Střelnice Milovice

Komerční polokrytá střelnice s deseti pohodlnými střeleckými stavy, s proměnlivou střeleckou vzdáleností až 30 metrů.

Střelnice Milovice byla řádně uvedena do provozu 1. března 2013. Pro veřejnost byla poprvé otevřena 13. dubna 2013 a od té doby si nás našli nejen místní střelci, ale i střelci ze vzdálenějšího okolí. Naše služby pravidelně využívají také ozbrojené složky jako Policie ČR, Vězeňská služba ČR, městské a obecní policie i bezpečnostní služby… Jde o komerční polokrytou střelnici s deseti pohodlnými střeleckými stavy, s proměnlivou střeleckou vzdáleností až 30 metrů a šířce střelecké plochy 40 metrů. Střelba je zde povolena mimo střelecké stavy i z volné plochy a to až po ráži 7,62x54R – včetně střelby dávkou. Naším cílem je postupné rozšiřování našich služeb za účelem naplnění představ a požadavků všech našich zákazníků, i těch potenciálních. Naším hlavním motem je spokojenost a bezpečnost našich klientů… Jsme tu pro Vás!

pro kulové zbraněvenkovnístřelba bez ZPpříprava na zkouškyprodej střeliva

Přehled střelišť

kulové
30 m
10 stavů
Kulové střeliště 30 m