jehož vlastník nebo správce nějak definuje pravidla, co chce a nechce, aby se tam odehrávalo. Pokud je nechci respektovat, nebudu vstupovat.

Každý komerční i nekomerční prostor, který je volně přístupný veřejnosti, musí mít zpracován svůj provozní nebo návštěvní řád. Svým vstupem do toho prostoru deklaruji, že jsem se s tímto řádem seznámil (buď na webu nebo třeba na vývěsce ve vstupním prostoru) - že to nikdo nedělá, je věc druhá, neznalost ovšem neomlouvá. Tím, že vstupuji, se zavazuji provozní řád objektu dodržovat. Vot i vsjo.

TOMCAT68 13.01.2019 20:26:46
2 odpovědi

Pro zodpovězení otázky, hlasování o otázce i odpovědích a pro komentování příspěvků musíte být přihlášen do systému. Přihlašte se ke svému účtu na ZBRANĚ.cz anebo se zdarma zaregistrujte.

Otázku můžete buďto kladně nebo záporně ohodnotit, stejně tak můžete hodnotit i odpovědi. Čím lepší je poměr ve prospěch kladných hlasů, tím výše se otázka / odpověd dostane na stupnici popularity. Jednotlivé otázky i odpovědi můžete rovněž komentovat.