Puškové ráže

(85)

Puškové ráže

Název Průměr střely Délka nábojnice Popis
.17 Hornet .172" 34.29 mm Náboj vytvořil počátkem 50tých let 20. stol. P. O. Ackley z náboje 22 Hornet stažením krčku pro střelu o průměru .17". Uvádí se, že se jedná o nejvyváženější a nejpřesnější náboj ráže .17". Střela o hmotnosti 1,62 g dosahuje rychlosti Vo = 924 – 1090 m/s. Pro nízký akustický efekt a odrazivost se v USA používá k odstřelu škodné v obydlených oblastech. Sellier & Bellot náboj dodává se střelou V-MAX o hmotnosti 1,3 g.
.17 Rem. Fireball .172" 35.81 mm
.204 Ruger .204" 46.99 mm Náboj byl uvedený na trh v roce 2004. Vznikl ve spolupráci firem Hornady a Ruger. Byl vytvořen z náboje .222 Remington Magnum stažením krčku pro střelu o průměru 5,18 mm. Osazuje se střelami o hmotnosti 1,7 – 3,25 g. Tovární laborace od Hornadyho se střelou o hmotnosti 2,10 g dosahuje Vo = 1288 m/s. Komorují se pro něj kulovnice s válcovým závěrem a také klony AR-15. Je velmi přesný a vhodný pro lov drobné zvěře. Předností je velmi plochá dráha letu.
5,45 × 39 .220" 39.82 mm Sovětský náboj, který byl přijatý do výzbroje v roce 1974 pro útočnou pušku AK-74 a kulomet RPK-74. Nábojnice jsou ocelové, fosfátované a lakované. Náboj má konstrukčně dokonale propracovanou střelu – disponující značnou přesností, stabilitou a průrazností (ocelové jádro). Základní střela 7H6 dosahuje při hmotnosti 3,45 g rychlosti Vo = 880 m/s (E0 = 1336 J). Mezní průbojnost ocelové desky z oceli 3 je z AK-74: 200 m – 10 mm, 130 m – 12 mm. Střela…
.22 Hornet .224" 35.64 mm Americký náboj, který vznikl ve 20. letech minulého stol. ve Springfildském arzenálu, kde skupina vývojových pracovníků experimentovala s nábojem 22 WCF. Výrobu náboje 22 Hornet zahájila firma Winchester počátkem 30. let. Kulovnice na tento náboj začaly vyrábět firmy Winchester, Savage a Stevens. Záhy se stal populárním a jeho výroba se rozšířila i do Evropy. Vyniká poměrně vysokou počáteční rychlostí a mírným zpětným rázem. Je vhodný pro lov menší…
.224 Valkyrie .224" 40.67 mm Náboj .224 Valkyrie byl navržený a vyvinutý firmou Federal Cartridge Company (USA) a představený v prosinci 2017. Je určený pro zbraně systémů AR. Nábojnice 224 Valkyrie vznikla zkrácením nábojnice 6,8 mm Remington SPC a jejím zúžením ze .270 na .224. Uváděný úhel α = 30°. Vylepšení nad stávajícím nábojem 5,56x45 NATO: 1. asi o 25% větší rychlost střely 2. o 30% vyšší energie střely Střely náboje 224 Valkyrie dosahuje nadzvukové…
.222 Remington .224" 43.18 mm Náboj .222 Remington (5,6 x 43) byl vyvinutý firmou Remington počátkem 50. let 20. století. Jedná se o původní konstrukci, která nevychází ze žádného staršího vzoru. Je poměrně rozšířená v USA, ale i v Evropě. Sellier & Bellot jej zařadil do výrobního programu v roce 1965. Je laborován střelami o hmotnostech 3 až 4 g. Se střelou o hmotnosti 3,24 g v loveckém provedení dosahuje Vo = 970 m.s-1. Sportovní střely od RWS se stejně hmotnou střelou dosahují…
.223 Remington .224" 44.70 mm Náboj .223 Remington vznikl v roce 1957 jako experimentální vojenský náboj pro nově vyvíjenou útočnou pušku AR-15. Náboj zkonstruoval R. Hutton, konstruktérem pušky byl Eugene M. Stoner (1922 – 1997). Puška byla s novým nábojem zkoušená v letech 1960-61 v americkém letectvu. Na základě zkoušek byla přijata v roce 1964 do výzbroje pod označením M 16. Náboj .223 Remington nahradil doposud používaný náboj 7,62 x 51 (.308 Winchester) a to i v armádách NATO…
5,56 NATO 5,56 x 45 NATO .224" 44.70 mm Jedná se o vojenské označení náboje .223 Remington. Zároveň s přijetím náboje 5,56 x 45 do výzbroje U. S. armády byl náboj zaveden i v ostatních členských armádách NATO. První střela označovaná M 193 měla olověné jádro a hmotnost 3,56 g a byla používaná až do roku 1984. Belgická firma navrhla novou střelu o hmotnosti 4,00 g s tombakovým pláštěm a kombinovaným ocelovým a olověným jádrem označovanou SS 109, která se začala vyrábět od roku 1980. Tato…
.22-250 Remington .224" 48.46 mm Náboj vznikl před 2. světovou válkou osazením původní nábojnice 250 Savage střelou o průměru .22. Sériově byl vyráběn až od roku 1963. V kategorii ráží se střelou 5,6 mm patří bezesporu ke špičce pro velmi vyváženou balistiku, vynikající přesnost, plochou dráhu střely a mírný zpětný ráz. Je rozšířený v USA a alpských zemích k lovu menší a střední spárkaté zvěře (srnec, kamzík) až do vzdálenosti 300 m. Střely dosahují velmi vysokých…
5,6 × 50 Magnum .224" 50.00 mm Náboj byl uvedený na trh v roce 1970 německou firmou DWM. Vycházelo se z nábojnice .222 Remington, u níž se prodloužila nábojnice. Tento náboj umožňoval rekalibrovat stávající zbraně ráže .222 Remington Magnum na novou ráži. Jedná se o výkonný náboj s plochou dráhou letu a dobrou přesností. Osazuje se střelami o hmotnosti 3,25 – 3,60 g. Se střelou 3,25 g dosahuje Vo = 1070 m/s (1860 J).
5,6 × 50 R Magnum .224" 50.00 mm Náboj zkonstruoval v roce 1968 německý konstruktér Gűnter Fréres u firmy DWM. Cílem vývoje byl náboj malé ráže svým výkonem umožňující lov srnčí zvěře a škodné zbraněmi s lůžkovým závěrem. Na trh byl náboj uveden v roce 1970 a velice brzy získal popularitu v řadě evropských zemí. Náboj vycházel z náboje 222 Remington Magnum prodloužením nábojnice. V roce 1978 byl náboj zařazen do výrobního programu Blanických strojíren ve Vlašimi a zbrojovka Brno…
5,6 × 52 R .228" 52.07 mm Náboj vznikl z amerického náboje 22 Savage HP, vyvinutém po 1. světové válce, jako jeho evropské provedení. Od svého vzoru se poněkud liší rozměrově i nižším výkonem. Nemůže být proto považován za synonymum 22 Savage HP. Na rozdíl od amerického náboje se na náboje 5,6 x 52 R komorují kulovnice s lůžkovým závěrem. Po určitě období se náboj vyráběl i v rozměrově a výkonově univerzálním provedení. Tato výroba již dávno skončila. Osazuje se…
.243 Win 6 × 52 mm .243" 51.94 mm Náboj byl vyvinutý v roce 1955 firmou Winchester. Jedná se původně o wildcat vzniklý stažením krčku nábojnice .308 Winchester na průměr střely 6,17 mm. Předností tohoto náboje je vysoká přesnost a značná lovecká univerzálnost. Velmi rychle se rozšířil z USA do Evropy. V současnosti jej vyrábějí všichni světoví výrobci střeliva. Náboj je dodáván se širokou paletou střel. Firma Sellier & Bellot jej dodává se střelou PTS o hmotnosti 6,1 g a počáteční…
6mm BR Norma .243" 39.62 mm Náboj 6 mm Norma BR byl poprvé uveden na trh v roce 1996 švédskou firmou Norma. Náboj byl předveden v nové modelové řadě firmy Norma, označené komerčním názvem „Diamond Line“. Náboje této řady používají střely, na jejichž povrch je nanesen polysulfid molybdenu. Tato vrstva významně snižuje tření při průchodu hlavní, což umožňuje zvýšit počáteční rychlost o 10 m/s, při zachování stejným hodnot maximálního tlaku. Jedná se o velice přesný…
6 XC .243" 48.30 mm
6,5 × 52 R .25-35 Winchester .256" 51.90 mm Jedná se o původně americký náboj vzniklý v roce 1895 pod označením 25 – 35 Winchester, určeným pro kulovnici Winchester model 94. Na začátku 20. století se náboj objevil v katalozích evropských výrobců střeliva. Jeho obliba v USA poklesla, ale v Německu a v celé střední Evropě popularita vzrůstala. Byl oblíbeným nábojem pro lov srnčí zvěře ze zbraní s lůžkovým závěrem. C.I.P. zavedla pro náboj 6,5 x 52 R odlišné rozměry vývrtu hlavně mírně se…
.25-06 Rem. .257" 63.35 mm Náboj vznikl jak wildcat ve 20. letech 20. století. A. O. Niedner stáhnul nábojnici 30 – 06 Springfield v krčku pro průměr střely 6,54 mm. Sériově začal tento náboj vyrábět Remington v roce 1969. Náboj má řadu synonym (258 – 06, 25 – 06 (25 Nieder), 25 Nieder, 25/30 – 06 Springfield, 6,5 x 63). Náboj se stal populárním loveckým nábojem a s jeho komorou vyrábí většina amerických výrobců zbraně. Předností náboje je jeho univerzálnost. Je možné volit…
.257 Weatherby Magnum .257" 64.74 mm Nábojnice .257 Weatherby Magnum vznikla z nábojnice 300 Holland & Holland Magnum stažením krčku a úpravou dosedacího kuželu. Byl vyvinut v roce 1944, ale jeho sériová výroba započala až o čtyři roky později. Jedná se o velmi výkonný náboj se střelou o průměru 6,5 mm. Je velice přesný i na větší vzdálenosti díky vysoké počáteční rychlosti a velmi ploché dráze letu střely. Je univerzálním loveckým nábojem, ale není doporučován pro lov velké zvěře. Je…
6,5 × 57 6,5 × 57 Mauser .264" 56.70 mm Náboj byl vyvinutý koncem 90. let 19 stol. Mauserem v Oberndorfu. Tento náboj nebyl nikdy přijatý jako služební náboj, ale svou konstrukcí ovlivnil řadu dalších vojenských nábojů např. 6,5 x 55 SE nebo 6,5 x 58. Stal se oblíbeným nábojem pro lov srnčí zvěře. Používá se k lovu se střelami o hmotnosti 5,50 až 10,3 g. Se střelou o hmotnosti 8,5 g dosahuje Vo = 780 m/s.
6,5 × 57 R .264" 56.70 mm Náboj byl vyvinutý až koncem 20. století jako varianta náboje 6,5 x 57 s nábojnicí s okrajem. Původní náboj s drážkou byl vyvinutý v 90. letech 19. století ve vojenském zbrojním závodě Mauser v Oberndorfu, avšak do vojenské výzbroje nebyl nikdy přijat. Je vhodný pro lov menší a střední spárkaté zvěře pro svou vynikající balistiku. Je vyráběn všemi evropskými výrobci střeliva v mnoha laboracích s hmotností střel od 6,0 do 8,5 g. v sortimentu obdobnému…
6,5 Grendel .264" 38.61 mm Balisticky se jedná o přechodný náboj mezi 5,56x45 a 7,62x51. Jako sportovní wildcat byl vyvinutý v roce 2002 v USA. Oficiálně byl představený v roce 2004 na Shot Show. Komoruje se do upravených pušek AR15/M16. Dalo by se říci, že je to modifikace náboje 6 mm PPC. Testy náboje byly prováděné i Amádou USA v rámci hledání univerzálního pěchotního náboje. Údajně byl úspěšně testován i během války v Iráku. Jsou známé náboje se značkou „ALEXA“ (Alexander…
6,5 × 47 Lapua .264" 47.00 mm Náboj byl vyvinutý speciální firmou Lapua pro sportovní střelbu disciplíny bench rest na dlouhé vzdálenosti pro kulovnici firmy Grűnig & Elmiger AG ze Švýcarska. Vysokou rychlost střely a velmi plochou dráhu letu střely umožňuje vysoký maximální tlak dosahující až 435 MPa a optimalizované množství prachu. Náboje jsou osazovány střelami o hmotnosti 6,7 až 9,0 g. Střela o hmotnosti 9,0 g dosahuje Vo = 820 m/s a Eo = 3026 J.
6,5 × 55 SE 6,5 × 55 Swedish .264" 55.00 mm Jako základ k náboji 6,5 x 55 SE posloužil náboj 7 x 57. Jeho konstruktérem byl Mauser na základě objednávky švédské armády. Zaveden byl do výzbroje v roce 1894 ve Švédsku a jako služební v Norsku, Dánsku a Lucembursku. V civilním sektoru se osvědčil jako sportovní a lovecký náboj. Kromě přesnosti má výhodnou balistickou křivku umožňující střelbu na větší vzdálenosti. Ve Skandinávii se používá jako univerzální lovecký náboj. V průběhu 90. let 20.…
1 - 24 z 85 ráží