.22 Long Rifle

Ráže s okrajovým zápalem o průměru střely 5.72 mm s maximálním povoleným tlakem 1000 bar

R 1.09 L3 15.57 L6 25.40 ⌀ P1 5.74 ⌀ H2 5.72 ⌀ R1 7.06 ⌀ G1 5.72
Název.22 Long Rifle
Další názvy.22 LR
Druhs okrajovým zápalem
Průměr střely5.72 mm (.225")
Průměr základny5.74 mm (.226")
Průměr okraje7.06 mm (.278")
Tloušťka okraje1.09 mm (.043")
Délka nábojnice15.57 mm (.613")
Celková délka25.4 mm (.000")
Maximální tlak1000 bar
Pro uváděné rozměry jsou v souladu s normou ČSN 39 5020 použity maximální rozměry nábojnice podle specifikace C.I.P. Skutečné rozměry některých nábojnic se mohou lišit.

Náboj vznikl v roce 1887 u firmy J. Stewens & Tool Company – USA. Vychází z nábojů 22 Short a 22 Long. Podmětem k jeho vzniku byla potřeba výkonnějšího náboje s okrajovým zápalem. Náboj nabyl záhy obliby pro svou přesnost i ve střelbě na větší vzdálenost – např. 200 yardů. Náboj je laborován střelami o hmotnosti 1,84 až 3,89 g. Nejběžnější jsou laborace se střelou 2,6 g (40 gr.). Zpočátku se používal jako hnací náplň černý prach, později polodýmný a bezdýmný. Vyskytují se laborace pouze s třaskavou složí jako iniciační i výmetnou náplní. Rozlišují se čtyři druhy nábojů .22 Long Rifle, podle rychlosti střely.

Subsonic – s rychlostí střely pod rychlostí zvuku, pro střelbu s tlumičem a na uzavřených střelnicích.

Standardní – rychlost střely je kolem rychlosti zvuku či mírně vyšší.

High Velocity – náboje s vysokou rychlostí střely, kolem 400 m.s-1.

Hyper Velocity – střela má rychlost nad 430 m.s-1 až kolem 500 m.s-1. Tyto náboje byly vyvinuté v 70-80. letech 20. stol. v USA.

Olověné střely mají různá provedení. Většinou mají na obvodu vodící kroužky, někdy bývají poměděné nebo je ve špičce malá dírka pro zvýšení deformace střely i zvýšení ranivého účinku. Vyrábí se také náboje se svítící střelou. V současnosti jsou monopolními výrobci toto speciálu firmy RWS a Eley. Použití náboje 22 Long Rifle je především ve sportovní i rekreační střelbě. K lovu malé zvěře se využívají laborace s vysokou rychlostí střely. 22 Long Rifle patří celosvětově mezi nejrozšířenější náboje s okrajovým zápalem.

S okrajem

Kde koupit střelivo pro tuto ráži

Zbraně komorované pro tuto ráži