.44-40 Win.

Pušková ráže o průměru střely 10.85 mm s maximálním povoleným tlakem 1100 bar

R 1.65 L1 23.58 L2 25.79 L3 33.15 S 106.52 L6 40.44 ⌀ P1 11.97 ⌀ P2 11.60 ⌀ H2 11.25 ⌀ H1 11.29 ⌀ R1 13.34 ⌀ G1 10.85 α 8°
Název.44-40 Win.
Druhpušková
Průměr střely10.85 mm (.427")
Průměr krčku11.29 mm (.444")
Průměr u zahrdlení11.6 mm (.457")
Průměr základny11.97 mm (.471")
Průměr okraje13.34 mm (.525")
Tloušťka okraje1.65 mm (.065")
Délka nábojnice33.15 mm (1.305")
Celková délka40.44 mm (1.592")
Maximální tlak1100 bar
Pro uváděné rozměry jsou v souladu s normou ČSN 39 5020 použity maximální rozměry nábojnice podle specifikace C.I.P. Skutečné rozměry některých nábojnic se mohou lišit.

Legendární náboj pro slavnou Winchesterovu pákovou opakovačku model 1873. Nedlouho po opakovačce začal komorovat své revolvery nábojei 44-40 také Colt. Pokud byly náboje plněné černým prachem, šla stejná laborace náboje používat jak do revolverů, tak do opakovaček. Náboj se stal brzy populárním. Vyráběla jej celá řada výrobců v USA a v Evropě. Díky velkému množství výrobců má náboj hodně synonym např. GR 191, DWM 149, 329, Mle Colt, 44 Game Getter, 44 Marlin, 44 W.C.F., 44-20-200 Winchester, 10,5 mm Winchester M.73 Nord Amerika, 10,2x32 Winchester Colt, 10,75x33,5 (Cal. No. 44) Winchesterbűchse, 10,8x 33,85, 10,75 x 33 R aj. Náboj se používal k lovu a k osobní obraně. Přežil do éry bezdýmných prachů a vyrábí se nadále. U bezdýmných prachů se liší laborace pro krátké a pro dlouhé zbraně. Osazuje se střelami o hmotnosti 11,65 g a 13,00 g. Střela o hmotnosti 13 g dosahuje Vo = 360 m/s a Eo = 824 J.

Zbraně komorované pro tuto ráži