Ráže palných zbraní

(85)

Přehled ráží včetně parametrů a technických výkresů s návazností na náboje, střely i zbraně

Název Průměr střely Délka nábojnice Popis
.17 Hornet .172" 34.29 mm Náboj vytvořil počátkem 50tých let 20. stol. P. O. Ackley z náboje 22 Hornet stažením krčku pro střelu o průměru .17". Uvádí se, že se jedná o nejvyváženější a nejpřesnější náboj ráže .17". Střela o hmotnosti 1,62 g dosahuje rychlosti Vo = 924 – 1090 m/s. Pro nízký akustický efekt a odrazivost se v USA používá k odstřelu škodné v obydlených oblastech. Sellier & Bellot náboj dodává se střelou V-MAX o hmotnosti 1,3 g.
.17 Rem. Fireball .172" 35.81 mm
.204 Ruger .204" 46.99 mm Náboj byl uvedený na trh v roce 2004. Vznikl ve spolupráci firem Hornady a Ruger. Byl vytvořen z náboje .222 Remington Magnum stažením krčku pro střelu o průměru 5,18 mm. Osazuje se střelami o hmotnosti 1,7 – 3,25 g. Tovární laborace od Hornadyho se střelou o hmotnosti 2,10 g dosahuje Vo = 1288 m/s. Komorují se pro něj kulovnice s válcovým závěrem a také klony AR-15. Je velmi přesný a vhodný pro lov drobné zvěře. Předností je velmi plochá dráha letu.
.22 Hornet .224" 35.64 mm Americký náboj, který vznikl ve 20. letech minulého stol. ve Springfildském arzenálu, kde skupina vývojových pracovníků experimentovala s nábojem 22 WCF. Výrobu náboje 22 Hornet zahájila firma Winchester počátkem 30. let. Kulovnice na tento náboj začaly vyrábět firmy Winchester, Savage a Stevens. Záhy se stal populárním a jeho výroba se rozšířila i do Evropy. Vyniká poměrně vysokou počáteční rychlostí a mírným zpětným rázem. Je vhodný pro lov menší…
.22-250 Remington .224" 48.46 mm Náboj vznikl před 2. světovou válkou osazením původní nábojnice 250 Savage střelou o průměru .22. Sériově byl vyráběn až od roku 1963. V kategorii ráží se střelou 5,6 mm patří bezesporu ke špičce pro velmi vyváženou balistiku, vynikající přesnost, plochou dráhu střely a mírný zpětný ráz. Je rozšířený v USA a alpských zemích k lovu menší a střední spárkaté zvěře (srnec, kamzík) až do vzdálenosti 300 m. Střely dosahují velmi vysokých…
.222 Remington .224" 43.18 mm Náboj .222 Remington (5,6 x 43) byl vyvinutý firmou Remington počátkem 50. let 20. století. Jedná se o původní konstrukci, která nevychází ze žádného staršího vzoru. Je poměrně rozšířená v USA, ale i v Evropě. Sellier & Bellot jej zařadil do výrobního programu v roce 1965. Je laborován střelami o hmotnostech 3 až 4 g. Se střelou o hmotnosti 3,24 g v loveckém provedení dosahuje Vo = 970 m.s-1. Sportovní střely od RWS se stejně hmotnou střelou dosahují…
.223 Remington .224" 44.70 mm Náboj .223 Remington vznikl v roce 1957 jako experimentální vojenský náboj pro nově vyvíjenou útočnou pušku AR-15. Náboj zkonstruoval R. Hutton, konstruktérem pušky byl Eugene M. Stoner (1922 – 1997). Puška byla s novým nábojem zkoušená v letech 1960-61 v americkém letectvu. Na základě zkoušek byla přijata v roce 1964 do výzbroje pod označením M 16. Náboj .223 Remington nahradil doposud používaný náboj 7,62 x 51 (.308 Winchester) a to i v armádách NATO…
.224 Valkyrie .224" 40.67 mm Náboj .224 Valkyrie byl navržený a vyvinutý firmou Federal Cartridge Company (USA) a představený v prosinci 2017. Je určený pro zbraně systémů AR. Nábojnice 224 Valkyrie vznikla zkrácením nábojnice 6,8 mm Remington SPC a jejím zúžením ze .270 na .224. Uváděný úhel α = 30°. Vylepšení nad stávajícím nábojem 5,56x45 NATO: 1. asi o 25% větší rychlost střely 2. o 30% vyšší energie střely Střely náboje 224 Valkyrie dosahuje nadzvukové…
.243 Win 6 × 52 mm .243" 51.94 mm Náboj byl vyvinutý v roce 1955 firmou Winchester. Jedná se původně o wildcat vzniklý stažením krčku nábojnice .308 Winchester na průměr střely 6,17 mm. Předností tohoto náboje je vysoká přesnost a značná lovecká univerzálnost. Velmi rychle se rozšířil z USA do Evropy. V současnosti jej vyrábějí všichni světoví výrobci střeliva. Náboj je dodáván se širokou paletou střel. Firma Sellier & Bellot jej dodává se střelou PTS o hmotnosti 6,1 g a počáteční…
.25-06 Rem. .257" 63.35 mm Náboj vznikl jak wildcat ve 20. letech 20. století. A. O. Niedner stáhnul nábojnici 30 – 06 Springfield v krčku pro průměr střely 6,54 mm. Sériově začal tento náboj vyrábět Remington v roce 1969. Náboj má řadu synonym (258 – 06, 25 – 06 (25 Nieder), 25 Nieder, 25/30 – 06 Springfield, 6,5 x 63). Náboj se stal populárním loveckým nábojem a s jeho komorou vyrábí většina amerických výrobců zbraně. Předností náboje je jeho univerzálnost. Je možné volit…
.257 Weatherby Magnum .257" 64.74 mm Nábojnice .257 Weatherby Magnum vznikla z nábojnice 300 Holland & Holland Magnum stažením krčku a úpravou dosedacího kuželu. Byl vyvinut v roce 1944, ale jeho sériová výroba započala až o čtyři roky později. Jedná se o velmi výkonný náboj se střelou o průměru 6,5 mm. Je velice přesný i na větší vzdálenosti díky vysoké počáteční rychlosti a velmi ploché dráze letu střely. Je univerzálním loveckým nábojem, ale není doporučován pro lov velké zvěře. Je…
.260 Rem. .265" 51.69 mm Náboje má dvě synonyma – 6,5 mm – 08 A-Square a 6,5 mm-08. Náboj byl vyvinutý v roce 1996 v USA firmami Remington a A-Square, stažením krčku nábojnice 308 Winchester. Je určen pro terčovou střelbu na velké vzdálenosti nebo k lovu. Náboj má velice podobnou balistiku jako náboj 6,5x55 SE. Je osazován střelami o hmotnosti 7,8 až 9,1 g. Se střelou 9,0 g dosahuje Vo = 870 m/s (Eo = 3406 J).
.270 Win 6,8 × 64 mm .277" 64.52 mm Populární lovecký náboj byl uvedený na trh v roce 1925 firmou Winchester. Nábojnice vznikla z nábojnice .30-06 Springfield stažením krčku na průměr střely 7,06 mm. Po 2. Světové válce se rozšířil do Evropy, ale nedosáhl popularity náboje 7 x 64. Je to náboj s univerzálním použitím vhodným pro lov srnčí zvěře a dostatečným výkonem pro lov jelení zvěře a dospělé zvěře černé. Ráže oplývá dostatečným výkonem a příznivými balistickými hodnotami,…
.30 Carbine 7,62 × 33 mm .308" 32.76 mm Náboj byl určený pro US karabinu 30 M1 a zavedený do výzbroje byl v roce 1941. Vycházelo se z náboje 32 Winchester Self-Loading (předchůdce byl určený pro samonabíjecí kulovnici Winchester model 1905 a uvedený na trh v roce 1906). Vojenský náboj byl osazovaný celoplášťovou střelou o hmotnosti 7,12 g s počáteční rychlostí 578 m.s-1. Byl vyráběný i se svítící střelou. V průběhu války je vyráběly muničky v USA, po válce v Evropě, Asii a Střední Americe.…
.30 R Blaser .309" 68.00 mm V roce 1991 byla uvedena na trh nová ráže 30 R Blaser (7,62 x 68 R). Náboj byl vyvinutý ve spolupráci německého výrobce kulovnic Blaser a německé muničky Dynamit Nobel. Zcela netypické je označení ráže v kombinaci palcové angloamerické (30) a metrické soustavy (R). Náboje jsou určené pro zlamovací zbraně s lůžkovým závěrem. Po firmě Blaser začali nábojem osazovat své zbraně i ostatní evropští výrobci zbraní. 30 R Blaser je určený do kulových jednušek,…
.30-06 Springfield .308" 63.35 mm Náboj byl zavedený armádou USA pro opakovačku Springfield 1903. Od náboje 30-03 se liší zkrácenou nábojnicí o 1,75 mm a je opatřen lehčí, špičatou střelou s větší počáteční rychlostí a s větším dostřelem. Náboj byl používán za 1. světové války a také během 2. světové války. Náboj zůstal ve výzbroji armády USA až do roku 1954, kdy byl nahrazen nábojem 7,62 mm NATO (.308 Winchester). Jako vojenský náboj byl vyráběn ve všech provedeních (ostrý,…
.30-30 Win. 7,62 x 51 R .309" 51.80 mm Náboj 30-30 Winchester (7,62 x 51 R) byl prvním americkým komerčně prodávaným nábojem laborovaným bezdýmným prachem. Byl zavedený Winchesterem v roce 1895 pro kulovnici Winchester model 1894 (s blokovým závěrem ovládaným spodní pákou). Mimořádné popularity dosáhl ve Střední Americe a v Mexiku. Nebyl nikdy zavedený jako služební, ale byl často vojensky používán. V našich podmínkách se jedná o náboj vhodný k odstřelu veškeré spárkaté zvěře na kratší…
.300 AAC Blackout .309" 34.75 mm Náboj byl vyvinutý americkou firmou Advancer Armament Corp. S cílem zavést náboj, který by byl vhodný pro zbraně AR 15 při použití střely ráže .30“ o hmotnosti překonávající původní střelu ráže 5,56 mm aniž by došlo ke snížení kapacity zásobníku. Uvádí se, že střela o hmotnosti 8,1 g má Vo = 675 m/s a ve vzdálenosti 300 m má o 16% vyšší energii než střela náboje 7,62 x 39. Účinný dostřel je 450 m. Použití je jako lovecký a terčový náboj. Od…
.300 H & H Mag. 300 H&H Belt. Riml. N.E., 30 Super Belt. Riml. H&H .308" 72.39 mm Náboj 30 H & H Magnum je svými rozměry hodně podobný náboji 30 Super Belted Rimless Holland & Holland. C. I. P. oba náboje normalizuje odděleně, s nepatrnými rozměrovými odchylkami. Liší se v hodnotě G1, a setinové rozdíly jsou u rozměrů L1, L2, E1, e, f. Rozměry vývrtu hlavně jsou u obou ráží stejné, rozměry komory a Pmax nejsou u náboje 30 Super Belted Rimless H & H uváděné. Předpoklad je, že budou stejné. Náboje jsou vhodné pro lov veškeré i velké…
.300 Norma Mag .304" 63.30 mm Náboj 300 Norma Magnum si získává popularitu ve střelbě na dlouhé vzdálenosti. Náboj byl normalizován do C.I.P v roce 2012 s uvedeným maximálním tlakem 440 MPa. Nábojnice vznikla z nábojnice 338 Norma Magnum stažením na průměr střely .308. 300 Norma Magnum se liší od náboje 308 Norma Magnum, protože nemá nákružek. Se střelou o hmotnosti 14,25 g dosahuje Vo = 915 m/s a Eo = 5971 J.
.300 Rem. Ultra Mag. .300 RUM .309" 72.39 mm Náboj byl vyvinutý firmou Remington v roce 1999. Vychází z náboje 404 Jeffery. Má nábojnice bez nákružku a okraj menší než je průměr dna. Je vhodný pro lov nejtěžší severoamerické zvěře a hodí se pro střelbu na velké vzdálenosti. Remington pro zvýšení univerzálnosti vyrábí tento náboj ve třech výkonnostních stupních: 1. Odpovídá náboji 30-06 2. Odpovídá náboji 300 Winchester Magnum 3. Uděluje střele o hmotnosti 13 g počáteční rychlost 960…
.300 Win. Mag. 7,62 × 67 mm .309" 66.55 mm Náboj patří mezi nejrozšířenější náboje Magnum o rozměru „300“. Byl zavedený firmou Winchester v roce 1963. Náboj má velmi vysoký výkon a velmi dobrou balistickou křivku. Je vhodný k lovu veškeré evropské zvěře a veškeré exotické těžké zvěře a velkých šelem (mimo tlustokožců). Pro lov střední zvěře má náboj dostatečný přebytek energie, který zaručuje spolehlivý smrtící účinek i při hůře umístěném zásahu. Je vhodný i pro střelbu pro…
.300 Win. Short Mag. .300 WSM .309" 53.34 mm Americká firma Winchester založila na počátku 21. století navou řadu krátkých a silných nábojů magnum bez nákružku, umožňující dosáhnout vysokého výkonu z kulovnic s krátkým závěrem (délka nábojnice náboje L3 = 53,34 mm). Náboj 300 WSM byl zaveden v roce 2000. Poskytuje výkon náboje 300 Winchester Magnum množstvím výmetné náplně přibližně sníženým o 10%. Osazuje se střelami od 9,7 až 11,7 g. Střela o hmotnosti 11,7 g dosahuje Vo = 900 m/s a Eo = 4738…
.303 British 7,7 × 56 mm R .312" 56.44 mm Britský vojenský náboj, který byl vyvinutý v roce 1887. Má nábojnici s okrajem a byl zaveden do výzbroje britské armády (výnosem z 20. 4. 1889) i do armád Britského společenství národů. První laborace s válcovou střelou a oblou špičkou o hmotnosti 13,9 g byly plněné slisovaným černým prachem o hmotnosti 4,5 g (Vo = 565 m/s), který v roce 1892 nahradil prach bezdýmný – kordit (Vo = 600 m/s). Ve Velké Británii to byl první hromadně vyráběný náboj osazovaný…
1 - 24 z 85 ráží