.32-20 Win

Pušková ráže o průměru střely 7.94 mm s maximálním povoleným tlakem 2100 bar

β 35° f 0.38 R 1.65 L1 22.35 L2 23.85 L3 33.40 S 65.93 L6 40.44 ⌀ P1 8.98 ⌀ P2 8.70 ⌀ H2 8.30 ⌀ H1 8.40 ⌀ R1 10.36 ⌀ G1 7.94 α 11.24°
Název.32-20 Win
Další názvy .32-20 Winchester, .32 WCF
Druhpušková
Průměr střely7.94 mm (.313")
Průměr krčku8.4 mm (.331")
Průměr u zahrdlení8.7 mm (.343")
Průměr základny8.98 mm (.354")
Průměr okraje10.36 mm (.408")
Tloušťka okraje1.65 mm (.065")
Délka nábojnice33.4 mm (1.315")
Celková délka40.44 mm (1.592")
Maximální tlak2100 bar
Pro uváděné rozměry jsou v souladu s normou ČSN 39 5020 použity maximální rozměry nábojnice podle specifikace C.I.P. Skutečné rozměry některých nábojnic se mohou lišit.

Jedná se o původní náboj pro Winchesterovu kulovnici model 1873. Byl také komorován do celé řady revolverů např. S & W mod. 32/20, Colt S. A. a různých belgických a španělských revolverů. Značnou popularitu si náboj získal tím, že s odpovídající laborací se mohl používat jak v puškách, tak i v revolverech. Umožňovalo to v období dobývání Západu, aby muž byl vyzbrojen dlouhou i krátkou zbraní, v níž používal jeden druh náboje. Náboj byl vhodný pro lev lehčí až středně těžké zvěře na kratší vzdálenosti. Nábojnice byly vyráběné mosazné se zápalkami typu Berdan nebo Boxer. Byl plněn černým prachem, pak polodýmným a posléze bezdýmným prachem. Hmotnost olověných, poloplášťových i celoplášťových střel se pohybovala od 5,1 g do 7,9 g. Byly vyráběné i náboje s hromadnou střelou (broky). Laborace pro kulovnici se nesmí používat do revolverů. Se 85 gr střelou JHP dosahuje Vo = 340 m/s a Eo = 309 J a se 115 gr střelou CL dosahuje Vo = 270 m/s a Eo = 281 J.

S okrajem