.220 Swift

Pušková ráže o průměru střely 5.7 mm s maximálním povoleným tlakem 4300 bar

β 35° f 0.38 R 1.24 e 0.64 E 2.89 L1 43.76 L2 48.41 L3 56.01 S 57.06 L6 68.07 ⌀ P1 11.36 ⌀ P2 10.21 ⌀ H2 6.60 ⌀ E1 10.82 ⌀ H1 6.64 ⌀ R1 12.01 ⌀ G1 5.70 α 42° δ 15°
Název.220 Swift
Další názvy5.56×56mmSR
Druhpušková
Průměr střely5.7 mm (.224")
Průměr krčku6.64 mm (.261")
Průměr u zahrdlení10.21 mm (.402")
Průměr základny11.36 mm (.447")
Průměr okraje12.01 mm (.473")
Tloušťka okraje1.24 mm (.049")
Délka nábojnice56.01 mm (2.205")
Celková délka68.07 mm (2.680")
Maximální tlak4300 bar
Pro uváděné rozměry jsou v souladu s normou ČSN 39 5020 použity maximální rozměry nábojnice podle specifikace C.I.P. Skutečné rozměry některých nábojnic se mohou lišit.

Původní náboj vznikl stažením krčku nábojnice 250 Sawage na průměr střely 5,7 mm. Prototyp náboje 220 Swift byl vyvinut v letech 1934 – 35 Grosvenorem Wotkynsem. Konečnou komerční verzi náboje vyvinula firma Winchester a je založena na 6 mm náboji Lee Navy. Sériová nábojnice má proti původní rozšířený okraj. Firma Winchester náboj představila v roce 1935 a komorovala jej do kulovnice model 54, od roku 1936 také do Winchester model 70. Náboj má velmi plochou dráhu letu, je velmi rychlý a přesný. V důsledku používání velmi rychlých střelných prachů se snižovala životnost hlavní. Nedostatek byl odstraněn po 2. světové válce zavedením velmi odolných ocelí na výrobu hlavní. Jedná se především o lovecký náboj, kdy velký sortiment střel dává možnosti široké upotřebitelnosti a je vhodný především pro středně velkou zvěř. Je laborován střelami o hmotnosti 2,56 g až 3,84 g. Se střelou HP o hmotnosti 3 g dosahuje Vo = 1284 m/s a Eo = 2138 J a se střelo SP o hmotnosti 60 g dosahuje Vo = 1112 m/s a Eo = 2403 J.

S drážkou