6mm BR Norma

Pušková ráže o průměru střely 6.18 mm s maximálním povoleným tlakem 4050 bar

β 45° f 0.40 R 1.37 e 1.40 E 3.85 L1 27.30 L2 31.44 L3 39.62 S 37.42 L6 62.00 ⌀ P1 11.96 ⌀ P2 11.68 ⌀ H2 6.87 ⌀ E1 10.39 ⌀ H1 6.90 ⌀ R1 12.01 ⌀ G1 6.18 α 60° δ 36°
Průměr střely6.18 mm (.243")
Průměr krčku6.9 mm
Průměr u zahrdlení11.68 mm
Průměr základny11.96 mm
Průměr okraje12.01 mm
Tloušťka okraje1.37 mm
Délka nábojnice39.62 mm
Celková délka62 mm
Maximální tlak4050 bar
Pro uváděné rozměry jsou v souladu s normou ČSN 39 5020 použity maximální rozměry nábojnice podle specifikace C.I.P. Skutečné rozměry některých nábojnic se mohou lišit.

Náboj 6 mm Norma BR byl poprvé uveden na trh v roce 1996 švédskou firmou Norma. Náboj byl předveden v nové modelové řadě firmy Norma, označené komerčním názvem „Diamond Line“. Náboje této řady používají střely, na jejichž povrch je nanesen polysulfid molybdenu. Tato vrstva významně snižuje tření při průchodu hlavní, což umožňuje zvýšit počáteční rychlost o 10 m/s, při zachování stejným hodnot maximálního tlaku.

Jedná se o velice přesný náboj. Desetihranné nástřelky vykazují ve vzdálenosti 300 m průměrný rozptyl 35 mm. Střela o hmotnosti 6,90 g dosahuje Vo = 860 m/s a Eo = 2551 J.

  • Podoba nábojnice

  • 3D model nábojnice

    načítání 3D objektu...

Vhodné střely

Parametry ráže

Pušková ráže S drážkou

Zbraně komorované pro tuto ráži

  1. Savage Arms 6mm BR Norma
  2. Savage 12 F CLASS Puška opakovací
    Savage Arms 6mm BR Norma
Partneři serveru