Puškové ráže

(24)

Puškové ráže

Název Průměr střely Délka nábojnice Popis
7,62 × 54 R .312" 53.72 mm Ruský vojenský náboj, který byl přijatý do výzbroje armády v roce 1891 pro pušku Mosin-Nagant a pro kulomet. Má spoustu synonym (7,62 mm Russian Long, 7,62 mm Mosin, 7,62 x 54 R Russian Model 1891, 7,62 x 54 R Finnish, DWM 378, GR 682). Mezi světovými válkami a po 2. světové válce se dostal do výzbroje dalších zemí – Finska, států Varšavské smlouvy aj. Jako sportovní se používal v SSSR, ve Finsku, v zemích bývalého východního bloku a také v USA, které za 1.…
8 × 57 IRS 8 × 57 JRS .324" 57.00 mm Náboj 8 x 57 JRS vznikl v roce 1910 jako varianta náboje 8 x 57 JR s drážkou pro zbraně s lůžkovým závěrem. Označení 8 x 57 JRS vzniklo až těsně před 2. světovou válkou v rámci německé normalizace kulových nábojů. Široký výběr střel jej řadí mezi univerzální lovecké náboje. Tato modifikace má snížený výkon asi o 5 až 10% podle výrobce. Se střelou Vulcan 12,7 g od firmy Norma dosahuje Vo = 730 m/s a Eo = 3385 J.
7 × 57 R .285" 57.00 mm Provedení náboje 7 x 57 s okrajem vzniklo v roce 1895 pro zbraně s lůžkovým závěrem. K jeho rozšíření došlo v období mezi světovými válkami a popularita zůstala omezena na střední Evropu, kde patří mezi nejrozšířenější kulové náboje. V našich podmínkách je náboj vhodný k lovu veškeré spárkaté zvěře. Stále se vyrábí se střelami o hmotnosti 5,05 – 12,5 g. Se střelou SPCE 11,2 g od Sellier & Bellot dosahuje Vo = 725 m/s Eo = 2944 J.
.45-70 Govt. .458" 53.47 mm Služební náboj americké armády byl přijatý do výzbroje v roce 1873 pro jednoranovou pušku Springfield „Trapdoor“, Z výzbroje byl vyřazen až v roce 1892, kdy byl nahrazen nábojem 30-40 Krag. Měl střelu o hmotnosti 32,4 g a náplň černého prachu vážící 4,54 g. Počáteční rychlost střely byla 343,5 m/s. Po svém zavedení a zvláště po vyřazení z výzbroje armády se stal oblíbeným loveckým a sportovním nábojem. Přežil až do éry bezdýmného prachu, ale…
.30-30 Win. 7,62 x 51 R .309" 51.80 mm Náboj 30-30 Winchester (7,62 x 51 R) byl prvním americkým komerčně prodávaným nábojem laborovaným bezdýmným prachem. Byl zavedený Winchesterem v roce 1895 pro kulovnici Winchester model 1894 (s blokovým závěrem ovládaným spodní pákou). Mimořádné popularity dosáhl ve Střední Americe a v Mexiku. Nebyl nikdy zavedený jako služební, ale byl často vojensky používán. V našich podmínkách se jedná o náboj vhodný k odstřelu veškeré spárkaté zvěře na kratší…
7 × 65 R .285" 65.00 mm Lovecký náboj 7 x 65 R byl zkonstruovaný W. Brennekem v roce 1917 jako obdoba náboje 7 x 64 určeném pro kombinované zbraně s lůžkovým závěrem. Je laborován na poněkud nižší výkon. Jedná se oblíbený středoevropský náboj vhodný pro lov veškeré spárkaté zvěře. Se střelou ID Classic 11,5 g od firmy RWS dosahuje Vo = 820 m/s a Eo = 3866 J.
.22-250 Remington .224" 48.46 mm Náboj vznikl před 2. světovou válkou osazením původní nábojnice 250 Savage střelou o průměru .22. Sériově byl vyráběn až od roku 1963. V kategorii ráží se střelou 5,6 mm patří bezesporu ke špičce pro velmi vyváženou balistiku, vynikající přesnost, plochou dráhu střely a mírný zpětný ráz. Je rozšířený v USA a alpských zemích k lovu menší a střední spárkaté zvěře (srnec, kamzík) až do vzdálenosti 300 m. Střely dosahují velmi vysokých…
.303 British 7,7 × 56 mm R .312" 56.44 mm Britský vojenský náboj, který byl vyvinutý v roce 1887. Má nábojnici s okrajem a byl zaveden do výzbroje britské armády (výnosem z 20. 4. 1889) i do armád Britského společenství národů. První laborace s válcovou střelou a oblou špičkou o hmotnosti 13,9 g byly plněné slisovaným černým prachem o hmotnosti 4,5 g (Vo = 565 m/s), který v roce 1892 nahradil prach bezdýmný – kordit (Vo = 600 m/s). Ve Velké Británii to byl první hromadně vyráběný náboj osazovaný…
6,5 × 57 R .264" 56.70 mm Náboj byl vyvinutý až koncem 20. století jako varianta náboje 6,5 x 57 s nábojnicí s okrajem. Původní náboj s drážkou byl vyvinutý v 90. letech 19. století ve vojenském zbrojním závodě Mauser v Oberndorfu, avšak do vojenské výzbroje nebyl nikdy přijat. Je vhodný pro lov menší a střední spárkaté zvěře pro svou vynikající balistiku. Je vyráběn všemi evropskými výrobci střeliva v mnoha laboracích s hmotností střel od 6,0 do 8,5 g. v sortimentu obdobnému…
8 × 57 JR 8 × 57 IR .319" 57.00 mm Lovecký náboj odvozený od vojenského náboje M 88 (8 x 57 J) těsně po jeho zavedení do německé armády ( 8x57 J byl zaveden v roce 1888). Největšího rozšíření dosáhl po 1. světové válce a po 2. světové válce zcela zastaral. Přesto jej někteří výrobci v součanosti ještě dodávají. Jednalo se ve své době o zcela univerzální lovecký náboj. Byl laborován řadou celoplášťových, poloplášťových a expanzních střel různých konstrukci s hmotností od 5,50…
.22 Hornet .224" 35.64 mm Americký náboj, který vznikl ve 20. letech minulého stol. ve Springfildském arzenálu, kde skupina vývojových pracovníků experimentovala s nábojem 22 WCF. Výrobu náboje 22 Hornet zahájila firma Winchester počátkem 30. let. Kulovnice na tento náboj začaly vyrábět firmy Winchester, Savage a Stevens. Záhy se stal populárním a jeho výroba se rozšířila i do Evropy. Vyniká poměrně vysokou počáteční rychlostí a mírným zpětným rázem. Je vhodný pro lov menší…
.17 Hornet .172" 34.29 mm Náboj vytvořil počátkem 50tých let 20. stol. P. O. Ackley z náboje 22 Hornet stažením krčku pro střelu o průměru .17". Uvádí se, že se jedná o nejvyváženější a nejpřesnější náboj ráže .17". Střela o hmotnosti 1,62 g dosahuje rychlosti Vo = 924 – 1090 m/s. Pro nízký akustický efekt a odrazivost se v USA používá k odstřelu škodné v obydlených oblastech. Sellier & Bellot náboj dodává se střelou V-MAX o hmotnosti 1,3 g.
5,6 × 52 R .228" 52.07 mm Náboj vznikl z amerického náboje 22 Savage HP, vyvinutém po 1. světové válce, jako jeho evropské provedení. Od svého vzoru se poněkud liší rozměrově i nižším výkonem. Nemůže být proto považován za synonymum 22 Savage HP. Na rozdíl od amerického náboje se na náboje 5,6 x 52 R komorují kulovnice s lůžkovým závěrem. Po určitě období se náboj vyráběl i v rozměrově a výkonově univerzálním provedení. Tato výroba již dávno skončila. Osazuje se…
9,3 × 74 R .366" 74.70 mm Německý náboj 9,3 x 74 R vznikl v prvním desetiletí 20. století. Tvarově je velmi podobný anglickému náboji 400/360 Nitro Express, jehož přítomnost na německém trhu ovlivnila vznik nového náboje. Patří mezi nejvýkonnější náboj s nábojnicí s okrajem. Má vynikající výkon s přebytkem potřebným při hůře umístěném zásahu. Přes vysoký výkon má překvapivě malý zpětný ráz. I při relativně těžké střele má výhodnou balistiku, takže lze jelení…
7,5 mm Schmidt-Rubin m. 1890 .307" 53.49 mm Předchůdcem tohoto švýcarského náboje byl náboj 7,5 x 53,5 Rubin M. 1889. Náboj vznikl z přibližně desetileté vývojové práce plukovníka Rubina s náboji v rážích 9 mm, 8 mm a 7,5 mm. Komorovala se na něj puška Schmidt-Rubin model 1890. Výmetnou náplň tvořil polodýmný prach a olověná střela s oblou špičkou měla papírový límeček. Průměr střely měřený s papírovým límečkem byl 8,34 mm. Předchozí náboj 7,5 x 53,5 Rubin M. 1889 byl vyráběný bez…
.45-60 Win. .459" 48.01 mm Pro kulovnici Winchester model 1876 byl zkonstruován náboj 45-60 Winchester. Byl zaveden v roce 1879. Podařilo se mu přečkat až do éry bezdýmných prachů. Firma Winchester výrobu náboje ukončila v roce 1935. Jedná se o lovecký náboj určený k lovu veškeré zvěře střední hmotnosti. Pro těžkou zvěř nemá dostatečný výkon. Tovární náboj firmy Winchester s olovenou střelou o hmotnosti 19,44 g dosahoval počáteční rychlosti Vo = 400 m/s a Eo = 1555 J.
5,6 × 50 R Magnum .224" 50.00 mm Náboj zkonstruoval v roce 1968 německý konstruktér Gűnter Fréres u firmy DWM. Cílem vývoje byl náboj malé ráže svým výkonem umožňující lov srnčí zvěře a škodné zbraněmi s lůžkovým závěrem. Na trh byl náboj uveden v roce 1970 a velice brzy získal popularitu v řadě evropských zemí. Náboj vycházel z náboje 222 Remington Magnum prodloužením nábojnice. V roce 1978 byl náboj zařazen do výrobního programu Blanických strojíren ve Vlašimi a zbrojovka Brno…
.30 R Blaser .309" 68.00 mm V roce 1991 byla uvedena na trh nová ráže 30 R Blaser (7,62 x 68 R). Náboj byl vyvinutý ve spolupráci německého výrobce kulovnic Blaser a německé muničky Dynamit Nobel. Zcela netypické je označení ráže v kombinaci palcové angloamerické (30) a metrické soustavy (R). Náboje jsou určené pro zlamovací zbraně s lůžkovým závěrem. Po firmě Blaser začali nábojem osazovat své zbraně i ostatní evropští výrobci zbraní. 30 R Blaser je určený do kulových jednušek,…
8 × 56 R M30 .331" 55.75 mm
6,5 × 52 R .25-35 Winchester .256" 51.90 mm Jedná se o původně americký náboj vzniklý v roce 1895 pod označením 25 – 35 Winchester, určeným pro kulovnici Winchester model 94. Na začátku 20. století se náboj objevil v katalozích evropských výrobců střeliva. Jeho obliba v USA poklesla, ale v Německu a v celé střední Evropě popularita vzrůstala. Byl oblíbeným nábojem pro lov srnčí zvěře ze zbraní s lůžkovým závěrem. C.I.P. zavedla pro náboj 6,5 x 52 R odlišné rozměry vývrtu hlavně mírně se…
9,3 × 72 R .377" 72.00 mm Náboj vznikl v 80. letech 19. stol. Vyráběl se ve třech tvarově příbuzných, ale rozměrově odlišných provedení. Teprve německá normalizační komise sjednotila v roce 1909 všechna tato provedení v současný 9,3 x 72 R. Před 1. světovou válkou a mezi válkami patřil tento náboj mezi nejpopulárnější německé náboje. Byl oblíbený především u profesionálních myslivců. Výrobci náboj komorovali do kombinovaných zbraní – obojetnic a trojáků. Výhodou byla…
.44-60 WCF .444" 47.70 mm Náboj byl vyvinutý v roce 1875 firmou Winchester a byl určený pro pušky. Komorovaly se pro něj jednoranové kulovnice Sharps, Winchester a Remington. V roce 1878 obdržely komoru pro tento náboj kulovnice Peabody – Martini „Creedmoor“, která měla podobný název, jako oblíbené kulovnice Sharps „Creedmore“. Mírně lahvičková nábojnice je až na průměr krčku zcela identická s nábojem 10,6 x 47 R ruský Berdan pro karabinu. Je velmi pravděpodobné, že nábojnice 44…
.44-90 WCF .444" 66.80 mm Americký terčový náboj byl uvedený na trh v roce 1873 pro kulovnici Sharps Creedmore. Výroba pušky skončila v roce 1878, ale náboj v různých laboracích byl vyráběný do prvních desetiletí 20. století. Náboj je znám pod dalšími názvy: 44 – 90 Sharps, 44 – 90 – 2 5/8", 44 – 105 Sharps aj. Používal se na terčovou střelbu na vzdálenost 100 yardů (914,4 m). Osazoval se střelami o hmotnosti 33,7 g a 38,7 g. Dodával se i s lehčími střelami. Střela o hmotnosti…
.56-56 Spencer .551" 22.20 mm Jedná se o puškový náboj s okrajovým zápalem. Byl určen pro opakovací pušky a karabiny Spencer (zásobník na 7 nábojů se nacházel v hlavišti pažby). Náboj byl vyráběný od roku 1862. Ministerstvo války USA v průběhu občanské války zakoupilo 12471 pušek a 94196 karabin. Výrobci nábojů dodali pro tyto zbraně skoro 60 miliónů nábojů ráže 56-56 Spencer. Náboj měl celou řadu synonym: 56 Spencer, Ele´s 56-56, 54 Allen & Brandt. 56-45-530 Spencer, 54 Joslyn aj.…
24 ráží