.45-60 Win.

Pušková ráže o průměru střely 11.66 mm s maximálním povoleným tlakem 1920 bar

R 1.63 L1 33.10 L2 36.67 L3 48.01 L6 57.28 ⌀ P1 12.85 ⌀ P2 12.41 ⌀ H2 12.26 ⌀ H1 12.29 ⌀ R1 15.98 ⌀ G1 11.66
Název.45-60 Win.
Druhpušková
Průměr střely11.66 mm (.459")
Průměr krčku12.29 mm (.484")
Průměr u zahrdlení12.41 mm (.489")
Průměr základny12.85 mm (.506")
Průměr okraje15.98 mm (.629")
Tloušťka okraje1.63 mm (.064")
Délka nábojnice48.01 mm (1.890")
Celková délka57.28 mm (2.255")
Maximální tlak1920 bar
Pro uváděné rozměry jsou v souladu s normou ČSN 39 5020 použity maximální rozměry nábojnice podle specifikace C.I.P. Skutečné rozměry některých nábojnic se mohou lišit.

Pro kulovnici Winchester model 1876 byl zkonstruován náboj 45-60 Winchester. Byl zaveden v roce 1879. Podařilo se mu přečkat až do éry bezdýmných prachů. Firma Winchester výrobu náboje ukončila v roce 1935. Jedná se o lovecký náboj určený k lovu veškeré zvěře střední hmotnosti. Pro těžkou zvěř nemá dostatečný výkon. Tovární náboj firmy Winchester s olovenou střelou o hmotnosti 19,44 g dosahoval počáteční rychlosti Vo = 400 m/s a Eo = 1555 J.

S okrajem

Zbraně komorované pro tuto ráži