Ráže palných zbraní

(8)

Přehled ráží včetně parametrů a technických výkresů s návazností na náboje, střely i zbraně

Název Průměr střely Délka nábojnice Popis
6,5 Creedmoor .265" 48.77 mm Náboj vznikl zkrácením nábojnice .308 Winchester na 48,8 mm a stažením jeho krčku pro střelu o průměru 6,72 mm. Tento čistě lovecký náboj byl vyvinutý americkou firmou Hornady v roce 2007. Náboj má tu výhodu, že pro něj je možné komorovat kulovnice s krátkým závěrovým systémem a přitom je schopen simulovat dráhu střely náboje .300 Winchester Magnum. Se střelou 7,8 g dosahuje Vo = 930 m/s (E0vyp = 3373 J) a se střelou 9,1 g dosahuje Vo = 860 m/s (E0vyp = 3365 J).
6,5 × 55 SE 6,5 × 55 Swedish .264" 55.00 mm Jako základ k náboji 6,5 x 55 SE posloužil náboj 7 x 57. Jeho konstruktérem byl Mauser na základě objednávky švédské armády. Zaveden byl do výzbroje v roce 1894 ve Švédsku a jako služební v Norsku, Dánsku a Lucembursku. V civilním sektoru se osvědčil jako sportovní a lovecký náboj. Kromě přesnosti má výhodnou balistickou křivku umožňující střelbu na větší vzdálenosti. Ve Skandinávii se používá jako univerzální lovecký náboj. V průběhu 90. let 20.…
6,5 × 57 R .264" 56.70 mm Náboj byl vyvinutý až koncem 20. století jako varianta náboje 6,5 x 57 s nábojnicí s okrajem. Původní náboj s drážkou byl vyvinutý v 90. letech 19. století ve vojenském zbrojním závodě Mauser v Oberndorfu, avšak do vojenské výzbroje nebyl nikdy přijat. Je vhodný pro lov menší a střední spárkaté zvěře pro svou vynikající balistiku. Je vyráběn všemi evropskými výrobci střeliva v mnoha laboracích s hmotností střel od 6,0 do 8,5 g. v sortimentu obdobnému…
6,5 × 57 6,5 × 57 Mauser .264" 56.70 mm Náboj byl vyvinutý koncem 90. let 19 stol. Mauserem v Oberndorfu. Tento náboj nebyl nikdy přijatý jako služební náboj, ale svou konstrukcí ovlivnil řadu dalších vojenských nábojů např. 6,5 x 55 SE nebo 6,5 x 58. Stal se oblíbeným nábojem pro lov srnčí zvěře. Používá se k lovu se střelami o hmotnosti 5,50 až 10,3 g. Se střelou o hmotnosti 8,5 g dosahuje Vo = 780 m/s.
6,5 × 47 Lapua .264" 47.00 mm Náboj byl vyvinutý speciální firmou Lapua pro sportovní střelbu disciplíny bench rest na dlouhé vzdálenosti pro kulovnici firmy Grűnig & Elmiger AG ze Švýcarska. Vysokou rychlost střely a velmi plochou dráhu letu střely umožňuje vysoký maximální tlak dosahující až 435 MPa a optimalizované množství prachu. Náboje jsou osazovány střelami o hmotnosti 6,7 až 9,0 g. Střela o hmotnosti 9,0 g dosahuje Vo = 820 m/s a Eo = 3026 J.
6,5 - 284 Norma .264" 55.12 mm Stažením krčku nábojnice 284 Winchester vznikl wildcat, který v roce 1999 přihlásila firma Norma k mezinárodní normalizaci a začala jej vyrábět. Náboje kromě Normy vyrábí Lapua a Hornady. Náboj patří v současné době mezi nejúspěšnější sportovní a terčové náboje pro střelbu disciplíny benchrest na 1000 yardů (914,4 m), ale také pro další sportovní disciplíny. Kromě světových sportovních rekordů se jedná o úspěšný lovecký náboj. Střela o…
.260 Rem. .265" 51.69 mm Náboje má dvě synonyma – 6,5 mm – 08 A-Square a 6,5 mm-08. Náboj byl vyvinutý v roce 1996 v USA firmami Remington a A-Square, stažením krčku nábojnice 308 Winchester. Je určen pro terčovou střelbu na velké vzdálenosti nebo k lovu. Náboj má velice podobnou balistiku jako náboj 6,5x55 SE. Je osazován střelami o hmotnosti 7,8 až 9,1 g. Se střelou 9,0 g dosahuje Vo = 870 m/s (Eo = 3406 J).
6,5 Grendel .264" 38.61 mm Balisticky se jedná o přechodný náboj mezi 5,56x45 a 7,62x51. Jako sportovní wildcat byl vyvinutý v roce 2002 v USA. Oficiálně byl představený v roce 2004 na Shot Show. Komoruje se do upravených pušek AR15/M16. Dalo by se říci, že je to modifikace náboje 6 mm PPC. Testy náboje byly prováděné i Amádou USA v rámci hledání univerzálního pěchotního náboje. Údajně byl úspěšně testován i během války v Iráku. Jsou známé náboje se značkou „ALEXA“ (Alexander…
8 ráží