7,5 × 54 MAS

Pušková ráže o průměru střely 7.84 mm s maximálním povoleným tlakem 3800 bar

R 1.40 e 0.80 E 3.20 L1 42.79 L2 46.42 L3 54.00 S 58.32 L6 76.00 ⌀ P1 12.25 ⌀ P2 11.30 ⌀ H2 8.62 ⌀ E1 10.50 ⌀ H1 8.66 ⌀ R1 12.34 ⌀ G1 7.84 α 40° δ 41.12°
Název7,5 × 54 MAS
Druhpušková
Průměr střely7.84 mm (.309")
Průměr krčku8.66 mm (.341")
Průměr u zahrdlení11.3 mm (.445")
Průměr základny12.25 mm (.482")
Průměr okraje12.34 mm (.486")
Tloušťka okraje1.4 mm (.055")
Délka nábojnice54.00 mm (2.126")
Celková délka76 mm (2.992")
Maximální tlak3800 bar
Pro uváděné rozměry jsou v souladu s normou ČSN 39 5020 použity maximální rozměry nábojnice podle specifikace C.I.P. Skutečné rozměry některých nábojnic se mohou lišit.

Ve Francii byl od roku 1886 zavedený do výzbroje puškový náboj 8 x 50 R Lebel, který sloužil celou I. světovou válku. Náboj pro svůj tvar těla nábojnice, který tvořil dvojitý kužel, byl nevhodný pro samočinné zbraně.

V roce 1920 byl vyvinutý ve Francii pro kulomety nový náboj 7,5 x 58 (s drážkou místo okraje, náboj 8 x 50 R Lebel měl okraj), který byl zaveden v roce 1924, ale již v roce 1929 nahrazen nábojem s kratší nábojnicí 7,5 x 54. Náboj 7,5 x 58 se svým vzhledem podobal německému náboj 8 x 57 JS a byl jím často zaměňován, přičemž docházelo k haváriím zbraní a nehodám obsluhy. Byl vyvinut lehký kulomet MAC 1929. Pokus o transformaci starých pušek Berthier na náboj 7,5 x 54 nedopadl dobře. Teprve v roce 1936 představila firma Production d'Armes Saint Etienne (MAS) pušku MAS Mle. 36. V různých variantách a vylepšeních sloužila puška během druhé světové války až do roku 1949, kdy se objevila poloautomatická MAS 49. Dokonce byly vyrobené v roce 1951 speciální verze pušky MAS 49 na odpalování puškových granátů.

Náboj 7,5 x 54 vznikl zkrácením nábojnice 7,5 x 58 o 4 mm. Před druhou světovou válkou byl vyráběný s mosaznou nábojnicí, po válce s nábojnicí ocelovou, fosfátovanou a lakovanou. Speciální druhy náboje byly vyráběné i z jiných materiálů. Střela vojenského náboje měla hmotnost 9,00 gramu s Vo = 790 m/s a Eo = 2808 J.

Značení nábojů bylo pro Francii zcela specifické. Na nábojnici byla vyražené značka výrobce náboje, značka slévárny kovu, poslední dvojčíslí roku výroby a čtvrtletí výroby náboje.

Základní typy značení francouzských nábojů jsou dvě. U prvního je na 9 hodině značka výrobce, na 12 hodině poslední dvojčíslí roku výroby, na 3 hodině slévárna kovu na nábojnici a na 6 hodině čtvrtletí výroby. U druhého typu značení francouzských nábojů se vyskytuje více informací o náboji. Na 9 hodině je značka výrobce, na 12 hodině čtvrtletí roku a poslední dvojčíslí roku výroby (v kombinaci s pomlčkou např. 1-60 = první čtvrtletí roku 1960), na 3 hodině slévárna kovu na nábojnici a na 6 hodině označení ráže (např. číslo 7,5 = puškový náboj 7,5x54).

Vyráběné byly všechny druhy vojenských nábojů:
OSTRÝ NÁBOJ – O Mle 1929C
NÁBOJ S TĚŽKOU ŠPIČATOU STŘELOU – O Mle 1933D
NÁBOJ SVÍTÍCÍ – T Mle 1929 a T Mle 1929A
PRŮBOJNÝ NÁBOJ – P Mle 1929
NÁBOJ PRŮBOJNĚ SVÍTÍCÍ – TP Mle 1929
ZÁPALNÝ NÁBOJ – I Mle 1935
REDUKOVANÉ NÁBOJE – Mle 1929
NÁBOJE BEZE STŘELY – CVIČNÉ
ŠKOLNÍ NÁBOJE

Zbraně komorované pro tuto ráži