.405 Win.

Pušková ráže o průměru střely 10.45 mm s maximálním povoleným tlakem 2450 bar

β 35° f 0.40 R 1.85 L3 65.61 L6 80.64 ⌀ P1 11.73 ⌀ H2 11.07 ⌀ R1 13.79 ⌀ G1 10.45
Název.405 Win.
Další názvy.405 Winchester
Druhpušková
Průměr střely10.45 mm (.411")
Průměr základny11.73 mm (.462")
Průměr okraje13.79 mm (.543")
Tloušťka okraje1.85 mm (.073")
Délka nábojnice65.61 mm (2.583")
Celková délka80.64 mm (3.175")
Maximální tlak2450 bar
Pro uváděné rozměry jsou v souladu s normou ČSN 39 5020 použity maximální rozměry nábojnice podle specifikace C.I.P. Skutečné rozměry některých nábojnic se mohou lišit.

Firma Winchester zavedla náboj .405 Winchester v roce 1904 pro svou kulovnici model 1895. Synonyma označení náboje – 10x65,5 R nebo 10,5x65 R. Jedná se pravděpodobně o nejvýkonnější náboj s nábojnicí s okrajem pro kulovnice se závěrem ovládaným spodní pákou. V Evropě byly na tento náboj komorované dvojáky. Náboj byl již v roce 1936 považovaná za zastaralý. Během stoletého výročí prezidentské administrativy Theodora Roosevelta v roce 2001 znovu představila firma Winchester pušku model 1895 komorovanou na náboj .405 Winchester. Náboj je vhodný pro lov těžké zvěře na krátké až středně dlouhé vzdálenosti. Se střelou o hmotnosti 19 g dosahuje náboj Vo = 672 m/s a Eo = 4387 J, se střelou o hmotnosti 26 g dosahuje Vo = 580 m/s a Eo = 4348 J.

S okrajem