.257 Roberts

Pušková ráže o průměru střely 6.55 mm s maximálním povoleným tlakem 3550 bar

β 35° f 0.38 R 1.24 e 0.84 E 3.20 L1 43.88 L2 48.55 L3 56.72 S 58.28 L6 70.49 ⌀ P1 12.02 ⌀ P2 10.91 ⌀ H2 7.37 ⌀ E1 10.39 ⌀ H1 7.37 ⌀ R1 12.01 ⌀ G1 6.55 α 41.3° δ 36°
Název.257 Roberts
Další názvy.257 Bob
Druhpušková
Průměr střely6.55 mm (.258")
Průměr krčku7.37 mm (.290")
Průměr u zahrdlení10.91 mm (.430")
Průměr základny12.02 mm (.473")
Průměr okraje12.01 mm (.473")
Tloušťka okraje1.24 mm (.049")
Délka nábojnice56.72 mm (2.233")
Celková délka70.49 mm (2.775")
Maximální tlak3550 bar
Pro uváděné rozměry jsou v souladu s normou ČSN 39 5020 použity maximální rozměry nábojnice podle specifikace C.I.P. Skutečné rozměry některých nábojnic se mohou lišit.

Známý americký experimentátor s náboji Ned Roberts zavedl nový náboj jako wildcat ve 20. letech 20. století stažením krčku náboje 7 x 57 na průměr střely 6,55 mm. Reminton začal náboj s menší konstrukční úpravou – změnou úhlu dosedacího kužele, vyrábět od roku 1934 pro své kulovnice. Náboj je vyráběn i v současnosti. Brzy začala komorovat na náboj 35 Roberts své kulovnice i firma Winchester. Náboj má široké lovecké uplatnění za různých loveckých podmínek. Osvědčil se při lovu středně těžké zvěře na střední vzdálenosti. S lehkými střelami má náboj malý zpětný ráz a plochou dráhu letu, u těžších střel je zpětný ráz větší. V USA se náboj vyrábí s vyššími tlaky jako 257 Roberts + P. Existuje vylepšený náboj označovaný 257 Roberts Ackley. Náboj je laborován střelami o hmotnostech od 4,5 g do 8 g. Se střelou HP o hmotnosti 5 g dosahuje Vo = 1050 m/s a Eo = 2689 J a se střelou B-TIP o hmotnosti 6 g Vo = 920 m/s a Eo = 2746 J.

S drážkou