Zbrojní průkaz vs zbrojní pas

Jaký, pokud nějaký, je rozdíl mezi zbrojním průkazem a zbrojním pasem?

Jaký, pokud nějaký, je rozdíl mezi zbrojním průkazem a zbrojním pasem?

ADMIN 30.11.2018 14:49:52
2 odpovědi
nejnovější populární

Zbrojní průkaz je (ve stávajícím znění zákona o zbraních) veřejná listina, která fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení.

Pojem zbrojní průkaz je někdy zaměňován za pojem zbrojní pas, ale to je nesprávně; nejsou to synonyma.

Evropský zbrojní pas je veřejná listina, která jeho držitele opravňuje při cestách do jiných členských států vézt s sebou zbraň v něm zapsanou a střelivo do této zbraně v množství odpovídajícím účelu použití, pokud členský stát, do kterého nebo přes který cestuje, udělil povolení k cestě s touto zbraní. Vzor evropského zbrojního pasu stanoví prováděcí právní předpis.

ADMIN 29.11.2018 17:32:29

Ještě je možno podotknout, že v MINULOSTI, se pojem "zbrojní pas" skutečně vyskytoval, a jak je mnohdy vidět, mezi lidmi přežívá dál.

SKAGERAK 30.11.2018 11:26:13
2 odpovědi

Pro zodpovězení otázky, hlasování o otázce i odpovědích a pro komentování příspěvků musíte být přihlášen do systému. Přihlašte se ke svému účtu na ZBRANĚ.cz anebo se zdarma zaregistrujte.

Otázku můžete buďto kladně nebo záporně ohodnotit, stejně tak můžete hodnotit i odpovědi. Čím lepší je poměr ve prospěch kladných hlasů, tím výše se otázka / odpověd dostane na stupnici popularity. Jednotlivé otázky i odpovědi můžete rovněž komentovat.