Pušky

(1)

Puška - dlouhá kulová zbraň s drážkovaným vývrtem hlavně

1 zbraň