Zákaz vnášení zbraní

Jsem povinen při skrytém nošení respektovat zákazy vnášení zbraní do prostor přístupných veřejnosti, jako jsou obchodní domy,…

Jsem povinen při skrytém nošení respektovat zákazy vnášení zbraní do prostor přístupných veřejnosti, jako jsou obchodní domy, finanční instituce, ubytovací a stravovací zařízení, případně jiná místa, na základě provozních řádů či označení piktogramy?

(Příslušný chlívek na tento typ dotazu zde není, např. "legislativa", tudíž označeno jako 119/2002)

SKG 30.11.2018 21:47:55
1 odpověď

Poměrně často diskutovaná otázka. Zákon 119/2002 Sb. s takovým zákazem nepočítá, a tím pádem ani neuvádí porušení takového zákazu jako přestupek. Je pochopitelně vhodné pečlivě dodržovat požadavek na skryté nošení (už jen pro předcházení konfliktům)

Ač to s dotazem přímo nesouvisí, zmíním ještě omezení nošení zbraně osobou, která se účastní veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav.

SKAGERAK 30.11.2018 22:51:33

Je zde údajné stanovisko MVČR, ze kterého, bohužel, vyplývá opak: www.heartwarrior.cz/legislativa/stanovisko-mv-cr-t…

V odpovědi na jednu z otázek (ale nepodařilo se mi stanovisko nalézt nikde jinde než na těchto stránkách) se uvádí: "... Jedním z velice často stanovených zákazů bývá právě zákaz vnášení zbraní (nejenom střelných) do prostor těchto zařízení.

Držitel zbrojního průkazu by se tak měl vždy předem informovat, zda provozovatel příslušného ubytovacího nebo sportovního zařízení podobné opatření v rámci svého interního předpisu stanovil. Pokud ano, je držitel zbrojního průkazu povinen tento zákaz respektovat, jelikož zákaz tohoto druhu nelze s ohledem na objektivní důvody jeho zavedení chápat jako opatření porušující obecný zákaz diskriminace spotřebitele při prodeji výrobků nebo poskytování služeb dle § 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

V teoretickém případě udělení souhlasu ze strany provozovatele ubytovacího nebo sportovně rekreačního zařízení s dočasným výskytem zbraní a příslušného střeliva uvnitř tohoto zařízení je přijímání odpovídajícího bezpečnostního opatření dle ustanovení § 58 odst. 2 zákona o zbraních vždy osobní povinností držitele zbrojního průkazu."

To ovšem záležitost staví do postatně jiného světla. Otázkou pak je, jaká by tedy byla sankce. Zda pouze vykázání (teoreticky vás při podezření - boule u boku, oblečení, apod., může ve spolupráci s PČR prohledat bezpečnostní agentura), anebo i jiná. (SKG - 01.12.2018 14:50:32)

1 komentář
1 odpověď

Pro zodpovězení otázky, hlasování o otázce i odpovědích a pro komentování příspěvků musíte být přihlášen do systému. Přihlašte se ke svému účtu na ZBRANĚ.cz anebo se zdarma zaregistrujte.

Otázku můžete buďto kladně nebo záporně ohodnotit, stejně tak můžete hodnotit i odpovědi. Čím lepší je poměr ve prospěch kladných hlasů, tím výše se otázka / odpověd dostane na stupnici popularity. Jednotlivé otázky i odpovědi můžete rovněž komentovat.

Navštivte také
Databáze zbraní Rostoucí databáze palných zbraní
Střelnice a střelecké areály Seznam střelnic a střeleckých areálů v ČR
Prodej zbraní Prodej zbraní a střeliva
Bazar zbraní Bazar zbraní a střeliva na ZP i volně prodejných
Přehled střeliva Střelivo do palných zbraní - ráže, střely a náboje
Otázky a odpovědi Dotazy související se zbraněmi a odpovědi na ně.