Střelnice Ludvíkovice

Jsme soukromá sportovní a veřejná střelnice, s možností střelby až do 300 metrů.

Naše střelnice má 2 na sobě nezávislé plochy - pistolová střelnice do 30 metrů a pušková střelnice do 300 metrů.

Na veškeré střelby u nás je NUTNO se VŽDY předem objednat. V případě, že nebudete předem domluveni, nemusí vám být střelba umožněna. Týká se hlavně puškové střelnice a v případě zájmu o půjčení našich zbraní! V tomto případě nelze přijít bez předchozí domluvy.

pro kulové zbraněvenkovnípříprava na zkoušky